Monde­linge vragen Het broed­seizoen uitbreiden?


Indiendatum: 12 mrt. 2020

Mondelinge vragen 6, 12 maart 2020

Op beleefdelente.nl is sinds 1 maart 2020 weer online te volgen hoe broedende vogelpaartjes druk in de weer zijn met hun nesten. Het broedseizoen is vanwege de warme wintermaanden eerder begonnen dit jaar. Zo berichtte de NOS op 3 maart 2020 dat Natuurmonumenten om deze reden natuurgebied De Sprengenberg vervroegd heeft gesloten. Het is een geluid dat de laatste jaren steeds vaker klinkt. Door klimaatverandering verandert het weer en gaat de natuur “vóór op schema” lopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte in 2005 al dat vogels steeds eerder beginnen met broeden (en zie ook dit bericht van het CBS uit 2015). Ondertussen mogen in Utrecht tot 15 maart, als het broedseizoen in Utrecht aanvangt, nog bomen gekapt worden.

Reden voor de Partij voor de Dieren om de volgende vragen te stellen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat de officiële datum die de gemeente Utrecht hanteert voor het broedseizoen een meer nauwkeurige afspiegeling zou moeten zijn van de werkelijke situatie? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder het met ons eens dat het raadzaam zou zijn om te laten onderzoeken of de officiële periode die de gemeente Utrecht voor het broedseizoen hanteert, namelijk van 15 maart tot 15 juli, uitgebreid dient te worden? Zo nee, waarom niet?

3. Als uit dit onderzoek blijkt dat heroverweging wenselijk is, is de wethouder dan bereid de broedperiode die de gemeente Utrecht hanteert uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 mrt. 2020
Antwoorddatum: 12 mrt. 2020

Mondelinge vragen 6, 12 maart 2020

Op beleefdelente.nl is sinds 1 maart 2020 weer online te volgen hoe broedende vogelpaartjes druk in de weer zijn met hun nesten. Het broedseizoen is vanwege de warme wintermaanden eerder begonnen dit jaar. Zo berichtte de NOS op 3 maart 2020 dat Natuurmonumenten om deze reden natuurgebied De Sprengenberg vervroegd heeft gesloten. Het is een geluid dat de laatste jaren steeds vaker klinkt. Door klimaatverandering verandert het weer en gaat de natuur “vóór op schema” lopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte in 2005 al dat vogels steeds eerder beginnen met broeden (en zie ook dit bericht van het CBS uit 2015). Ondertussen mogen in Utrecht tot 15 maart, als het broedseizoen in Utrecht aanvangt, nog bomen gekapt worden.

Reden voor de Partij voor de Dieren om de volgende vragen te stellen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat de officiële datum die de gemeente Utrecht hanteert voor het broedseizoen een meer nauwkeurige afspiegeling zou moeten zijn van de werkelijke situatie? Zo nee, waarom niet?

Zie hieronder

2. Is de wethouder het met ons eens dat het raadzaam zou zijn om te laten onderzoeken of de officiële periode die de gemeente Utrecht voor het broedseizoen hanteert, namelijk van 15 maart tot 15 juli, uitgebreid dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Zie hieronder

3. Als uit dit onderzoek blijkt dat heroverweging wenselijk is, is de wethouder dan bereid de broedperiode die de gemeente Utrecht hanteert uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

De term broedseizoen is een soort spitsuur voor broedende vogels. Het is niet de enige periode dat vogels broeden, maar wel een belangrijke periode. Daarom wordt die niet alleen in Utrecht, maar ook in andere delen van Nederland veelvuldig gehanteerd. Dat is de periode van half maart tot half juli. Het is niet zozeer begrensd of wettelijk vastgelegd. Vogels broeden ook op allerlei andere momenten. Daarom moet men het hele jaar door, zelfs in de winter, waakzaam zijn bij werkzaamheden of vogels niet aan het broeden zijn. Of het in die periode valt of daarbuiten: als men aan werkzaamheden begint, moet altijd worden vastgesteld dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. In die zin is de bescherming in orde. De aanvragers zijn ervoor verantwoordelijk.

Het blijft een handig begrip omdat men onderscheid kan maken tussen wanneer het voor de vogels spitsuur is en wanneer niet. Dat helpt bij de planning van werkzaamheden. Het is eerder een richtinggevend hulpmiddel dan dat het een enorme juridische waarde heeft. Het is geen Utrechtse periode, maar een periode die in heel Nederland wordt gehanteerd. Dat maakt ons terughoudend om op eigen houtje er van alles aan te doen. Naar aanleiding van deze vraag hebben wij contact gehad met de Vogelbescherming. Ook die zegt geen aanleiding te zien om tot een andere periode te komen, maar dat ze dit vanzelfsprekend wel in de gaten houdt.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren