Monde­linge vragen Hanoidreef


Indiendatum: 9 jun. 2022

Mondelinge vragen 4, 9 juni 2022

Eind vorig jaar werd bekend dat zeker 80.000 sociale huurwoningen in Nederland flinke gebreken vertonen, onomkeerbare veroudering of zelfs technisch rijp voor de sloop zijn. Dit levert voor huurders regelmatig problemen op, zo krijgen zij bijvoorbeeld te maken met lekkages, beschimmelde muren en plafonds, onbegaanbare balkons of rottende kozijnen.

In 2021 zijn er door meerdere gemeenteraadsfracties eerst mondelinge- en enige tijd later schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een bewonersmail over de mensonterende omstandigheden van woningen in een flat van woningcorporatie Bo-Ex aan de Hanoidreef in Utrecht.

Deze vragen leiden op 9 februari 2021 tot een brief van het college omtrent deze situatie.

Helaas hebben deze acties niet tot het gewenste resultaat geleidt en bewoners zijn vervolgens een paar maanden daarna naar de rechter gestapt om onderhoud af te dwingen.

Nu kregen we afgelopen week weer een mail vanuit de Hanoidreef. Het lijkt erop dat Bo-Ex wel een aantal zaken heeft aangepakt maar dat nog lang niet alle problemen verholpen zijn. En omdat renovatie van het flatgebouw pas voor eind 2023, begin 2024 gepland staat, betekent dit dat bewoners nogal die tijd in tochtige, vochtige schimmelwoningen moeten wonen.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college ermee bekend dat de problemen aan de Hanoidreef nog steeds niet goed zijn opgelost?

2. Wat vindt het college ervan dat, zoals het er nu naar uitziet, deze problemen zullen voortduren tot aan de geplande renovatie eind 2023, begin 2024?

In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht unaniem een amendement van de PvdA aangenomen (nummer 43) waarin wordt opgeroepen om bij de prestatieafspraken vast te leggen dat schimmelwoningen met voorrang worden aangepakt.

3. Wat vindt het college ervan dat 3 jaar na dato nog steeds huurders in dit soort corporatiewoningen moet wonen?

4. Welke stappen gaat het college zetten om ervoor te zorgen dat de huurders aan de Hanoidreef eindelijk waar voor hun geld krijgen, oftewel een goede, gezonde en goed geïsoleerde woning?

5. Op welke termijn kunnen we daarover informatie verwachten?

Charlotte Passier, Volt
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Yvonne Hessel, SP
Rick van der Zweth, PvdA
Mahmut Sungur, Denk
Tess Meerding, VVD
Berdien van der Wilt, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Myrthe Minnaert, Bij1
Nando Temming, Stadsbelang Utrecht
Gert Dijkstra, EenUtrecht
David Bosch, PVV

Indiendatum: 9 jun. 2022
Antwoorddatum: 9 jun. 2022

Mondelinge vragen 4, 9 juni 2022

Eind vorig jaar werd bekend dat zeker 80.000 sociale huurwoningen in Nederland flinke gebreken vertonen, onomkeerbare veroudering of zelfs technisch rijp voor de sloop zijn. Dit levert voor huurders regelmatig problemen op, zo krijgen zij bijvoorbeeld te maken met lekkages, beschimmelde muren en plafonds, onbegaanbare balkons of rottende kozijnen.

In 2021 zijn er door meerdere gemeenteraadsfracties eerst mondelinge- en enige tijd later schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een bewonersmail over de mensonterende omstandigheden van woningen in een flat van woningcorporatie Bo-Ex aan de Hanoidreef in Utrecht.

Deze vragen leiden op 9 februari 2021 tot een brief van het college omtrent deze situatie.

Helaas hebben deze acties niet tot het gewenste resultaat geleidt en bewoners zijn vervolgens een paar maanden daarna naar de rechter gestapt om onderhoud af te dwingen.

Nu kregen we afgelopen week weer een mail vanuit de Hanoidreef. Het lijkt erop dat Bo-Ex wel een aantal zaken heeft aangepakt maar dat nog lang niet alle problemen verholpen zijn. En omdat renovatie van het flatgebouw pas voor eind 2023, begin 2024 gepland staat, betekent dit dat bewoners nogal die tijd in tochtige, vochtige schimmelwoningen moeten wonen.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college ermee bekend dat de problemen aan de Hanoidreef nog steeds niet goed zijn opgelost?

Gisteren hebben wij via een bewonersbrief een ambtelijk signaal ontvangen. Mogelijk is dat dezelfde brief die de raad heeft ontvangen. Wij waren daarvan niet op de hoogte.

2. Wat vindt het college ervan dat, zoals het er nu naar uitziet, deze problemen zullen voortduren tot aan de geplande renovatie eind 2023, begin 2024?

Ook wij vinden het onacceptabel dat de problemen tot de geplande renovatie voortduren. Daarom is direct met Bo-Ex contact opgenomen. Bo-Ex zegt dat de bewoners van de Hanoidreef te allen tijde met Bo-Ex contact kunnen opnemen. Bo-Ex heeft een aannemer ingeschakeld om adequaat te reageren op de vochtplekken met schimmel. Deze problematiek kan zich voordoen in de genoemde woningen aan de Hanoidreef. Bo-Ex zegt dat er al eerder sprake is geweest van miscommunicatie, waarbij de klantenservice verkeerde informatie heeft gegeven. Wij hebben begrepen dat deze miscommunicatie inmiddels is opgelost. Overigens zegt Bo-Ex ook dat de planning nog steeds is om eind 2022 te starten met de inrichting van de bouwplaats, om vervolgens in januari 2023 met de renovatie te beginnen.

In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht unaniem een amendement van de PvdA aangenomen (nummer 43) waarin wordt opgeroepen om bij de prestatieafspraken vast te leggen dat schimmelwoningen met voorrang worden aangepakt.

3. Wat vindt het college ervan dat 3 jaar na dato nog steeds huurders in dit soort corporatiewoningen moet wonen?

Elke schimmelwoning is er één te veel. Helaas komen die in Utrecht nog voor. Dat vinden wij zeer onwenselijk. In de prestatieafspraken is overeengekomen dat wij blijvend aandacht houden voor het binnenklimaat en de ventilatie van de woningen. Wanneer deze beide zaken in een gebouw niet goed geregeld zijn, kunnen ze de oorzaak zijn van schimmelvorming, net als achterstallig onderhoud.
De structurele aanpak van schimmelwoningen hangt samen met de verduurzamingopgave. Met de corporaties is afgesproken dat in 2021 het gemiddelde label "B" zou moeten zijn. Bij alle corporaties is dat inmiddels het geval. Zij zeggen op de prioriteitenlijst woningen met een label slechter dan "B" aan te pakken. Dat betekent natuurlijk niet dat de acute schimmelproblematiek is opgelost, zoals in het genoemde geval. Daarom hebben wij met de corporaties afgesproken dat wij inzetten op voorlichting over ventilatie, ook van woningen die een verduurzamingstap hebben gemaakt. Ook dan blijft schimmelproblematiek helaas nog voorkomen. De corporaties zeggen daarop zoveel mogelijk adequaat te reageren, maar toch zullen wij dit punt noemen bij het maken van de komende prestatieafspraken. Mocht er een geschil zijn tussen de corporaties en de huurders over schimmel of ander onderhoud, dan is er overigens altijd de route naar de onafhankelijke regionale klachtencommissie. Het is misschien goed om dat hier te benadrukken. De uitspraken van die commissie zijn bindend. De ervaring leert dat in die gevallen door de corporaties altijd opvolging plaatsvindt.

4. Welke stappen gaat het college zetten om ervoor te zorgen dat de huurders aan de Hanoidreef eindelijk waar voor hun geld krijgen, oftewel een goede, gezonde en goed geïsoleerde woning?

Wij hebben contact opgenomen met Bo-Ex. Bo-Ex heeft ons ervan verzekerd dat er bij meldingen van acute problematiek adequaat wordt gehandeld en dat de planning wordt gehaald. Verder zijn prestatieafspraken gemaakt om schimmel zo veel mogelijk tegen te gaan. Het fysiek aanpakken van woningen met schimmel blijft echter primair de taak van de corporaties. Het college blijft de corporaties aanspreken, ook tijdens het veelvuldige overleg dat er is, als blijkt dat er onhoudbare situaties ontstaan. Wij houden inzake Bo-Ex de vinger aan de pols over de ontwikkelingen aan de Hanoidreef.

5. Op welke termijn kunnen we daarover informatie verwachten?

Over de aanpak van de huidige acute schimmelproblematiek aan de Hanoidreef is de raad bij dezen geïnformeerd. Wij blijven hierover met Bo-Ex in contact. Bij de komende prestatieafspraken benadrukken wij nogmaals de aanpak van schimmel. In onze communicatie over de prestatieafspraken zullen wij de raad over deze aanpak informeren. De toekomstige wethouder Wonen is hiervan op de hoogte en heeft te kennen gegeven aan deze problematiek al bij de start van zijn werk aandacht te besteden.

Charlotte Passier, Volt
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Yvonne Hessel, SP
Rick van der Zweth, PvdA
Mahmut Sungur, Denk
Tess Meerding, VVD
Berdien van der Wilt, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Myrthe Minnaert, Bij1
Nando Temming, Stadsbelang Utrecht
Gert Dijkstra, EenUtrecht
David Bosch, PVV

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Honingbijen en wilde bijen in Utrecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Nieuwe gemeentelijke vrachtwagens op fossiele brandstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer