Monde­linge vragen Kunst­gras­on­derzoek RIVM


Indiendatum: 12 jul. 2018

Mondelinge vragen 3, 12 juli 2018

Rubberkorrels op kunstgrasvelden kunnen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Dat is de strekking van nieuw onderzoek[1] van het RIVM over de nadelige gevolgen van het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Eerder oordeelde het RIVM dat de rubberkorrels niet schadelijk zouden zijn voor de gezondheid van mensen, maar nu is er wel de conclusie dat het rubbergranulaat slecht is voor het milieu: “Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.” De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van dit onderzoek en maakt het zich, net als wij, zorgen over de conclusies?

Het RIVM heeft een type rubbergranulaat onderzocht dat in Utrecht op nog maar enkele velden wordt gebruikt, en beveelt aan de gevolgen van TPE, dat wel in Utrecht gebruikt wordt, te onderzoeken.

2. Wat vindt het college van deze aanbeveling? Is het college het ermee eens dat zo snel mogelijk helder moet worden wat de schadelijke effecten zijn van TPE op het milieu en de biodiversiteit in Utrecht?

3. Is college bereid onderzoek te laten uitvoeren, al dan niet in samenwerking met het RIVM en/of andere gemeenten, naar de milieu-effecten van TPE? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om als er milieuschade geconstateerd wordt, een grondige sanering te garanderen op een zo kort mogelijke termijn?

5. Zolang er ook twijfels bestaan over de effecten van TPE -- en andere gemeenten laten zien dat het ook mogelijk is om voor milieuvriendelijkere varianten (zoals infill van kurk, of helemaal geen infill) te kiezen -- is het college bereid ook in Utrecht te stoppen met het aanleggen van velden met TPE en voor deze schonere varianten te kiezen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend

Indiendatum: 12 jul. 2018
Antwoorddatum: 12 jul. 2018

Mondelinge vragen 3, 12 juli 2018

Rubberkorrels op kunstgrasvelden kunnen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Dat is de strekking van nieuw onderzoek[1] van het RIVM over de nadelige gevolgen van het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. Eerder oordeelde het RIVM dat de rubberkorrels niet schadelijk zouden zijn voor de gezondheid van mensen, maar nu is er wel de conclusie dat het rubbergranulaat slecht is voor het milieu: “Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.” De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek en maakt het zich, net als wij, zorgen naar aanleiding van de conclusies? Het RIVM heeft een type rubbergranulaat onderzocht dat in Utrecht op nog maar enkele velden wordt gebruikt en beveelt aan de gevolgen van TPE, dat in Utrecht wordt gebruikt, te onderzoeken.

Ja, het college heeft van het onderzoek kennisgenomen. Wij gaan door met het vervangen van rubbergranulaat conform de planning. In 2020 vervangen wij de laatste. In de brief van de staatssecretaris staat dat nader onderzoek nodig is. In de brief van de vereniging Sport en Gemeente geeft zij aan dat zij bij de staatssecretaris erop zal aandringen de milieueffecten bij andere infillsoorten en ook TPE te onderzoeken. Wij wachten dit besluit af.


2. Wat vindt het college van deze aanbeveling? Is het college het ermee eens dat zo snel mogelijk helder moet worden wat de schadelijke effecten zijn van TPE op het milieu en de biodiversiteit in Utrecht?

Ja, wij steunen het verzoek van de VSG aan de staatssecretaris om ook de milieueffecten van TPE te onderzoeken, met de kanttekening dat TPE niet dezelfde samenstelling heeft als rubbergranulaat. Voor het landelijke aanvullende onderzoek zullen wij een TPE-veld in Utrecht aanmelden. De keuze om het Utrechtse veld te onderzoeken, is vervolgens aan het RIVM zelf.


3. Is college bereid onderzoek te laten uitvoeren, al dan niet in samenwerking met het RIVM en/of andere gemeenten, naar de milieueffecten van TPE? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is ook conform de beantwoording op de vragen 1 en 2.


4. Is het college bereid om als er milieuschade geconstateerd wordt, een grondige sanering te garanderen op een zo kort mogelijke termijn?

Dit is op voorhand niet te zeggen. Eerst zal moeten worden geconstateerd of door TPE milieuschade ontstaat.


5. Is het college zolang twijfels bestaan over de effecten van TPE - andere gemeenten laten zien dat het ook mogelijk is om voor milieuvriendelijkere varianten te kiezen (zoals infill van kurk, of helemaal geen infill) - bereid om ook in Utrecht te stoppen met het aanleggen van velden met TPE en om te kiezen voor schonere varianten?

Afgelopen jaar zijn als pilot in Nederland enkele non-infill kunstgrasvelden aangebracht, onder andere in Hoofddorp. Een sportveld moet voldoen aan de sporttechnische eisen van NOC*NSF en KNVB. De non-infillvelden staan nog niet als goedgekeurd product op de NOC*NSF sportvloerenlijst. Na de pilot weten wij dit. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.


Aanvullende vraag de heer Bakker (D66): Voorzitter, wanneer kunnen wij het antwoord van de staatssecretaris op de vraag over TPE ongeveer verwachten?

Dat kan ik niet zeggen. Wij dringen erop aan. Ik denk dat de reactie kort na de zomer kan komen. Zodra die er is, zal ik de raad daarvan op de hoogte stellen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Huisbankier ABN Amro in de fout met investeringen palmolie

Lees verder

Mondelinge vragen Stadhuis asbestvrij?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer