Monde­linge vragen Groeiend aantal kinderen gaat niet naar school


Indiendatum: 25 mei 2023

Mondelinge vragen 4, 25 mei 2023

Afgelopen week publiceerde de NOS een artikel waarin zorgen van gemeenten en ambtenaren worden geuit met betrekking tot het groeiende aantal kinderen dat niet naar school gaat. Uit dit artikel wordt duidelijk dat het afgelopen decennium een forse groei heeft plaatsgevonden van het aantal kinderen dat wordt vrijgesteld van leerplicht wegens een zogenoemde richtingsbedenking. In dergelijke gevallen mogen ouders hun kinderen thuis houden bij gebrek aan bereikbare scholen die aansluiten bij hun manier van leven of religie. De NOS geeft aan dat gemeenten hierdoor vaker geen zicht hebben op het welzijn en de gezondheid van deze kinderen en dat ze bovendien niet zeker weten of deze kinderen thuis wel onderwijs krijgen. Onderstaande fracties delen deze zorgen en hebben daarom de volgende vragen:

  1. Herkent het college zich in het geschetste beeld van een groeiend aantal kinderen dat niet naar school gaat vanwege richtingsbedenkingen van ouders? In hoeverre speelt dit ook in Utrecht?
  2. Is het college het met de vragenstellers eens dat met een pluriformiteit aan scholen in onze stad, met ook veel ruimte voor verschillende overtuigingen, het thuishouden van kinderen vanwege de richtingsbedenking in de basis niet nodig zou moeten zijn?
  3. Is er aldus het college nu voldoende zicht op het welzijn, de gezondheid en de mate van thuisonderwijs van Utrechtse kinderen die niet naar school gaan?
  4. Op welke wijze werkt het college samen met scholen en andere partners, bijvoorbeeld het samenwerkingsverband, en de kernpartners zoals het jongerenwerk, om het aantal kinderen dat niet naar school gaat zo laag mogelijk en in beeld te houden?

Berdien van der Wilt, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mariam Al-Saqaff, VVD
Maartje Vermeulen en Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers

Lees verder

Mondelinge vragen Groen onder druk door markt Amsterdamsestraatweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer