Monde­linge vragen Versnellen ener­gie­be­spa­rings­maat­re­gelen


Indiendatum: 2 jun. 2022

Mondelinge vragen 4, 2 juni 2022

De NOS berichtte deze week dat de energieprijzen per 1 juli verder stijgen met 25 tot 30%. Het lijkt er niet op dat de prijzen dit jaar weer zullen dalen. Dat betekent dat mensen komende herfst en winter nog veel meer in de problemen komen met hun energierekening dan eerder verwacht. Uit de raadsbrief Energiearmoede van 1 juni jl wordt duidelijk dat de gemeente een goed begin heeft gemaakt met de aanpak van energiearmoede. Daar zijn we blij mee. Toch denken we dat er, gezien de ontwikkelingen, snel meer nodig is. Normaal gezien is het logisch om te starten met pilots en maatregelen zorgvuldig in te voeren. Nu is echter haast geboden. Om voor het einde van het jaar energiebesparingsmaatregelen te hebben in- en uitgevoerd moet er nu mee begonnen worden. En daarbij is energie die bespaard wordt altijd de goedkoopste energie.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Ziet de wethouder mogelijkheden om de inzet van het fixteam, zoals bij de pilot van Mitros, snel verder uit te breiden naar andere sociale huur complexen met een laag energielabel? Dit met als doel zoveel mogelijk woningen waar een risico is op energiearmoede energiezuiniger te hebben gemaakt voor de start van de koude maanden.

2. Ziet de wethouder andere mogelijkheden om de energiebesparingsmaatregelen bij de risicogroepen te versnellen?

3. Ziet de wethouder mogelijkheden om extra maatregelen te nemen die snel effect kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een inruilactie voor oude drogers, koelkasten en vriezers voor een energiezuiniger variant? Zo nee, waarom niet?

Mirthe Biemans, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Gertjan te Hoonte, VVD
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Hamza Essabiri, DENK