Monde­linge vragen Gezonde koe Koppel­steede naar de slacht


Indiendatum: 21 dec. 2017

Mondelinge vragen 4, 21 december 2017

De Partij voor de Dieren is al enige tijd in gesprek met Stichting Utrecht Natuurlijk over een koe bij Koppelsteede in Lunetten die ‘onhandelbaar’ zou zijn en daarom weg zou moeten bij haar moeder in Koppelsteede. Deze week hoorden we dat de koe naar de slacht wordt gebracht, mede omdat ze te oud zou zijn om mee te fokken. Het dier is echter kerngezond en kan bijvoorbeeld door sterilisatie ‘kalmer’ gemaakt worden.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder bezwaar gemaakt tegen de manier waarop met dieren wordt omgegaan op de Utrechtse kinderboerderijen, want te vaak worden dieren (ook bijvoorbeeld biggen) naar opfokbedrijven en de slacht gebracht, omdat ze ‘overtollig’ zijn of niet voldoen aan de eisen van de kinderboerderijen. Dit komt doordat er teveel gefokt wordt op kinderboerderijen, waardoor er altijd dieren naar de slacht zullen blijven gaan, om welke reden dan ook. Dit moet volgens de Partij voor de Dieren stoppen, omdat niet de wensen voor het vermaak van de mens voorop zouden moeten staan, maar het welzijn van de dieren. Voor deze koe heeft Stichting Utrecht Natuurlijk bijvoorbeeld géén contact gezocht met het Koeienrusthuis in Friesland, voor advies en eventuele opvang.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat Stichting Utrecht Natuurlijk alle opties had moeten onderzoeken om deze koe te redden van de slacht? Bijvoorbeeld ook kijken of het personeel wel toegerust is om koeien ‘op te voeden’?

2. Is het college bereid om bij de nieuwe subsidieperiode van Stichting Utrecht Natuurlijk aan de gemeentelijke bijdrage aan de stichting de voorwaarde te verbinden dat het fokken van dieren niet is toegestaan?

3. Is het college bereid om vanaf de nieuwe subsidieperiode aan deze subsidie de voorwaarde te verbinden dat dieren van de steedes nooit naar opfokbedrijven of het slachthuis worden gebracht?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 dec. 2017
Antwoorddatum: 21 dec. 2017

Mondelinge vragen 4, 21 december 2017

De Partij voor de Dieren is al enige tijd in gesprek met Stichting Utrecht Natuurlijk over een koe bij Koppelsteede in Lunetten die ‘onhandelbaar’ zou zijn en daarom weg zou moeten bij haar moeder in Koppelsteede. Deze week hoorden we dat de koe naar de slacht wordt gebracht, mede omdat ze te oud zou zijn om mee te fokken. Het dier is echter kerngezond en kan bijvoorbeeld door sterilisatie ‘kalmer’ gemaakt worden.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder bezwaar gemaakt tegen de manier waarop met dieren wordt omgegaan op de Utrechtse kinderboerderijen, want te vaak worden dieren (ook bijvoorbeeld biggen) naar opfokbedrijven en de slacht gebracht, omdat ze ‘overtollig’ zijn of niet voldoen aan de eisen van de kinderboerderijen. Dit komt doordat er teveel gefokt wordt op kinderboerderijen, waardoor er altijd dieren naar de slacht zullen blijven gaan, om welke reden dan ook. Dit moet volgens de Partij voor de Dieren stoppen, omdat niet de wensen voor het vermaak van de mens voorop zouden moeten staan, maar het welzijn van de dieren. Voor deze koe heeft Stichting Utrecht Natuurlijk bijvoorbeeld géén contact gezocht met het Koeienrusthuis in Friesland, voor advies en eventuele opvang.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat Stichting Utrecht Natuurlijk alle opties had moeten onderzoeken om deze koe te redden van de slacht? Bijvoorbeeld ook kijken of het personeel wel toegerust is om koeien ‘op te voeden’?

De discussie over het fokken op kinderboerderijen is al vaker gevoerd in de raad met vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren. Het college heeft al gezegd dat fokken om didactische redenen wenselijk is. Ook slacht kan didactisch gebruikt worden: waar komt de lap vlees op je bord vandaan? Het college wil niet 'op dierniveau' reageren.

2. Is het college bereid om bij de nieuwe subsidieperiode van Stichting Utrecht Natuurlijk aan de gemeentelijke bijdrage aan de stichting de voorwaarde te verbinden dat het fokken van dieren niet is toegestaan?

Het fokken is om didactische redenen wenselijk. Het gaat om een beperkt bewust fokprogramma. Als dieren weg moeten is het uitgangspunt om conform wet- en regelgeving te handelen. Dit is voor het college voldoende voor het bewust en verantwoord omgaan met dierenwelzijn op kinderboerderijen.

3. Is het college bereid om vanaf de nieuwe subsidieperiode aan deze subsidie de voorwaarde te verbinden dat dieren van de steedes nooit naar opfokbedrijven of het slachthuis worden gebracht?

Stichting Utrecht Natuurlijk maakt bij elk geval een verantwoorde afweging. Dit is volgens het college voldoende.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren:

Wat is de reden om een dier dan naar een opfokbedrijf te brengen? Dat is een verbinding met de vee-industrie. Daar is een kinderboerderij didactisch gezien niet voor bedoeld.

Wethouder Jansen, Dierenwelzijn: Dat is uw mening.