Monde­linge vragen Groei leer­ling­aantal Onder De Bogen


Indiendatum: 3 jun. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 3 juni 2021

De gemeenteraad heeft signalen ontvangen over de basisschool Onder De Bogen Leidsche Rijn Centrum. De school zou voornemens zijn om in het volgende schooljaar een aantal groepen te huisvesten in een andere school van de KSU op de Jazzsingel. Deze locatie ligt op enige afstand, met daartussen ook enkele fysieke barrières. De tijdelijke huisvesting zou in afwachting zijn van de uitbreiding van de locatie Onder De Bogen. In zowel het MPR 2020 en het MPR 2021 staat uitbreiding van de school gepland op Kavel G3 van Leidsche Rijn Centrum met start uitvoering 2021 en oplevering 2022.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is het correct dat de KSU voornemens is om leerlingen van Onder De Bogen tijdelijk te huisvesten op de Jazzsingel? Hoe beoordeelt het college deze situatie i.r.t. de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor scholen en onze huisvestingsverordening?
 2. Acht het college het een acceptabele oplossing om tijdelijk enkele groepen onder te brengen aan de Jazzsingel, mede in het licht van de afgelopen, voor leerlingen onrustige, coronajaren?
 3. Is start bouw in 2021 en oplevering in 2022 van de uitbreiding nog haalbaar en waarom is de uitbreiding niet eerder gerealiseerd? Was het college op de hoogte van de eventuele snellere groei aan ruimtebehoefte van Onder De Bogen?
 4. Zijn er alternatieven denkbaar en realiseerbaar voor tijdelijke huisvesting van Onder De Bogen in of dichter bij de hoofdlocatie? Bijvoorbeeld door lokalen of ruimten te lenen van de andere school in het gebouw, de Vrijstaat, het Plantsoen van Boedapest, of door bijvoorbeeld tijdelijke lokalen te plaatsen (bijv. op de cultuurkavel) etc.?
 5. Kan het college de toezegging doen dat voor de zomervakantie duidelijkheid bestaat voor leerlingen en ouders waar zij aan toe zijn?

  Gesteld door:

  Gertjan te Hoonte, Utrechtse VVD
  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
  Ruurt Wiegant, SP
  Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 3 jun. 2021
Antwoorddatum: 3 jun. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 3 juni 2021

De gemeenteraad heeft signalen ontvangen over de basisschool Onder De Bogen Leidsche Rijn Centrum. De school zou voornemens zijn om in het volgende schooljaar een aantal groepen te huisvesten in een andere school van de KSU op de Jazzsingel. Deze locatie ligt op enige afstand, met daartussen ook enkele fysieke barrières. De tijdelijke huisvesting zou in afwachting zijn van de uitbreiding van de locatie Onder De Bogen. In zowel het MPR 2020 en het MPR 2021 staat uitbreiding van de school gepland op Kavel G3 van Leidsche Rijn Centrum met start uitvoering 2021 en oplevering 2022.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is het correct dat de KSU voornemens is om leerlingen van Onder De Bogen tijdelijk te huisvesten op de Jazzsingel? Hoe beoordeelt het college deze situatie i.r.t. de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor scholen en onze huisvestingsverordening?

  Wij hebben hierover met het schoolbestuur contact gehad. Dat zegt dat voor het nieuwe schooljaar, 2021-2022 een nevenruimte van Onder de bogen wordt ingezet voor de groei. Daarom zal er dat schooljaar geen sprake zijn van huisvesting bij de Jazzsingel. Het college en het schoolbestuur zoeken voor de periode daarna een passende oplossing. Die zal afhankelijk zijn van de groeisnelheid van de scholen. Het college beoordeelt deze casus net als andere gevallen waar behoefte is aan extra ruimte voor een school. Wij hanteren daar inderdaad de verordening huisvesting scholen voor, zoals die afgelopen januari door de raad is vastgesteld. Daarin is voor basisscholen een maximale afstand van 1.000 m vastgelegd.

 2. Acht het college het een acceptabele oplossing om tijdelijk enkele groepen onder te brengen aan de Jazzsingel, mede in het licht van de afgelopen, voor leerlingen onrustige, coronajaren?

  Net zoals ik bij het antwoord op vraag 1 zei, is dat op dit moment niet aan de orde. Ik heb het bestuur laten weten een tijdelijke oplossing te hebben gevonden binnen het eigen schoolgebouw van Onder de bogen in de Madridstraat.

 3. Is start bouw in 2021 en oplevering in 2022 van de uitbreiding nog haalbaar en waarom is de uitbreiding niet eerder gerealiseerd? Was het college op de hoogte van de eventuele snellere groei aan ruimtebehoefte van Onder De Bogen?

  Dat de school groeit, is bij het college bekend. Het heeft geconstateerd dat het project vertraging heeft opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat er behoefte is aan tijdelijke huisvesting. Ik heb hier staan dat volgens de huidige planning de oplevering zal plaatsvinden in de zomer van 2023. Het college en het schoolbestuur zoeken voor de gehele periode tot de daadwerkelijke oplevering naar een passende tijdelijke oplossing. Dat is dan inderdaad afhankelijk van de groeisnelheid van de scholen.

 4. Zijn er alternatieven denkbaar en realiseerbaar voor tijdelijke huisvesting van Onder De Bogen in of dichter bij de hoofdlocatie? Bijvoorbeeld door lokalen of ruimten te lenen van de andere school in het gebouw, de Vrijstaat, het Plantsoen van Boedapest, of door bijvoorbeeld tijdelijke lokalen te plaatsen (bijv. op de cultuurkavel) etc.?

  Er zijn in de omgeving geen alternatieve onderwijslocaties beschikbaar. Andere scholen hebben de ruimte zelf nodig of zijn aan het verbouwen, waardoor gebruik bij een andere school niet mogelijk is. Nu is dat echter nog niet aan de orde. De vraag over bijvoorbeeld het bijplaatsen van noodlokalen of het huren van ruimte bij derden vraagt van de gemeente grote investeringen. Dat is pas aan de orde op het moment dat niet kan worden voorzien in extra ruimte binnen het bestaande onderwijsvastgoed. Daarom zijn wij daar heel terughoudend in.

 5. Kan het college de toezegging doen dat voor de zomervakantie duidelijkheid bestaat voor leerlingen en ouders waar zij aan toe zijn?

  Het is aan de schoolbesturen om te besluiten op welke plek de kinderen komend schooljaar les zullen krijgen. Wij hebben begrepen dat het schoolbestuur vandaag de ouders heeft geïnformeerd over de oplossing die is gevonden. Dat is op de locatie van Onder de bogen.


  Gesteld door:

  Gertjan te Hoonte, Utrechtse VVD
  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
  Ruurt Wiegant, SP
  Cees Bos, Stadsbelang Utrecht