Monde­linge vragen Versnellen ener­gie­be­spa­rings­maat­re­gelen


Indiendatum: 2 jun. 2022

Mondelinge vragen 4, 2 juni 2022

De NOS berichtte deze week dat de energieprijzen per 1 juli verder stijgen met 25 tot 30%. Het lijkt er niet op dat de prijzen dit jaar weer zullen dalen. Dat betekent dat mensen komende herfst en winter nog veel meer in de problemen komen met hun energierekening dan eerder verwacht. Uit de raadsbrief Energiearmoede van 1 juni jl wordt duidelijk dat de gemeente een goed begin heeft gemaakt met de aanpak van energiearmoede. Daar zijn we blij mee. Toch denken we dat er, gezien de ontwikkelingen, snel meer nodig is. Normaal gezien is het logisch om te starten met pilots en maatregelen zorgvuldig in te voeren. Nu is echter haast geboden. Om voor het einde van het jaar energiebesparingsmaatregelen te hebben in- en uitgevoerd moet er nu mee begonnen worden. En daarbij is energie die bespaard wordt altijd de goedkoopste energie.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Ziet de wethouder mogelijkheden om de inzet van het fixteam, zoals bij de pilot van Mitros, snel verder uit te breiden naar andere sociale huur complexen met een laag energielabel? Dit met als doel zoveel mogelijk woningen waar een risico is op energiearmoede energiezuiniger te hebben gemaakt voor de start van de koude maanden.

2. Ziet de wethouder andere mogelijkheden om de energiebesparingsmaatregelen bij de risicogroepen te versnellen?

3. Ziet de wethouder mogelijkheden om extra maatregelen te nemen die snel effect kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een inruilactie voor oude drogers, koelkasten en vriezers voor een energiezuiniger variant? Zo nee, waarom niet?

Mirthe Biemans, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Gertjan te Hoonte, VVD
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Hamza Essabiri, DENK

Indiendatum: 2 jun. 2022
Antwoorddatum: 2 jun. 2022

Mondelinge vragen 4, 2 juni 2022

De NOS berichtte deze week dat de energieprijzen per 1 juli verder stijgen met 25 tot 30%. Het lijkt er niet op dat de prijzen dit jaar weer zullen dalen. Dat betekent dat mensen komende herfst en winter nog veel meer in de problemen komen met hun energierekening dan eerder verwacht. Uit de raadsbrief Energiearmoede van 1 juni jl wordt duidelijk dat de gemeente een goed begin heeft gemaakt met de aanpak van energiearmoede. Daar zijn we blij mee. Toch denken we dat er, gezien de ontwikkelingen, snel meer nodig is. Normaal gezien is het logisch om te starten met pilots en maatregelen zorgvuldig in te voeren. Nu is echter haast geboden. Om voor het einde van het jaar energiebesparingsmaatregelen te hebben in- en uitgevoerd moet er nu mee begonnen worden. En daarbij is energie die bespaard wordt altijd de goedkoopste energie.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Ziet de wethouder mogelijkheden om de inzet van het fixteam, zoals bij de pilot van Mitros, snel verder uit te breiden naar andere sociale huur complexen met een laag energielabel? Dit met als doel zoveel mogelijk woningen waar een risico is op energiearmoede energiezuiniger te hebben gemaakt voor de start van de koude maanden.

Deze vraag gaat over de pilot van Mitros. Wij zorgen ervoor dat als blijkt dat deze pilot resultaat oplevert, wij snel kunnen omschakelen naar andere woningbouwcomplexen. Wij bereiden dat voor in samenwerking met woningbouwcorporaties. De pilot is in het najaar. Wij informeren de raad over de uitkomst en het vervolg ervan. Dat zal in het vierde kwartaal van dit jaar gebeuren.

2. Ziet de wethouder andere mogelijkheden om de energiebesparingsmaatregelen bij de risicogroepen te versnellen?

Ja, in onze brief van gisteren, 1 juni, over energiearmoede, hebben wij een flink aantal maatregelen genoemd, zoals de energiebox, hulp bij aanbrengen van emissiebesparende maatregelen, deur aan deur benadering en de energiecoach. Wij zetten daarmee serieuze stappen om risicogroepen te steunen of om versneld energie te besparen. Wij monitoren doorlopend of de maatregelen effectief zijn en passen die waar nodig aan.

3. Ziet de wethouder mogelijkheden om extra maatregelen te nemen die snel effect kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een inruilactie voor oude drogers, koelkasten en vriezers voor een energiezuiniger variant? Zo nee, waarom niet?

In het nieuwe coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om nadere stappen te zetten, zoals collectieve inkoop, betaalbaar witgoed, energieadviseurs, betaalbare leningen en subsidie voor ondersteuning. Wij sluiten ook aan bij de bevindingen van Stichting Studenten Huisvesting (SSH) die een pilot lanceert voor het leasen van energiezuinig en betaalbaar witgoed. De vraag behelst of ik maatregelen zie voor extra maatregelen. Dit zijn de maatregelen die wij zien. Wij blijven maatregelen bekijken om te kunnen nemen. Ik ben het met het standpunt van mevrouw Biemans helemaal eens - volgens mij wordt dat standpunt door velen ingenomen - dat wij alles moeten doen om mensen te helpen de energierekening omlaag te brengen.

Mirthe Biemans, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Gertjan te Hoonte, VVD
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Hamza Essabiri, DENK

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Groenvernietiging door Woningcorporaties

Lees verder

Schriftelijke vragen Overname BASF door Duits Luxemburgse investeerder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer