Monde­linge vragen Het onvei­ligste feest van het jaar


Indiendatum: 14 dec. 2017

Op 1 december 2017 stond op de site van Trouw dat er een groeiende druk is op de politiek om vuurwerk te verbieden, mede ingegeven door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat diezelfde dag verscheen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus zei als reactie hierop dat hij “Al komende week met de burgemeesters en de politie zal praten over de bevindingen van de Onderzoeksraad”.

Dit gesprek heeft vorige week plaatsgevonden en de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn benieuwd wat hier uit is gekomen. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat was de insteek van het gesprek met de minister? Puur de bevindingen van de Onderzoeksraad bespreken of ook al proberen concrete maatregelen te nemen voor de jaarwisseling 2017-2018?

2. Wat zijn de uitkomsten van het gesprek in de zin van beperking van het gebruik van vuurwerk de komende en daaropvolgende jaarwisselingen?

3. Wat gaat het college doen als uit het Tweede Kamerdebat over Oud & Nieuw dat deze maand nog plaatsvindt, blijkt dat meer maatregelen nodig zijn voor de komende jaarwisseling?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks

Indiendatum: 14 dec. 2017
Antwoorddatum: 12 dec. 2017

Op 1 december 2017 stond op de site van Trouw dat er een groeiende druk is op de politiek om vuurwerk te verbieden, mede ingegeven door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat diezelfde dag verscheen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus zei als reactie hierop dat hij “Al komende week met de burgemeesters en de politie zal praten over de bevindingen van de Onderzoeksraad”.

Dit gesprek heeft vorige week plaatsgevonden en de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn benieuwd wat hier uit is gekomen. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat was de insteek van het gesprek met de minister? Puur de bevindingen van de Onderzoeksraad bespreken of ook al proberen concrete maatregelen te nemen voor de jaarwisseling 2017-2018?

Op 4 december is er een overleg geweest met de regioburgemeesters en de minister. De minister is gevraagd het voortouw te nemen bij het rapport van de Onderzoeksraad en is gevraagd het beperken van overlast deel mee te nemen in de aanpak.

2. Wat zijn de uitkomsten van het gesprek in de zin van beperking van het gebruik van vuurwerk de komende en daaropvolgende jaarwisselingen?

De minister was heel tevreden met het rapport van de Onderzoeksraad. Hij ziet een rol voor zichzelf en voor de gemeentes en na de jaarwisseling komt hij met een plan van aanpak. Daartoe gaat de minister in overleg met betrokken partijen. De G4-burgemeesters hebben het belang van zo'n plan bevestigd.

3. Wat gaat het college doen als uit het Tweede Kamerdebat over Oud & Nieuw dat deze maand nog plaatsvindt, blijkt dat meer maatregelen nodig zijn voor de komende jaarwisseling?

Het college gaat na de jaarwisseling de overlast evalueren. Dat is al op 1 december per brief aangegeven. Hierbij wordt ook het initatiefvoorstel van GroenLinks ter hande genomen, net als de eerder gestuurde brief van 31 oktober.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks