Monde­linge vragen Het broed­seizoen uitbreiden?


Mondelinge vragen 6, 12 maart 2020

Op beleefdelente.nl is sinds 1 maart 2020 weer online te volgen hoe broedende vogelpaartjes druk in de weer zijn met hun nesten. Het broedseizoen is vanwege de warme wintermaanden eerder begonnen dit jaar. Zo berichtte de NOS op 3 maart 2020 dat Natuurmonumenten om deze reden natuurgebied De Sprengenberg vervroegd heeft gesloten. Het is een geluid dat de laatste jaren steeds vaker klinkt. Door klimaatverandering verandert het weer en gaat de natuur “vóór op schema” lopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte in 2005 al dat vogels steeds eerder beginnen met broeden (en zie ook dit bericht van het CBS uit 2015). Ondertussen mogen in Utrecht tot 15 maart, als het broedseizoen in Utrecht aanvangt, nog bomen gekapt worden.

Reden voor de Partij voor de Dieren om de volgende vragen te stellen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat de officiële datum die de gemeente Utrecht hanteert voor het broedseizoen een meer nauwkeurige afspiegeling zou moeten zijn van de werkelijke situatie? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder het met ons eens dat het raadzaam zou zijn om te laten onderzoeken of de officiële periode die de gemeente Utrecht voor het broedseizoen hanteert, namelijk van 15 maart tot 15 juli, uitgebreid dient te worden? Zo nee, waarom niet?

3. Als uit dit onderzoek blijkt dat heroverweging wenselijk is, is de wethouder dan bereid de broedperiode die de gemeente Utrecht hanteert uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren