Schrif­te­lijke vragen Herdenk het trans-Atlan­tische en het Indisch- Ocea­nische slaver­nij­ver­leden


Indiendatum: 1 jun. 2023

Schriftelijke vragen 112/2023

Utrecht is nauw betrokken geweest bij de slavernij. Uit het onderzoek “ Slavernij en de stad Utrecht” uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de Utrechtse gemeenteraad, bleek dat ook onze stad uitgebreide verbindingen had met de oude koloniën, in beide West en in de Oost. Op 23 februari 2022 heeft Utrecht formeel excuses gemaakt voor het aandeel van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Een noodzakelijk stap. Een stap in de richting van erkenning van de pijn waarmee het verleden nog altijd het heden inkleurt. Als uitwerking van een haast unaniem gesteunde motie van GroenLinks wordt op 31 juni 2023, tijdens de Keti Koti viering, een Slavernijmonument in Utrecht onthuld, ter herdenking van het Trans-Atlantische slavernij verleden. De onthulling van dit monument is een historisch moment. En na de Utrechtse excuses opnieuw een belangrijke nieuwe stap. Het is een stap die veel stadsgenoten erkent in het verdriet dat hun voorouders is aangedaan. En de effecten daarvan op volgende generaties, tot zelfs in het hier en nu. Vanaf hier reizen we als Utrecht samen af naar onze gedeelde toekomst. En naar de volgende toekomstige stappen waarmee we geschiedenis en het koloniale verleden in de brede zin zullen moeten blijven herdenken. Het herdenken van beide Trans-Atlantische en het Indisch-Oceanische slavernijverleden verdient wat GroenLinks betreft een plek in Utrecht.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. In de raadsbrief excuses voor slavernijverleden van 23 februari 2022 geeft het college aan in te zetten op het vergroten van het historisch besef over het slavernijverleden en de rol die Utrecht hierin heeft gespeeld. Deelt het college onze mening dat kennis vergroten over de Utrechtse koloniale geschiedenis van de beide Trans-Atlantische en het Indisch-Oceanische slavernijverleden, essentieel is om bovengenoemde ambities waar te maken? Op welke wijze is het college van plan meer bewustwording te creëren over de Trans-Atlantische en het Indisch-Oceanische slavernijverleden?

2. Uit het onderzoek “ Slavernij en de stad Utrecht” waaruit de Utrechtse excuses o.a. voortkwamen bleek dat Utrecht uitgebreide verbindingen had met de oude koloniën, in beide West en in de Oost. Is het college van mening dat het herdenken van het Indisch-Oceanische slavernij verleden ook een plek moet krijgen in Utrecht?

3. GroenLinks ontvangt signalen vanuit de stad over de behoefte in Utrecht voor een herdenking via bijvoorbeeld een fysieke plek en ook de behoefte voor meer bewustwording wat betreft het Indisch-Oceanische slavernij verleden. Is het college op de hoogte van de signalen hierover?

4. Is het college bereid met de vertegenwoordigers van de stad in gesprek te gaan om te kijken op welke wijze Utrecht ook het Indisch-Oceanische slavernijverleden kan herdenken? Zo ja, wil het college toezeggen om de raad over de uitkomst van dit gesprek per brief op de hoogte te stellen?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Venita Dada-Anthonij, D66
Mahmut Sungur, DENK
Ilse Raaijmakers, PvdA
Beau Nederhand,Volt
Kirsten Alblas, CU
Stevie Nolten, BIJ1

Indiendatum: 1 jun. 2023
Antwoorddatum: 29 aug. 2023

Schriftelijke vragen 112/2023

Utrecht is nauw betrokken geweest bij de slavernij. Uit het onderzoek “ Slavernij en de stad Utrecht” uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de Utrechtse gemeenteraad, bleek dat ook onze stad uitgebreide verbindingen had met de oude koloniën, in beide West en in de Oost. Op 23 februari 2022 heeft Utrecht formeel excuses gemaakt voor het aandeel van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Een noodzakelijk stap. Een stap in de richting van erkenning van de pijn waarmee het verleden nog altijd het heden inkleurt. Als uitwerking van een haast unaniem gesteunde motie van GroenLinks wordt op 31 juni 2023, tijdens de Keti Koti viering, een Slavernijmonument in Utrecht onthuld, ter herdenking van het Trans-Atlantische slavernij verleden. De onthulling van dit monument is een historisch moment. En na de Utrechtse excuses opnieuw een belangrijke nieuwe stap. Het is een stap die veel stadsgenoten erkent in het verdriet dat hun voorouders is aangedaan. En de effecten daarvan op volgende generaties, tot zelfs in het hier en nu. Vanaf hier reizen we als Utrecht samen af naar onze gedeelde toekomst. En naar de volgende toekomstige stappen waarmee we geschiedenis en het koloniale verleden in de brede zin zullen moeten blijven herdenken. Het herdenken van beide Trans-Atlantische en het Indisch-Oceanische slavernijverleden verdient wat GroenLinks betreft een plek in Utrecht.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. In de raadsbrief excuses voor slavernijverleden van 23 februari 2022 geeft het college aan in te zetten op het vergroten van het historisch besef over het slavernijverleden en de rol die Utrecht hierin heeft gespeeld. Deelt het college onze mening dat kennis vergroten over de Utrechtse koloniale geschiedenis van de beide Trans-Atlantische en het Indisch-Oceanische slavernijverleden, essentieel is om bovengenoemde ambities waar te maken? Op welke wijze is het college van plan meer bewustwording te creëren over de Trans-Atlantische en het Indisch-Oceanische slavernijverleden?

Antwoord: Ja. Net als in 2022 is er in 2023 een mogelijkheid voor Utrechters om een subsidie aan te vragen voor een activiteit die bijdraagt aan de kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Hiervoor hebben we extra ingezet op het aan het onder de aandacht brengen van deze regeling bij de Indische oceanische gemeenschap. Ook wordt in de podcast “Volg de Utrechtse sporen” aandacht besteed aan het Indisch-Oceanische en Trans-Atlantische slavernijverleden van Utrecht. Daarnaast zijn en blijven we natuurlijk in gesprek met de verschillende gemeenschappen om samen met hen te kijken hoe we best vorm kunnen geven aan “de komma”.

2. Uit het onderzoek “ Slavernij en de stad Utrecht” waaruit de Utrechtse excuses o.a. voortkwamen bleek dat Utrecht uitgebreide verbindingen had met de oude koloniën, in beide West en in de Oost. Is het college van mening dat het herdenken van het Indisch-Oceanische slavernij verleden ook een plek moet krijgen in Utrecht?

Antwoord: De geschiedenis van Utrecht kent vele verhalen. Voor al deze perspectieven moet ruimte zijn. Als er vanuit de samenleving behoefte is aan een (jaarlijkse) herdenking, dan staan we ervoor open om in gesprek met de gemeenschappen gezamenlijk te kijken op welke manier we dit zouden kunnen faciliteren.

3. GroenLinks ontvangt signalen vanuit de stad over de behoefte in Utrecht voor een herdenking via bijvoorbeeld een fysieke plek en ook de behoefte voor meer bewustwording wat betreft het Indisch-Oceanische slavernij verleden. Is het college op de hoogte van de signalen hierover?

Antwoord: Ja, het college kent deze signalen en is met een aantal initiatiefnemers in gesprek.

4. Is het college bereid met de vertegenwoordigers van de stad in gesprek te gaan om te kijken op welke wijze Utrecht ook het Indisch-Oceanische slavernijverleden kan herdenken? Zo ja, wil het college toezeggen om de raad over de uitkomst van dit gesprek per brief op de hoogte te stellen?

Antwoord: We zijn en blijven in gesprek met nazaten van tot slaafgemaakten en de gemeenschappen die nog steeds te maken hebben met de negatieve gevolgen van de doorwerking van ons koloniaal-en slavernijverleden. In de nieuwe inclusie aanpak kijken we samen met hen hoe het best te komen tot een inclusieve stad waar er ruimte is voor alle aspecten van de veelkleurige geschiedenis van onze stad. Over de nieuwe aanpak inclusie zult u later dit jaar geïnformeerd worden.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Venita Dada-Anthonij, D66
Mahmut Sungur, DENK
Ilse Raaijmakers, PvdA
Beau Nederhand,Volt
Kirsten Alblas, CU
Stevie Nolten, BIJ1

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Groen onder druk door markt Amsterdamsestraatweg

Lees verder

Mondelinge vragen Verknipt Festival in het broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer