Monde­linge vragen Groen­ver­nie­tiging door Woning­cor­po­raties


Indiendatum: 2 jun. 2022

Mondelinge vragen 5, 2 juni 2022

Recent trok de 'Groengroep 507' uit Lombok, opnieuw, aan de bel omdat woningcorporatie Bo-Ex groene tuinen vernietigt. Dat terwijl de biodiversiteit ernstig onder druk staat, en woningcorporaties, bewoners en gemeente zelf steeds meer doen om groen juist te behouden en te versterken.

Deze keer ging het om de tuin bij een woning aan de Bandoengstraat, waar een oude vlier en meerdere oude bomen verwijderd zijn. Eerder ging het mis bij tientallen meters ligusterhaag in de Semarangstraat, die vorig jaar per ongeluk tot 110 cm teruggesnoeid werd, waar 180 cm de afspraak met bewoners was. Daarnaast meldden bewoners ook nog diverse kleinere incidenten rond de renovatie door Bo-Ex in Lombok, als het volledig verwijderen van klimop terwijl afgesproken was tot 2 meter te laten staan. Zonder inzet van bewoners zou er nog veel meer groen verwijderd zijn.

De raad ontvangt helaas vaker signalen dat woningcorporaties, niet alleen Bo-ex, bij een wisseling van huurder een tuin helemaal leegtrekken, zogenaamd vanwege "onderhoud" of omdat mensen er "last van hebben" of omdat het “schoon opgeleverd moet worden”.

Partij voor de Dieren en GroenLinks delen daarom de verbazing en ontzetting van de bewonersgroep Groengroep 507 over de actie van Bo-Ex om, nota bene midden in het broedseizoen, een groene en biodivers ingerichte tuin waarin vele dieren een schuilplaats vonden, te laten leegtrekken. Diverse bomen, een oude vlier en nestgelegenheid voor vogels zijn verwijderd. Vooral dat Bo-Ex hier zélf de opdracht geeft en pas na signaal van bewoners is gaan nadenken stemt ons ongerust.

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat Bo-Ex zelf, in het broedseizoen, opdracht geeft om een groene en door vele vogels en insecten bewoonde tuin leeg te maken?

2. Wat vindt het college ervan dat pas na een signaal van alerte omwonenden Bo-Ex tot inzicht kwam en de werkzaamheden stillegde?

3. Wat is het groenbeleid van Bo-Ex, welke afspraken zijn er omtrent behoud en onderhoud van het groen in de tuinen en gemeenschappelijke ruimten rond hun woningbezit?

4. Kan het college toezeggen met Bo-Ex, en indien nodig ook andere corporaties, in gesprek te gaan met de insteek af te spreken dat er vanaf nu alleen nog maar zeer terughoudend gesnoeid wordt in tuinen?

5. Op SV 60/2019 (Duurzaamheid en groen in de prestatieafspraken) antwoordde het college in gesprek te gaan met corporaties over kansen om tuinen en andere corporatiegrond zo groen en biodivers mogelijk in te richten. Wat is er uit die gesprekken gekomen? En wat is er inmiddels op dit punt vastgelegd in prestatieafspraken met Bo-Ex en andere corporaties?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks