Monde­linge vragen Groen­ver­nie­tiging door Woning­cor­po­raties


Indiendatum: 2 jun. 2022

Mondelinge vragen 5, 2 juni 2022

Recent trok de 'Groengroep 507' uit Lombok, opnieuw, aan de bel omdat woningcorporatie Bo-Ex groene tuinen vernietigt. Dat terwijl de biodiversiteit ernstig onder druk staat, en woningcorporaties, bewoners en gemeente zelf steeds meer doen om groen juist te behouden en te versterken.

Deze keer ging het om de tuin bij een woning aan de Bandoengstraat, waar een oude vlier en meerdere oude bomen verwijderd zijn. Eerder ging het mis bij tientallen meters ligusterhaag in de Semarangstraat, die vorig jaar per ongeluk tot 110 cm teruggesnoeid werd, waar 180 cm de afspraak met bewoners was. Daarnaast meldden bewoners ook nog diverse kleinere incidenten rond de renovatie door Bo-Ex in Lombok, als het volledig verwijderen van klimop terwijl afgesproken was tot 2 meter te laten staan. Zonder inzet van bewoners zou er nog veel meer groen verwijderd zijn.

De raad ontvangt helaas vaker signalen dat woningcorporaties, niet alleen Bo-ex, bij een wisseling van huurder een tuin helemaal leegtrekken, zogenaamd vanwege "onderhoud" of omdat mensen er "last van hebben" of omdat het “schoon opgeleverd moet worden”.

Partij voor de Dieren en GroenLinks delen daarom de verbazing en ontzetting van de bewonersgroep Groengroep 507 over de actie van Bo-Ex om, nota bene midden in het broedseizoen, een groene en biodivers ingerichte tuin waarin vele dieren een schuilplaats vonden, te laten leegtrekken. Diverse bomen, een oude vlier en nestgelegenheid voor vogels zijn verwijderd. Vooral dat Bo-Ex hier zélf de opdracht geeft en pas na signaal van bewoners is gaan nadenken stemt ons ongerust.

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat Bo-Ex zelf, in het broedseizoen, opdracht geeft om een groene en door vele vogels en insecten bewoonde tuin leeg te maken?

2. Wat vindt het college ervan dat pas na een signaal van alerte omwonenden Bo-Ex tot inzicht kwam en de werkzaamheden stillegde?

3. Wat is het groenbeleid van Bo-Ex, welke afspraken zijn er omtrent behoud en onderhoud van het groen in de tuinen en gemeenschappelijke ruimten rond hun woningbezit?

4. Kan het college toezeggen met Bo-Ex, en indien nodig ook andere corporaties, in gesprek te gaan met de insteek af te spreken dat er vanaf nu alleen nog maar zeer terughoudend gesnoeid wordt in tuinen?

5. Op SV 60/2019 (Duurzaamheid en groen in de prestatieafspraken) antwoordde het college in gesprek te gaan met corporaties over kansen om tuinen en andere corporatiegrond zo groen en biodivers mogelijk in te richten. Wat is er uit die gesprekken gekomen? En wat is er inmiddels op dit punt vastgelegd in prestatieafspraken met Bo-Ex en andere corporaties?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Indiendatum: 2 jun. 2022
Antwoorddatum: 2 jun. 2022

Mondelinge vragen 5, 2 juni 2022

Recent trok de 'Groengroep 507' uit Lombok, opnieuw, aan de bel omdat woningcorporatie Bo-Ex groene tuinen vernietigt. Dat terwijl de biodiversiteit ernstig onder druk staat, en woningcorporaties, bewoners en gemeente zelf steeds meer doen om groen juist te behouden en te versterken.

Deze keer ging het om de tuin bij een woning aan de Bandoengstraat, waar een oude vlier en meerdere oude bomen verwijderd zijn. Eerder ging het mis bij tientallen meters ligusterhaag in de Semarangstraat, die vorig jaar per ongeluk tot 110 cm teruggesnoeid werd, waar 180 cm de afspraak met bewoners was. Daarnaast meldden bewoners ook nog diverse kleinere incidenten rond de renovatie door Bo-Ex in Lombok, als het volledig verwijderen van klimop terwijl afgesproken was tot 2 meter te laten staan. Zonder inzet van bewoners zou er nog veel meer groen verwijderd zijn.

De raad ontvangt helaas vaker signalen dat woningcorporaties, niet alleen Bo-ex, bij een wisseling van huurder een tuin helemaal leegtrekken, zogenaamd vanwege "onderhoud" of omdat mensen er "last van hebben" of omdat het “schoon opgeleverd moet worden”.

Partij voor de Dieren en GroenLinks delen daarom de verbazing en ontzetting van de bewonersgroep Groengroep 507 over de actie van Bo-Ex om, nota bene midden in het broedseizoen, een groene en biodivers ingerichte tuin waarin vele dieren een schuilplaats vonden, te laten leegtrekken. Diverse bomen, een oude vlier en nestgelegenheid voor vogels zijn verwijderd. Vooral dat Bo-Ex hier zélf de opdracht geeft en pas na signaal van bewoners is gaan nadenken stemt ons ongerust.

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat Bo-Ex zelf, in het broedseizoen, opdracht geeft om een groene en door vele vogels en insecten bewoonde tuin leeg te maken?

Wij vinden dit een kwalijke zaak. Wij hebben daarom vandaag met Bo-Ex contact gezocht. Bo-Ex heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om op deze vragen te reageren. Dat betekent dat wij de
raad op de hoogte zullen houden van de aangekondigde reactie van Bo-Ex. Wij verwachten van onze partners in de stad dat zij zorgvuldig met afspraken en opdrachten omgaan en dat er adequaat en zorgvuldig wordt gewerkt. Dat is in dit geval duidelijk niet goed gegaan. Wij gaan bij Bo-Ex precies na wat er is gebeurd.

2. Wat vindt het college ervan dat pas na een signaal van alerte omwonenden Bo-Ex tot inzicht kwam en de werkzaamheden stillegde?

Wij zijn blij om te horen dat de omwonenden alert hebben gereageerd en dat de werkzaamheden zijn stilgelegd.

3. Wat is het groenbeleid van Bo-Ex, welke afspraken zijn er omtrent behoud en onderhoud van het groen in de tuinen en gemeenschappelijke ruimten rond hun woningbezit?

Bo-Ex heeft momenteel helaas nog geen actief groenbeleid, maar is bezig om dat te ontwikkelen. Bo-Ex hanteert wél het principe "groen, tenzij". De inzet van Bo-Ex is om rondom de complexen zo veel mogelijk groen te behouden. Daarnaast informeert Bo-Ex de huurders over het onderhoud van de tuin en de biodiverse en klimaatadaptieve keuzes die bewoners kunnen maken. Ik moet daarbij echter - volgens Bo-Ex - twee kanttekeningen maken: Bo-Ex zegt dat ze zich het recht voorbehoudt om groen te verwijderen als er sprake is van grote overlast en/of gevaarlijke situaties waarvoor ze aansprakelijk zou kunnen zijn. Bo-Ex zegt ook dat ze de huurders die de woning betrekken enige mate van keuze wil bieden.

4. Kan het college toezeggen met Bo-Ex, en indien nodig ook andere corporaties, in gesprek te gaan met de insteek af te spreken dat er vanaf nu alleen nog maar zeer terughoudend gesnoeid wordt in tuinen?

Bij de prestatieafspraken 2020-2026 is groen meer dan voorheen een gespreksonderwerp geweest. Er is gesproken over het principe "groen, tenzij". De inzet van de corporaties is om rondom complexen groen zo veel mogelijk te behouden, maar ook om nieuwe huurders in het geval van mutaties van grondgebonden woningen tuinen zo groen mogelijk aan te bieden. Ook hebben wij bij corporaties benadrukt huurders zo veel mogelijk te informeren over het onderhoud van de tuin en de biodiverse en klimaatadaptieve keuzes die zij daarbij kunnen maken. Dat betekent dat groenbehoud in tuinen een plek heeft gekregen in de prestatieafspraken. Wij hebben het afgelopen jaar met corporaties een aantal aanvullende sessies gehouden om verder te praten over kansen met betrekking tot circulariteit, groen en diervriendelijk bouwen.

5. Op SV 60/2019 (Duurzaamheid en groen in de prestatieafspraken) antwoordde het college in gesprek te gaan met corporaties over kansen om tuinen en andere corporatiegrond zo groen en biodivers mogelijk in te richten. Wat is er uit die gesprekken gekomen? En wat is er inmiddels op dit punt vastgelegd in prestatieafspraken met Bo-Ex en andere corporaties?

Zie antwoord op vraag 4.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Discriminatie en institutioneel racisme bij de politie

Lees verder

Mondelinge vragen Versnellen energiebesparingsmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer