Monde­linge vragen Groen onder druk door markt Amster­dam­se­straatweg


Indiendatum: 25 mei 2023

Mondelinge vragen 3, 25 mei 2023

Vorige week donderdag vond weer de jaarlijkse grote Hemelvaartsmarkt plaats op de Amsterdamsestraatweg. Net als voorgaande jaren komen bezoekers helaas veelal met de auto. Die auto’s wordt in de wijde omtrek overal geparkeerd waar maar kan, ook in het groen en praktisch tegen bomen aan. De Partij voor de Dieren vindt dit een heel vervelende gang van zaken, omdat de natuur al zwaar onder druk staat door allerlei omstandigheden en daar niet onachtzaam mee om moet worden gegaan. Ook bleven er grote hoeveelheden afval achter op en rond de Amsterdamsestraatweg. Dat werd al vrijwel direct door een aantal mensen opgeruimd, maar ieder jaar blijft er vooralsnog veel troep rondslingeren. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kwalijk en schadelijk is dat overal in de wijde omtrek van de Amsterdamsestraatweg auto’s geparkeerd werden in het groen en praktisch tegen bomen aan, en dat dit ieder jaar weer speelt? Zo nee, waarom niet? En wie gaat er opdraaien voor de schade die is ontstaan aan het groen?

2. Wat heeft het college gedaan voorafgaand aan de markt om te voorkomen dat mensen massaal met de auto zouden komen en die in het groen zouden parkeren (en overigens ook voor grote files en gevaarlijke verkeerssituaties zorgden)?

3. Wat kan en gaat het college doen om in de toekomst te voorkomen dat er wederom weer honderden auto’s in het groen en tegen bomen aan geparkeerd worden voor deze markt? Is het bijvoorbeeld mogelijk om bezoekers te stimuleren om met het openbaar vervoer naar de markt te komen en diegenen die toch met de auto komen naar een tijdelijke parkeerplaats te leiden en via openbaar vervoer verder te vervoeren? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er iets gedaan kan en moet worden aan de grote hoeveelheid afval die ieder jaar, ook na de schoonmaakronde, achterblijft na de markt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de college deze situatie met zwerfvuil oplossen?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 mei 2023
Antwoorddatum: 25 mei 2023

Mondelinge vragen 3, 25 mei 2023

Vorige week donderdag vond weer de jaarlijkse grote Hemelvaartsmarkt plaats op de Amsterdamsestraatweg. Net als voorgaande jaren komen bezoekers helaas veelal met de auto. Die auto’s wordt in de wijde omtrek overal geparkeerd waar maar kan, ook in het groen en praktisch tegen bomen aan. De Partij voor de Dieren vindt dit een heel vervelende gang van zaken, omdat de natuur al zwaar onder druk staat door allerlei omstandigheden en daar niet onachtzaam mee om moet worden gegaan. Ook bleven er grote hoeveelheden afval achter op en rond de Amsterdamsestraatweg. Dat werd al vrijwel direct door een aantal mensen opgeruimd, maar ieder jaar blijft er vooralsnog veel troep rondslingeren. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kwalijk en schadelijk is dat overal in de wijde omtrek van de Amsterdamsestraatweg auto’s geparkeerd werden in het groen en praktisch tegen bomen aan, en dat dit ieder jaar weer speelt? Zo nee, waarom niet? En wie gaat er opdraaien voor de schade die is ontstaan aan het groen?

2. Wat heeft het college gedaan voorafgaand aan de markt om te voorkomen dat mensen massaal met de auto zouden komen en die in het groen zouden parkeren (en overigens ook voor grote files en gevaarlijke verkeerssituaties zorgden)?

3. Wat kan en gaat het college doen om in de toekomst te voorkomen dat er wederom weer honderden auto’s in het groen en tegen bomen aan geparkeerd worden voor deze markt? Is het bijvoorbeeld mogelijk om bezoekers te stimuleren om met het openbaar vervoer naar de markt te komen en diegenen die toch met de auto komen naar een tijdelijke parkeerplaats te leiden en via openbaar vervoer verder te vervoeren? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er iets gedaan kan en moet worden aan de grote hoeveelheid afval die ieder jaar, ook na de schoonmaakronde, achterblijft na de markt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de college deze situatie met zwerfvuil oplossen?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Antwoord: Wij constateren inderdaad met u dat ondanks de goede ov-verbindingen ieder jaar weer een deel van de bezoekers van de markt met de auto komt. De markt is dit jaar zeer druk bezocht en kende over het algemeen een goede en gezellige sfeer. Het grote aantal bezoekers zorgde er ook voor dat er helaas op een aantal plaatsen fout en in het groen is geparkeerd. Foutparkeerders zijn daarop aangesproken en hebben vervolgens ook hun voertuig verplaatst. Daarnaast zijn er ook tientallen beboet. Al vroeg in de ochtend is het Daalsepark afgezet met linten om het parkeren daar verder te voorkomen. Echter, ook is geconstateerd dat bestuurders de linten negeerden en alsnog op de plekken in het groen gingen staan. Er heeft na afloop geen schouw plaatsgevonden van de locaties waar in het groen is geparkeerd, maar we hebben tot nu toe geen meldingen ontvangen van schade aan groen of bomen.
In antwoord op vraag 2 kan ik melden dat de organisator bij de vergunningsaanvraag een mobiliteitsplan heeft aangeleverd. In de aankondiging van de markt wordt benadrukt om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of met de fiets te komen, juist omdat ook bekend is dat een groot deel van de bezoekers met de auto naar de markt komt. Er is aangeraden om juist in de omliggende parkeergarages te parkeren. Op de dag zelf waren toezichthouders actief aanwezig op de braderie en is er, zoals al gezegd, fors ingezet op het voorkomen en handhaven van parkeeroverlast in de omgeving.
Het antwoord op vraag 3. Het parkeren voor bezoekers van deze markt is en blijft een uitdaging. Dat is ook het beeld dat weer bij deze editie opleeft. Ondanks de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fiets en te voet blijft een deel van de bezoekers met de auto komen. Wij zullen voor een volgende editie samen met de organisator nog meer inzetten op een betere organisatie van de mobiliteit en het parkeren. Daarbij zullen we alle maatregelen die bijdragen aan een verbetering van de situatie onderzoeken en waar mogelijk intensiveren en toepassen.
Het antwoord op de laatste vraag is ja. Ook dat blijft onderwerp van gesprek met de organisator, zowel het verminderen van het verpakkingsmateriaal en de afvalstromen als het opruimen na afloop. Onderdeel van de vergunningsvoorschriften is bijvoorbeeld dat er geen of zo min mogelijk plastic gebruikt wordt tijdens de markt. Omdat dit evenement uit een groot aantal individuele kraamhouders bestaat die deels ook uit het buitenland komen, is het niet eenvoudig om erop toe te zien dat iedereen zich ook daadwerkelijk aan die afspraken houdt. Op het opruimen na afloop heeft de organisator dit jaar al zwaarder ingezet en de indruk is, zoals de vragensteller zelf al in haar inleiding meldde, dat dit jaar het opruimen na afloop gelukkig beter is verlopen dan andere jaren. Op dit punt blijft de aandacht echter onverminderd noodzakelijk.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Groeiend aantal kinderen gaat niet naar school

Lees verder

Schriftelijke vragen Herdenk het trans-Atlantische en het Indisch- Oceanische slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer