Monde­linge vragen Ruimte voor het initi­atief Alles onder één dak


Indiendatum: 21 dec. 2017

Mondelinge vragen 2, 21 december 2017

Al geruime tijd pleiten de initiatiefnemers van ‘Alles onder één dak’ voor gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank Ondiep, de weggeefwinkel Buren voor Buren, de Dierenvoedselbank en de Sociale Supermarkt in het pand van de voormalige Julianaschool aan de Amsterdamsestraatweg. Dit initiatief biedt kansen op een duurzame en samenhangende voorziening gericht op het aanpakken van armoede en uitsluiting.

Ondanks medewerking van onder andere het wijkbureau Noordwest is er nog steeds geen oplossing gevonden. De gemeente wil het gebouw, dat nu voor driekwart leeg staat, beschikbaar houden als reservelocatie voor het onderwijs, al betwijfelen de initiatiefnemers sterk of het voor die doeleinden nog geschikt is. Het spoedadvies van de wijkraad Noordwest van 1 juni 2017 is helaas nog steeds niet beantwoord.

Dit leidt ons tot de volgende vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vinden van huisvesting voor dit initiatief?
2. Bent u nog steeds van mening dat de voormalige Julianaschool beschikbaar moet blijven voor het onderwijs? Op grond waarvan acht u dit gebouw hiervoor nog geschikt?
3. Is er perspectief op een ander gebouw waarvan dit initiatief gebruik kan maken? Zo ja, op welke wijze ondersteunt u de initiatiefnemers hierbij?
4. Op welke termijn kan het initiatief Alles onder één dak rekenen op geschikte huisvesting?

Wethouder Jansen heeft de raad voor het einde van het jaar een toekomstvisie voor de huisvesting van voedselbanken toegezegd. In afwachting van deze visie kunnen de voedselbanken hun huidige huisvesting behouden.

5. Wanneer kan de raad deze visie verwachten?

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Heleen de Boer, GroenLinks

Indiendatum: 21 dec. 2017
Antwoorddatum: 21 dec. 2017

Mondelinge vragen 2, 21 december 2017

Al geruime tijd pleiten de initiatiefnemers van ‘Alles onder één dak’ voor gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank Ondiep, de weggeefwinkel Buren voor Buren, de Dierenvoedselbank en de Sociale Supermarkt in het pand van de voormalige Julianaschool aan de Amsterdamsestraatweg. Dit initiatief biedt kansen op een duurzame en samenhangende voorziening gericht op het aanpakken van armoede en uitsluiting.

Ondanks medewerking van onder andere het wijkbureau Noordwest is er nog steeds geen oplossing gevonden. De gemeente wil het gebouw, dat nu voor driekwart leeg staat, beschikbaar houden als reservelocatie voor het onderwijs, al betwijfelen de initiatiefnemers sterk of het voor die doeleinden nog geschikt is. Het spoedadvies van de wijkraad Noordwest van 1 juni 2017 is helaas nog steeds niet beantwoord.

Dit leidt ons tot de volgende vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vinden van huisvesting voor dit initiatief?
2. Bent u nog steeds van mening dat de voormalige Julianaschool beschikbaar moet blijven voor het onderwijs? Op grond waarvan acht u dit gebouw hiervoor nog geschikt?
3. Is er perspectief op een ander gebouw waarvan dit initiatief gebruik kan maken? Zo ja, op welke wijze ondersteunt u de initiatiefnemers hierbij?
4. Op welke termijn kan het initiatief Alles onder één dak rekenen op geschikte huisvesting?

Wethouder Jansen heeft de raad voor het einde van het jaar een toekomstvisie voor de huisvesting van voedselbanken toegezegd. In afwachting van deze visie kunnen de voedselbanken hun huidige huisvesting behouden.

5. Wanneer kan de raad deze visie verwachten?

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Heleen de Boer, GroenLinks

In de beantwoording op deze vragen zei de wethouder dat het initiatief 'Alles onder één dak' terecht kan in de voormalige Julianaschool.