Monde­linge vragen Hand in hand


Indiendatum: 18 mei 2017

Mondelinge vragen 3, 18 mei 2017

In een BNN item van Spuiten en Slikken[1] daagde de presentator mannelijke voorbijgangers uit om hand in hand te lopen door het centrum van Utrecht. Een onschuldige ludieke actie die tot veel negatieve reacties op straat leidde. De raad is hiervan geschrokken. Juist in een sociale stad als Utrecht moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Iedereen moet hand in hand over straat kunnen lopen, door alle straten van onze stad. Helaas is dit geen incident[2], steeds meer Utrechters voelen zich gediscrimineerd[3]. Namens de gehele raad stel ik daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de raad dat iedereen zichzelf mag zijn in Utrecht en veilig over straat moet kunnen?

2. Wat doet het college om bij te dragen aan meer tolerantie en verdraagzaamheid op straat?

3. De regenboogagenda loopt tot 2018, kan het college aangeven hoe zij vanaf 2018 van plan is op te komen voor diversiteit in Utrecht?

[1] https://spuitenenslikken.bnn.nl/nieuws/bewijs-dat-nederland-niet-homotolerant-is

[2] Homo’s hand in hand door Utrecht toch weer taboe, AD.nl 10 mei 2017 (www.ad.nl/utrecht/homo-s-hand-in-hand-door-utrecht-toch-weer-taboe~abadf474)

[3] Raadsbrief voortgang Antidiscriminatie Agenda, 16 februari 2017.

Tara Scally (GroenLinks), mede namens alle andere fracties

Indiendatum: 18 mei 2017
Antwoorddatum: 23 mei 2017

Mondelinge vragen 3, 18 mei 2017

In een BNN item van Spuiten en Slikken[1] daagde de presentator mannelijke voorbijgangers uit om hand in hand te lopen door het centrum van Utrecht. Een onschuldige ludieke actie die tot veel negatieve reacties op straat leidde. De raad is hiervan geschrokken. Juist in een sociale stad als Utrecht moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Iedereen moet hand in hand over straat kunnen lopen, door alle straten van onze stad. Helaas is dit geen incident[2], steeds meer Utrechters voelen zich gediscrimineerd[3]. Namens de gehele raad stel ik daarom de volgende vragen:

  1. 1. Deelt het college de mening van de raad dat iedereen zichzelf mag zijn in Utrecht en veilig over straat moet kunnen?
  2. 2. Wat doet het college om bij te dragen aan meer tolerantie en verdraagzaamheid op straat?
  3. 3. De regenboogagenda loopt tot 2018, kan het college aangeven hoe zij vanaf 2018 van plan is op te komen voor diversiteit in Utrecht?

Antwoord door wethouder Diepeveen:

Voorzitter! Het college deelt de mening van de raad dat iedereen in de stad zichzelf mag zijn en veilig over straat moet kunnen gaan. De afgelopen jaren hebben wij flink ingezet op de toename van tolerantie en verdraagzaamheid. Het genoemde filmpje maakt duidelijk hoe nodig het is om hiermee de komende jaren door te gaan.

Vorig jaar hebben wij de Utrechtse Antidiscriminatieagenda 2016-2020 vastgesteld. Die wordt momenteel uitgevoerd. Wij verwerpen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij stimuleren mensen om incidenten te melden bij Artikel 1 Midden Nederland of om aangifte te doen bij de politie.

Op het filmpje hebben wij als volgt gereageerd: "Op zaterdag 20 mei, komende zaterdag, laat Utrecht tijdens de Walk Of Love zien dat het ook anders kan. Op zaterdag 17 juni vieren wij Utrecht Canal Pride. Wij laten dan zien dat niet alleen de straat van iedereen is, maar ook het water van de gracht."

Wij hopen dat de aandacht voor het BNN-filmpje de mensen aan het denken zet en aanzet tot discussie, zoals vandaag hier. Door zelf deel te nemen aan de Walk Of Love wil ik het signaal geven dat het college het belangrijk vindt dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Op zaterdag 17 juni 2017 vieren wij de eerste Utrechtse Canal Pride als onderdeel van het Midzomergrachtfeest. De gemeente vaart mee met een boot waarmee ze dankbaarheid en waardering uitspreekt voor de talloze roze vrijwilligers die zich al jaren met veel passie en bevlogenheid voor LHBT-acceptatie in de stad inzetten.

De gemeente blijft ook na 2017 de acceptatie van zichtbaarheid en veiligheid van LHBT stimuleren. De Utrechtse regenboogagenda is in juli 2015 vastgesteld en zal doorlopen tot juli 2018. Het is een belangrijke agenda met actuele thema's: jongeren, ouderen, zorg en welzijn, transgenders, veiligheid, zichtbaarheid en sport. Komend najaar zullen wij met de adviescommissie LHBT verkennen wat de inhoud van de agenda vanaf juli 2018 wordt.

[1] https://spuitenenslikken.bnn.nl/nieuws/bewijs-dat-nederland-niet-homotolerant-is

[2] Homo’s hand in hand door Utrecht toch weer taboe, AD.nl 10 mei 2017 (www.ad.nl/utrecht/homo-s-hand-in-hand-door-utrecht-toch-weer-taboe~abadf474)

[3] Raadsbrief voortgang Antidiscriminatie Agenda, 16 februari 2017.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Onderzoek invoering ja/ja stickers voor reclamefolders

Lees verder

Schriftelijke vragen over verstoring beschermde kievit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer