Monde­linge vragen Hanoidreef


Indiendatum: 8 jun. 2022

Mondelinge vragen 4, 8 juni 2022

Eind vorig jaar werd bekend dat zeker 80.000 sociale huurwoningen in Nederland flinke gebreken vertonen, onomkeerbare veroudering of zelfs technisch rijp voor de sloop zijn. Dit levert voor huurders regelmatig problemen op, zo krijgen zij bijvoorbeeld te maken met lekkages, beschimmelde muren en plafonds, onbegaanbare balkons of rottende kozijnen.

In 2021 zijn er door meerdere gemeenteraadsfracties eerst mondelinge- en enige tijd later schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een bewonersmail over de mensonterende omstandigheden van woningen in een flat van woningcorporatie Bo-Ex aan de Hanoidreef in Utrecht.

Deze vragen leiden op 9 februari 2021 tot een brief van het college omtrent deze situatie.

Helaas hebben deze acties niet tot het gewenste resultaat geleidt en bewoners zijn vervolgens een paar maanden daarna naar de rechter gestapt om onderhoud af te dwingen.

Nu kregen we afgelopen week weer een mail vanuit de Hanoidreef. Het lijkt erop dat Bo-Ex wel een aantal zaken heeft aangepakt maar dat nog lang niet alle problemen verholpen zijn. En omdat renovatie van het flatgebouw pas voor eind 2023, begin 2024 gepland staat, betekent dit dat bewoners nogal die tijd in tochtige, vochtige schimmelwoningen moeten wonen.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college ermee bekend dat de problemen aan de Hanoidreef nog steeds niet goed zijn opgelost?

2. Wat vindt het college ervan dat, zoals het er nu naar uitziet, deze problemen zullen voortduren tot aan de geplande renovatie eind 2023, begin 2024?

In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht unaniem een amendement van de PvdA aangenomen (nummer 43) waarin wordt opgeroepen om bij de prestatieafspraken vast te leggen dat schimmelwoningen met voorrang worden aangepakt.

3. Wat vindt het college ervan dat 3 jaar na dato nog steeds huurders in dit soort corporatiewoningen moet wonen?

4. Welke stappen gaat het college zetten om ervoor te zorgen dat de huurders aan de Hanoidreef eindelijk waar voor hun geld krijgen, oftewel een goede, gezonde en goed geïsoleerde woning?

5. Op welke termijn kunnen we daarover informatie verwachten?

Charlotte Passier, Volt
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Yvonne Hessel, SP
Rick van der Zweth, PvdA
Mahmut Sungur, Denk
Tess Meerding, VVD
Berdien van der Wilt, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Myrthe Minnaert, Bij1
Nando Temming, Stadsbelang Utrecht
Gert Dijkstra, EenUtrecht
David Bosch, PVV