Monde­linge vragen Kerststal Intratuin: land­eenden hebben geen zwemwater nodig?


Indiendatum: 21 dec. 2017

Mondelinge vragen 5, 21 december 2017

De Partij voor de Dieren ontving een aantal berichten van bezoekers van Intratuin Koningsweg over de ‘levende kerststal’ die op dit moment in het tuincentrum staat. In deze kerststal staan (afgaande op foto’s) eenden, schapen, geiten, een pony, een alpaca, kippen, een ezel en lama’s. De dieren zijn afkomstig van een verhuurbedrijf die de dieren verhuurt voor markten, scholen, verzorgingshuizen en kerstshows. Dit betekent dat dieren het hele land door gesleept worden om tentoongesteld te worden in onder meer dit tuincentrum. Dit is een niet-natuurlijke omgeving met allerlei diersoorten door elkaar, waardoor de dieren geen soorteigen gedrag kunnen vertonen en worden blootgesteld aan stress. Er staat ook een bordje bij de kerststal met de mededeling dat het om ‘landeenden’ gaat en dat die geen zwemwater nodig zouden hebben. Alle eenden zijn echter waterdieren en hebben niet voor niets zwemvliezen. Dit wordt bevestigd door de Vogelbescherming.

De wethouder Dierenwelzijn ging vorig jaar met deze Intratuin in gesprek, waardoor dit tuincentrum geen konijnen en knaagdieren meer verkoopt. Maar Intratuin meent nu wél een levende kerststal te moeten hebben, waarbij dierenwelzijn in het geding komt.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is de wethouder Dierenwelzijn bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met Intratuin over deze kerststal en hen te bewegen dit soort evenementen met dieren voortaan niet meer te organiseren?
2. Hoe ziet het college deze situatie in het licht van de brief die zij eerder dit jaar met 35 andere portefeuillehouders dierenwelzijn ondertekend heeft richting de Tweede Kamer over evenementen met dieren? Zeker gezien het welzijn en het soorteigen gedrag van de landeenden die op dit moment geen zwemwater hebben?
3. De gemeente Amsterdam heeft álle organisatoren van evenementen met dieren met ingang van dit jaar verplicht een vergunning aan te vragen bij de stadsdelen. Is het college bereid ditzelfde beleid in te voeren in Utrecht, zodat er een beter beeld komt van het gebruik van dieren bij álle evenementen (nu is dat alleen bij evenementen die sowieso vergunningsplichtig zijn bij de gemeente)?
4. Amsterdam heeft tevens verhuurders van dieren in het land schriftelijk gevraagd hun diensten niet langer in de hoofdstad aan te bieden. Is het college bereid ditzelfde te doen voor Utrecht?

Indiendatum: 21 dec. 2017
Antwoorddatum: 21 dec. 2017

De Partij voor de Dieren ontving een aantal berichten van bezoekers van Intratuin Koningsweg over de ‘levende kerststal’ die op dit moment in het tuincentrum staat. In deze kerststal staan (afgaande op foto’s) eenden, schapen, geiten, een pony, een alpaca, kippen, een ezel en lama’s. De dieren zijn afkomstig van een verhuurbedrijf die de dieren verhuurt voor markten, scholen, verzorgingshuizen en kerstshows. Dit betekent dat dieren het hele land door gesleept worden om tentoongesteld te worden in onder meer dit tuincentrum. Dit is een niet-natuurlijke omgeving met allerlei diersoorten door elkaar, waardoor de dieren geen soorteigen gedrag kunnen vertonen en worden blootgesteld aan stress. Er staat ook een bordje bij de kerststal met de mededeling dat het om ‘landeenden’ gaat en dat die geen zwemwater nodig zouden hebben. Alle eenden zijn echter waterdieren en hebben niet voor niets zwemvliezen. Dit wordt bevestigd door de Vogelbescherming.

De wethouder Dierenwelzijn ging vorig jaar met deze Intratuin in gesprek, waardoor dit tuincentrum geen konijnen en knaagdieren meer verkoopt. Maar Intratuin meent nu wél een levende kerststal te moeten hebben, waarbij dierenwelzijn in het geding komt.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is de wethouder Dierenwelzijn bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met Intratuin over deze kerststal en hen te bewegen dit soort evenementen met dieren voortaan niet meer te organiseren?

Wij zijn bereid om contact op te nemen met Intratuin om te vragen om dit soort evenementen niet langer te organiseren.

2. Hoe ziet het college deze situatie in het licht van de brief die zij eerder dit jaar met 35 andere portefeuillehouders dierenwelzijn ondertekend heeft richting de Tweede Kamer over evenementen met dieren? Zeker gezien het welzijn en het soorteigen gedrag van de landeenden die op dit moment geen zwemwater hebben?

Zoals al eerder is aangegeven, is het college geen voorstander van het organiseren van evenementen waarbij levende dieren worden gebruikt.

3. De gemeente Amsterdam heeft álle organisatoren van evenementen met dieren met ingang van dit jaar verplicht een vergunning aan te vragen bij de stadsdelen. Is het college bereid ditzelfde beleid in te voeren in Utrecht, zodat er een beter beeld komt van het gebruik van dieren bij álle evenementen (nu is dat alleen bij evenementen die sowieso vergunningsplichtig zijn bij de gemeente)?

De kerststal bij Intratuin betreft een vergunningvrij binnenevenement. Het opnemen van extra regels zou hierbij niet hebben geholpen. Indien bij vergunningsplichtige evenementen levende dieren worden ingezet, melden wij dat bij de instantie die daarop toeziet, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Omdat dit landelijke wetgeving betreft, is de gemeente geen bevoegd gezag. Het college is verder van mening dat dierenwelzijn via landelijke wetgeving moet worden geregeld, zodat ook de handhaving op het toepassen van de wet wordt geregeld.

4. Amsterdam heeft tevens verhuurders van dieren in het land schriftelijk gevraagd hun diensten niet langer in de hoofdstad aan te bieden. Is het college bereid ditzelfde te doen voor Utrecht?

Wij zullen contact opnemen met Amsterdam. Als men daar beschikt over een lijst - wij beschikken daar niet over - dan zijn wij bereid om ons daarbij aan te sluiten.

Aanvullende vraag mevrouw Oskam: Voorzitter, ik dank de wethouder voor de toezeggingen op de vragen 1 en 4. Wil de wethouder bij de gemeente Amsterdam nagaan hoe die dat heeft geregeld? Er is sprake van landelijk beleid. Het is voor alle organisatoren van evenementen met dieren verplicht om bij de stadsdelen een vergunning aan te vragen. Wil de wethouder bekijken of wij Amsterdam kunnen navolgen?

Zeker. Wij informeren heel vaak bij collega's hoe zaken in elkaar steken. Vaak is dat anders dan wij in eerste instantie dachten.