Monde­linge vragen Groen Licht


Indiendatum: 9 dec. 2021

Mondelinge vragen 6, 9 december 2021

Utrecht is een mensenrechtenstad en staat voor een humane opvang van mensen op de vlucht voor oorlog of geweld.

Mensen die op de vlucht zijn worden aan de Europese grens echter steeds vaker mishandeld, opgejaagd, tegengehouden en ‘teruggeduwd’ uit Europees grondgebied. Zo wordt hen met harde hand het recht ontnomen om asiel aan te vragen in Europa.

In Polen, vlak bij het grensgebied met Belarus, hangen bewoners een groen licht op in hun huizen. Een teken dat migranten bij hen welkom zijn en hulp kunnen vragen als zij in nood zijn. Uit angst voor repercussies vanuit de Poolse overheid durft niet iedereen dat licht meer op te hangen.

De Vereniging van Asieladvocaten Nederland (VAJN) roept daarop mensen en instanties op om op vrijdag 10 december, de dag van de mensenrechten, hun woning of gebouw groen te laten kleuren. Het aanvragen van asiel is namelijk een grondrecht, en de lidstaten van de EU zouden dit moeten respecteren.

1. Is het college bereid om op vrijdag 10 december het stadhuis groen te laten kleuren, om te laten zien dat mensen op de vlucht welkom zijn in Utrecht en om ons uit te spreken tegen mensenrechtenschendingen aan de grenzen van de EU?

Ellen Bijsterbosch, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Esma Kendir, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Hester Assen, PvdA
Fiona Frank, GroenLinks
Rachel Streefland, ChristenUnie

Indiendatum: 9 dec. 2021
Antwoorddatum: 9 dec. 2021

Mondelinge vragen 6, 9 december 2021

Utrecht is een mensenrechtenstad en staat voor een humane opvang van mensen op de vlucht voor oorlog of geweld.

Mensen die op de vlucht zijn worden aan de Europese grens echter steeds vaker mishandeld, opgejaagd, tegengehouden en ‘teruggeduwd’ uit Europees grondgebied. Zo wordt hen met harde hand het recht ontnomen om asiel aan te vragen in Europa.

In Polen, vlak bij het grensgebied met Belarus, hangen bewoners een groen licht op in hun huizen. Een teken dat migranten bij hen welkom zijn en hulp kunnen vragen als zij in nood zijn. Uit angst voor repercussies vanuit de Poolse overheid durft niet iedereen dat licht meer op te hangen.

De Vereniging van Asieladvocaten Nederland (VAJN) roept daarop mensen en instanties op om op vrijdag 10 december, de dag van de mensenrechten, hun woning of gebouw groen te laten kleuren. Het aanvragen van asiel is namelijk een grondrecht, en de lidstaten van de EU zouden dit moeten respecteren.

1. Is het college bereid om op vrijdag 10 december het stadhuis groen te laten kleuren, om te laten zien dat mensen op de vlucht welkom zijn in Utrecht en om ons uit te spreken tegen mensenrechtenschendingen aan de grenzen van de EU?

Ellen Bijsterbosch, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Esma Kendir, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Hester Assen, PvdA
Fiona Frank, GroenLinks
Rachel Streefland, ChristenUnie

Voorzitter! Ik wil beginnen met het noemen van het Verdrag van Genève uit 1951. Dat garandeert namelijk, zoals de vragenstellers stellen, dat iedereen die te
vrezen heeft het recht heeft om asiel aan te vragen. Dat is een fundamenteel mensenrecht. Daarom ben ik blij te kunnen zeggen dat wij ons inderdaad zullen uitspreken over de grote zorgen die wij hebben over het schenden van mensenrechten aan de grenzen van Europa. Daarom zullen wij morgen, op vrijdag 10 december, het Stadhuis groen verlichten. Daarmee spreken wij uit dat wij vinden dat fundamentele mensenrechten moeten worden gewaarborgd. Wij maken ons net als u grote zorgen. Tegelijkertijd zeg ik u dat wij benadrukken dat de afweging over het aanlichten van het Stadhuis altijd zorgvuldig wordt gemaakt. Wij ontvangen hier veel bezoeken om de attentiewaarde van een actie te vergroten. Wij zetten deze middelen derhalve spaarzaam in. Wij maken deze uitzondering echter graag. Deze actie is nu mogelijk, eenvoudig omdat de installatie daarvoor er nu is vanwege de actie van Orange the World. Wij zeggen voluit "ja" op de vraag die is gesteld.