Monde­linge vragen Stadhuis asbestvrij?


Indiendatum: 12 jul. 2018

Mondelinge vragen 11, 12 juli 2018

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. In de raadsbrief over de verwijdering van asbestdaken van 30-8-2017 stelt het college dat de asbestverwijdering bij gemeentelijke panden afhankelijk is van grootschalige ingrepen voor 2024. De renovatie en verduurzaming van het Stadhuis is zo’n grootschalige ingreep.

D66, Partij voor de Dieren en VVD zijn voorstander van het actief verwijderen van asbest en om dit op een zo efficiënte wijze te doen. Wij willen voorkomen dat het Stadhuis in korte tijd meerdere malen verbouwd moet worden.

1. Worden er bij de renovatie en verduurzaming van het Stadhuis ook eventuele asbestdaken verwijderd? Zo nee, waarom niet?

2. Het is niet ondenkbaar dat na 2024 het verbod op asbest in daken uitgebreid wordt naar dakgoten, dakbeschot dat onder dakpannen zit en isolatiemateriaal. Is het college van mening dat het wenselijk is om eventuele asbest op andere plekken ook direct te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

3. Zal tijdens de renovatie asbest op andere plekken dan in het dak actief opgespoord worden? Zo nee, waarom niet?

4. Is het Stadhuis na de renovatie 100% asbestvrij? Zo nee, waarom niet? En zo nee, hoe kunnen we dit alsnog voor elkaar krijgen?

Ellen Bijsterbosch, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD

Indiendatum: 12 jul. 2018
Antwoorddatum: 12 jul. 2018

Mondelinge vragen 11, 12 juli 2018

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. In de raadsbrief over de verwijdering van asbestdaken van 30-8-2017 stelt het college dat de asbestverwijdering bij gemeentelijke panden afhankelijk is van grootschalige ingrepen voor 2024. De renovatie en verduurzaming van het Stadhuis is zo’n grootschalige ingreep.

D66, Partij voor de Dieren en VVD zijn voorstander van het actief verwijderen van asbest en om dit op een zo efficiënte wijze te doen. Wij willen voorkomen dat het Stadhuis in korte tijd meerdere malen verbouwd moet worden.

1. Worden er bij de renovatie en verduurzaming van het stadhuis ook eventuele asbestdaken verwijderd? Zo nee, waarom niet?

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in dit pand. Daarbij is ook het dak onderzocht. Daarbij is geen asbest aangetroffen.

2. Het is niet ondenkbaar dat na 2024 het verbod op asbest in daken uitgebreid wordt naar dakgoten, dakbeschot dat onder dakpannen zit en isolatiemateriaal. Is het college van mening dat het wenselijk is om eventuele asbest op andere plekken ook direct te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Het genoemde onderzoek betrof ook de dakgoten en de rest van het gebouw. Alleen in een aantal boven het dak uitstekende schoorstenen is asbest aangetroffen. Dit asbest wordt verwijderd. Hetzelfde is gedaan met het genoemde onderzoek. Daarbij is inderdaad op een aantal locaties in het gebouw asbest aangetroffen in installatieonderdelen en in asbesthoudende kit. Al het asbest dat bij de renovatie in de weg zit, zal worden gesaneerd. Het hecht gebonden asbest, dat niet in de weg zit en waarbij geen risico op emissie van schadelijke vezels is, zal niet worden verwijderd. De plaatsen waarvoor is gekozen het asbest bewust te laten zitten, kunnen alleen worden gesaneerd door het slopen van monumentale delen en betreffen plaatsen die niet of zeer slecht bereikbaar zijn, bijvoorbeeld ontoegankelijke kruipruimten. Het is niet uitgesloten dat bij de werkzaamheden meer asbestverdachte situaties zullen optreden. In dat geval zal onderzoeksbureau Stand By zo snel mogelijk acteren om de situatie veilig te stellen.

3. Zal tijdens de renovatie asbest op andere plekken dan in het dak actief opgespoord worden? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Is het stadhuis na de renovatie 100% asbestvrij? Zo nee, waarom niet? En zo nee, hoe kunnen wij dit alsnog voor elkaar krijgen?

Na de renovatie is het stadhuis niet 100% asbestvrij. 100% asbestvrij is een garantie die bij een gebouw als ons stadhuis nooit kan worden gegeven en die dus niet is meegenomen in eerder geformuleerde uitgangspunten.

Ellen Bijsterbosch, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD