Monde­linge vragen Hudson’s Bay en de Global Goals


Indiendatum: 14 mrt. 2019

Mondelinge vragen 7, 14 maart 2019

Op 25 november 2016 stuurden de raadsfracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, PvdA en CDA een brief naar Hudson’s Bay en Primark, omdat deze bedrijven toen aankondigden naar Utrecht te komen. De partijen vroegen hen zich te houden aan de Utrechtse ambities op het gebied van mensenrechten en duurzaam ondernemerschap. In schriftelijke vragen 155/2016 stelden de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie vervolgens kritische vragen aan het college van B&W over de vestiging van Hudson’s Bay en Primark in Utrecht, vanwege hun slechte reputatie op het gebied van eerlijke handel, mensenrechten en milieu. Inmiddels heeft Hudson’s Bay zich in Utrecht gevestigd en opent de burgemeester het filiaal op 21 maart[1]. Hij houdt dan ook een welkomstwoord. Tegelijk zegt Utrecht de Utrecht4GlobalGoals hoog in het vaandel te hebben, waarmee we als gemeente bij willen dragen aan duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke ontwikkeling wereldwijd. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college ervoor gekozen aanwezig te zijn bij de opening van Hudson’s Bay?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en DENK eens dat het omarmen van de Global Goals door de gemeente ook inhoudt dat bedrijven die zich hier vestigen zich daaraan zouden moeten committeren? Zo nee, waarom niet?

3. Hudson’s Bay heeft tot op heden het Transitie Akkoord[1] voor veilige fabrieken in Bangladesh niet getekend[2]. Is het college het ermee eens dat dit inhoudt dat Hudson’s Bay zich niet inzet voor Global Goal 12 (verantwoorde consumptie en productie)? Zo nee, waarom niet?

4. Is de burgemeester bereid tijdens zijn welkomstwoord richting Hudson’s Bay het bedrijf op te roepen het Transitie Akkoord te ondertekenen en zich daarmee in te zetten voor betere werkomstandigheden voor degenen die onze kleding maken? En tevens het bedrijf op te roepen zich, net als Utrecht, te committeren aan een betere wereld door duurzamere en op milieuvriendelijkere en socialere wijze kleding te produceren? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Rick van der Zweth, PvdA
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP

[1] www.duic.nl/retail/burgemeester-opent-hudsons-bay-hoog-catharijne

[2] https://cleanclothes.org/safety/accord

[3] www.schonekleren.nl/hudsons-bay-abercrombie-fitch-en-ikea-kiezen-voor-onveilige-fabrieken-2

Indiendatum: 14 mrt. 2019
Antwoorddatum: 14 mrt. 2019

Mondelinge vragen 7, 14 maart 2019

Op 25 november 2016 stuurden de raadsfracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, PvdA en CDA een brief naar Hudson’s Bay en Primark, omdat deze bedrijven toen aankondigden naar Utrecht te komen. De partijen vroegen hen zich te houden aan de Utrechtse ambities op het gebied van mensenrechten en duurzaam ondernemerschap. In schriftelijke vragen 155/2016 stelden de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie vervolgens kritische vragen aan het college van B&W over de vestiging van Hudson’s Bay en Primark in Utrecht, vanwege hun slechte reputatie op het gebied van eerlijke handel, mensenrechten en milieu. Inmiddels heeft Hudson’s Bay zich in Utrecht gevestigd en opent de burgemeester het filiaal op 21 maart[1]. Hij houdt dan ook een welkomstwoord. Tegelijk zegt Utrecht de Utrecht4GlobalGoals hoog in het vaandel te hebben, waarmee we als gemeente bij willen dragen aan duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke ontwikkeling wereldwijd. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college ervoor gekozen aanwezig te zijn bij de opening van Hudson’s Bay?

De directie van Hudson's Bay heeft mij verzocht de winkel te openen met als motivatie dat de winkel goed is voor de werkgelegenheid, de lokale economie en het imago van Utrecht als winkelstad.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren, DENK, SP, PvdA en ChristenUnie eens dat het omarmen van de Global Goals door de gemeente ook inhoudt dat bedrijven die zich hier vestigen zich daaraan zouden moeten committeren? Zo nee, waarom niet?

Ja, we moeten rekenschap geven aan de uitspraak van de raad dat de Global Goals belangrijk zijn.

3. Hudson’s Bay heeft tot op heden het Transitie Akkoord[1] voor veilige fabrieken in Bangladesh niet getekend[2]. Is het college het ermee eens dat dit inhoudt dat Hudson’s Bay zich niet inzet voor Global Goal 12 (verantwoorde consumptie en productie)? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit draagt niet bij aan Global Goal 12.

4. Is de burgemeester bereid tijdens zijn welkomstwoord richting Hudson’s Bay het bedrijf op te roepen het Transitie Akkoord te ondertekenen en zich daarmee in te zetten voor betere werkomstandigheden voor degenen die onze kleding maken? En tevens het bedrijf op te roepen zich, net als Utrecht, te committeren aan een betere wereld door duurzamere en op milieuvriendelijkere en socialere wijze kleding te produceren? Zo nee, waarom niet?

Ja, ik zal op passende wijze aandacht vragen voor mensenrechten en het milieu. En ik ga daarnaast in gesprek met de directie op een ander moment dan de opening.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Rick van der Zweth, PvdA
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP

[1] http://www.duic.nl/retail/burgemeester-opent-hudsons-bay-hoog-catharijne

[2] https://cleanclothes.org/safety/accord

[3] http://www.schonekleren.nl/hudsons-bay-abercrombie-fitch-en-ikea-kiezen-voor-onveilige-fabrieken-2