Monde­linge vragen Huis­bankier ABN Amro in de fout met inves­te­ringen palmolie


Indiendatum: 12 jul. 2018

Mondelinge vragen 7, 12 juli 2018

Uit onderzoek van Milieudefensie is naar voren gekomen dat ING (38 misstanden), de Rabobank (101 misstanden) en ABN AMRO (91 misstanden) betrokken zijn bij minstens 118 misstanden in onder andere de palmoliesector, zo berichtte Trouw op 2 juli 2018 [1]. Misstanden door ABN AMRO zijn bijvoorbeeld investeringen in een bedrijf dat in Indonesië uniek en kostbaar regenwoud tegen de vlakte gooide, en in een bedrijf (Golden Agri-Resources) dat mede verantwoordelijk is voor landroof en de kap van kostbaar regenwoud in Liberia. ABN AMRO is de huisbankier van de gemeente Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder vragen gesteld over de huisbankier van de gemeente Utrecht. De Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP hebben nu de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de gemeente Utrecht van al haar partners, dus ook van de huisbankier, mag verwachten dat zij zich sociaal en (milieu)bewust opstellen?

2. In het coalitieakkoord staat: “Wij schuiven de rekening van het gemeentelijke beleid niet door naar volgende generaties en werken waar mogelijk duurzaam, ook bij het bankieren.” Deelt het college onze mening, dat - in het verlengde hiervan - de gemeente Utrecht ook haar klantrelatie met ABN AMRO kan benutten om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen?

3. Is het college bereid, als grote klant van ABN AMRO, een duidelijk signaal richting deze bank af te geven over de onwenselijkheid van hun investeringen in palmolie? En welke andere vervolgstappen ziet het college voor zich?

4. Op welke manier weegt het investeringsbeleid van de huisbank van Utrecht mee in de aanbesteding van huisbankdiensten en zou het uitsluiten van investeringen in misstanden in onder meer de palmoliesector binnen het investeringsportfolio als voorwaarde gesteld kunnen worden?

5. Is het inmiddels al mogelijk om over te stappen naar een duurzamere huisbankier, of dit voor een deel van de bankzaken van de gemeente te doen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid
Floor de Koning, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP

[1] www.trouw.nl/home/nederlandse-banken-financieren-misstanden-in-de-palmoliesector~a3d53a01

Indiendatum: 12 jul. 2018
Antwoorddatum: 12 jul. 2018

Mondelinge vragen 7, 12 juli 2018

Uit onderzoek van Milieudefensie is naar voren gekomen dat ING (38 misstanden), de Rabobank (101 misstanden) en ABN AMRO (91 misstanden) betrokken zijn bij minstens 118 misstanden in onder andere de palmoliesector, zo berichtte Trouw op 2 juli 2018 [1]. Misstanden door ABN AMRO zijn bijvoorbeeld investeringen in een bedrijf dat in Indonesië uniek en kostbaar regenwoud tegen de vlakte gooide, en in een bedrijf (Golden Agri-Resources) dat mede verantwoordelijk is voor landroof en de kap van kostbaar regenwoud in Liberia. ABN AMRO is de huisbankier van de gemeente Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder vragen gesteld over de huisbankier van de gemeente Utrecht. De Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP hebben nu de volgende vragen:

Vraag 1. Is het college het eens met fracties van PvdD, PvdA, SP en GroenLinks dat de gemeente Utrecht van al haar partners, dus ook van de huisbankier, mag verwachten dat die zich sociaal en (milieu)bewust opstellen?

Ja, wij zijn het er zeker mee eens dat wij van onze partners willen en kunnen verwachten dat zij zich sociaal en milieubewust opstellen. Wij zijn in een brief van 8 maart 2016 ingegaan op de wijze waarop ABN AMRO is betrokken bij duurzame ontwikkelingen. Ik wijs er ook op dat in het bewuste artikel in Trouw ABN AMRO aangeeft zelf verbeteringen te zien. Ik heb dat overigens niet gecheckt, maar ga ervan uit dat dit correct is weergegeven.

Vraag 2. In het coalitieakkoord staat: "Wij schuiven de rekening van het gemeentelijke beleid niet door naar volgende generaties en werken waar mogelijk duurzaam, ook bij het bankieren." Deelt het college de mening dat - in het verlengde hiervan - de gemeente Utrecht ook haar klantrelatie met ABN AMRO kan benutten om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen?

Wat wij zeker kunnen doen, is om in de gesprekken die wij voeren dit punt op de agenda zetten en daar telkens naar vragen. Dat is op dit moment nog niet het geval. De gesprekken gaan vooral over betalingsverkeer en de kosten daarvan.


3. Is het college bereid, als grote klant van ABN AMRO, een duidelijk signaal richting deze bank af te geven over de onwenselijkheid van hun investeringen in palmolie? Welke vervolgstappen ziet het college voor zich?

Zie antwoord op vraag 2.

4. Op welke manier weegt het investeringsbeleid van de huisbank van Utrecht mee in de aanbesteding van huisbankdiensten en kan het uitsluiten van investeringen in misstanden als voorwaarde worden gesteld in het investeringsportfolio?

Het huidige contract loopt tot eind 2019. Als een nieuwe aanbestedingsronde aan de orde is, kunnen wij bekijken welke criteria daarbij kunnen worden meegenomen. Het is goed om de verwachtingen te managen, vooral inzake het betalingsverkeer. Ik denk dat wij daarover zeker met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

5. Is het inmiddels al mogelijk om over te stappen naar een duurzamere huisbankier of kan dit voor een deel van de bankzaken van de gemeente nu al worden gedaan?

Zie antwoord op vraag 4.

Aanvullende vraag Van Heuven (PvdD): Voorzitter, als in 2019 een aanbesteding gaat lopen, kan duurzaamheid een criterium worden op basis waarvan geselecteerd zal worden. Kan de wethouder dat toezeggen?

Wij zullen dat dan wel moeten specificeren voor het betalingsverkeer waar het over gaat. Als daartoe concrete suggesties zijn, kunnen wij die zeker bekijken.