Schrif­te­lijke vragen Compen­satie voor bomen op de gemeen­te­lijke vellijst


Indiendatum: 15 dec. 2017

Schriftelijke vragen 138/2017

Eind november is er weer een halfjaarlijkse gemeentelijke vellijst gepubliceerd. Ditmaal stonden 267 bomen op de lijst om gekapt te worden. Hoewel de Partij voor de Dieren begrijpt dat kap in enkele gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, onvermijdelijk is, roept de publicatie toch vragen op. Hoe de ecologische en klimaatwaarde van de te kappen bomen gecompenseerd wordt is namelijk voor zowel de Partij voor de Dieren als voor betrokken inwoners van Utrecht niet inzichtelijk. Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

  1. Er staat dat er na de kap nieuwe bomen worden teruggeplant tenzij de plek hiervoor te krap is. In hoeveel gevallen is het inderdaad zo dat door krapte of een andere reden geen nieuwe boom teruggeplant kan worden? Graag een overzicht van aantallen en redenen.
  2. Voor welke boomsoorten wordt bij terugplant gekozen? Waarop is deze keuze gegrond? Graag een specificatie voor alle te compenseren bomen.
  3. Indien er geen boom kan worden teruggeplant (bijvoorbeeld door ondergrond, bekabeling, riolering, groeimogelijkheden), waar en hoe wordt deze boom dan uiteindelijk gecompenseerd? Wanneer vindt deze compensatie plaats? Is de compensatie altijd 1 boom voor 1 boom? Met welke kenmerken van bomen wordt rekening gehouden?

Indiendatum: 15 dec. 2017
Antwoorddatum: 19 jan. 2018

Schriftelijke vragen 138/2017

Eind november is er weer een halfjaarlijkse gemeentelijke vellijst gepubliceerd. Ditmaal stonden 267 bomen op de lijst om gekapt te worden. Hoewel de Partij voor de Dieren begrijpt dat kap in enkele gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, onvermijdelijk is, roept de publicatie toch vragen op. Hoe de ecologische en klimaatwaarde van de te kappen bomen gecompenseerd wordt is namelijk voor zowel de Partij voor de Dieren als voor betrokken inwoners van Utrecht niet inzichtelijk. Daarom heeft de fractie de volgende vragen:

1. Er staat dat er na de kap nieuwe bomen worden teruggeplant tenzij de plek hiervoor te krap is. In hoeveel gevallen is het inderdaad zo dat door krapte of een andere reden geen nieuwe boom teruggeplant kan worden? Graag een overzicht van aantallen en redenen.

In de praktijk blijkt dat er in de meeste gevallen een nieuwe boom terug komt, tenzij bijvoorbeeld kabels en leidingen in de ondergrond dit verhinderen. Met oog op de toekomstige groeimogelijkheden van de nieuwe boom hanteren we normen uit het Handboek Bomen, 2014 (zie: https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/beheerinrichtinggebruik/handboek-openbare-ruimte) voor de benodigde onder- en bovengrondse groeiruimte. Wanneer er geen boom kan terugkomen op de vrijgekomen plek dan volgen we de procedure zoals weergegeven bij Antwoord 3.

Sinds begin 2017 beschikken wij over een nieuw beheersysteem dat onder meer is uitgerust met een archieffunctie. Hiermee kunnen we voortaan gegevens bewaren van in het verleden gekapte bomen. Wij zijn bezig om het nieuwe beheersysteem zo in te richten dat wij in de toekomst wel antwoord kunnen geven op de vraag of een gekapte boom van de gemeentelijke vellijst uiteindelijk wel of niet is terug geplant. Op dit moment kan zo’n overzicht niet automatisch worden gegenereerd. Wel staat bij de gemeentelijke vellijst per boom welke boomsoort in de plaats komt voor de gevelde boom of dat er ‘geen herplant’ plaatsvindt. Dus belanghebbenden kunnen dit voor de voor hun relevante bomen nagaan.

2. Voor welke boomsoorten wordt bij terugplant gekozen? Waarop is deze keuze gegrond? Graag een specificatie voor alle te compenseren bomen.

Bij bomen van de gemeentelijke vellijst is de lijn dat gekozen wordt voor dezelfde soort. Er zijn wel een paar uitzonderingen: vanwege de iepziekte, kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte gelden beperkingen bij het terug planten van iepen, kastanjes en essen (zie voor nadere uitleg rond de iep, kastanje en es: www.utrecht.nl/boomziekten). Waar mogelijk geven we invulling aan het vergroten van de boomdiversiteit. De redenen hiervoor vindt u in het ‘Bomenbeleid Utrecht’ (2009) en de resultaten daarvan zijn te lezen in de ‘Evaluatie van het Bomenbeleid 2013-2016’ (2016). Stukken zijn hier te vinden: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/thematisch-beleid/bomen.
Indien er beheerplannen zijn met voorgeschreven boomsoorten (zoals bomenplan Overvecht, bomenplan Wilhelminapark) dan maken we daar gebruik van. Bij onze bomenprojecten (zie www.utrecht.nl/bomenprojecten) waarbij meerdere bomen per straat tegelijk worden vervangen, kunnen bewoners meedenken over de terug te planten boomsoort. Voor wat betreft de essentaksterfte verwijzen wij naar de tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 30 november 2017 aangekondigde aanpak.

3. Indien er geen boom kan worden teruggeplant (bijvoorbeeld door ondergrond, bekabeling, riolering, groeimogelijkheden), waar en hoe wordt deze boom dan uiteindelijk gecompenseerd? Wanneer vindt deze compensatie plaats? Is de compensatie altijd 1 boom voor 1 boom? Met welke kenmerken van bomen wordt rekening gehouden?

Wanneer een boom niet op dezelfde plek kan terug komen, proberen we de boom iets verderop te planten. Wanneer er weinig ruimte is, planten we een kleiner blijvende boomsoort. Als dat ook niet mogelijk is, planten we geen boom terug. Uitgangspunt van het bomenbeleid blijft dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zoals ook aangegeven in de aangehaalde evaluatie van het bomenbeleid (zie Antwoord 2) is het totaal aantal bomen in de stad de afgelopen jaar gestegen. Momenteel staan er circa 160.000 gemeentelijke bomen in Utrecht.