Monde­linge vragen Intro­ductie Utrechtse studenten


Indiendatum: 18 jun. 2020

Mondelinge vragen 5, 18 juni 2020

We leven in bijzondere tijden, die veel tradities en gebruiken dwars doorkruisen. Utrechtse studenten zullen dit jaar op een heel andere manier kennis maken met de stad. Geen grote Utrechtse Introductie Tijd, met duizenden studenten die staan te trappelen om Utrecht te ontdekken. Toch zijn de Utrechtse studenten hard aan de slag gegaan met het organiseren van een alternatieve introductietijd. Dit is volgens de gehele Utrechtse raad van groot belang. Het is belangrijk dat ook de nieuwe studenten medestudenten ontmoeten, om zo sociaal isolement aan het begin van de studie te voorkomen en zo zorg te dragen voor hun mentale gezondheid. Het organiseren van een alternatieve introductietijd vraagt veel verantwoordelijkheid. Student & Starter hoopt, net als alle andere Utrechtse fracties, dat de gemeente de verenigingen en initiatieven in de stad wil ondersteunen. De fracties hebben hierover de volgende vragen.

1. Hogeschool- en Universiteit Utrecht hebben toegezegd dat de verenigingen introducties met fysieke aspecten mogen inrichten. In hoeverre is het mogelijk voor verenigingen een fysieke introductietijd of kennismakingstijd te organiseren indien zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM?

2. Kan het college toezeggen met de verenigingen mee te denken over hoe een introductietijd veilig kan worden vormgegeven?

3. Kan het college zorgen dat er een vast contactpersoon bij de gemeente is voor de studentenverenigingen die deze zomer op verantwoordelijke wijze een fysieke introductie voor Utrechtse studenten realiseren? Het afstemmen van de fysieke activiteiten is hierbij belangrijk.

4. Acht het college het, net als Student & Starter, wenselijk dat introductieactiviteiten door de bijzondere omstandigheden meer ruimte krijgen gedurende het academisch jaar? Willen zij hierover in overleg gaan met de hogere onderwijsinstellingen?

5. Tijdens de zomer is het gebruikelijk dat veel aankomende studenten logeren bij Utrechtse studenten om zo de stad beter te leren kennen. Dit gaat om ‘logeerprojecten’ van grote schaal. Is dit ook in de huidige tijd mogelijk volgens het college?

6. De communicatie vanuit de gemeente is voor veel studenten(verenigingen) niet voldoende. De SSH wordt aangedragen als partner die helder communiceert gedurende de crisis. Wil de gemeente met SSH in gesprek om te leren van hun wijze van communicatie?

7. Utrechtse studentenverenigingen, koepels en raden hebben behoefte aan een blik naar de toekomst. Kan het college ook hen aanhaken bij het organiseren van een traject voor jongerenparticipatie?

Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
VVD
CU
D66
CDA
GroenLinks
SBU
PVV
DENK
SP
PvdA

Indiendatum: 18 jun. 2020
Antwoorddatum: 18 jun. 2020

Mondelinge vragen 5, 18 juni 2020

We leven in bijzondere tijden, die veel tradities en gebruiken dwars doorkruisen. Utrechtse studenten zullen dit jaar op een heel andere manier kennis maken met de stad. Geen grote Utrechtse Introductie Tijd, met duizenden studenten die staan te trappelen om Utrecht te ontdekken. Toch zijn de Utrechtse studenten hard aan de slag gegaan met het organiseren van een alternatieve introductietijd. Dit is volgens de gehele Utrechtse raad van groot belang. Het is belangrijk dat ook de nieuwe studenten medestudenten ontmoeten, om zo sociaal isolement aan het begin van de studie te voorkomen en zo zorg te dragen voor hun mentale gezondheid. Het organiseren van een alternatieve introductietijd vraagt veel verantwoordelijkheid. Student & Starter hoopt, net als alle andere Utrechtse fracties, dat de gemeente de verenigingen en initiatieven in de stad wil ondersteunen. De fracties hebben hierover de volgende vragen.

1. Hogeschool- en Universiteit Utrecht hebben toegezegd dat de verenigingen introducties met fysieke aspecten mogen inrichten. In hoeverre is het mogelijk voor verenigingen een fysieke introductietijd of kennismakingstijd te organiseren indien zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM?

De introductie is voor studenten de start van een nieuwe, belangrijke fase in hun leven, vaak gecombineerd met de kennismaking met een nieuwe omgeving en een nieuwe start. Het is goed om te horen dat de Hogeschool en de Universiteit Utrecht mogelijkheden zien studentenverenigingen hiervoor ruimte te bieden. Er zijn mogelijkheden voor een fysieke introductie. Die worden op dit moment nog beperkt door de geldende noodverordening en mogelijk ook de Covidwet. Op dit moment zijn tot 1 september a.s. evenementen verboden. Ook zijn er restricties voor samenkomsten in openbare en besloten gebouwen en gelden ook voor de horecabeperkingen. Per 1 juli a.s., voor mij een interessante datum, zijn nieuwe versoepelingen te verwachten zolang de verspreiding van het virus zich gunstig ontwikkelt. Zo gaat het maximum aantal bezoekers van samenkomsten in openbare en besloten gebouwen waarschijnlijk van maximaal 30 naar maximaal 100 personen.

2. Kan het college toezeggen met de verenigingen mee te denken over hoe een introductietijd veilig kan worden vormgegeven?

Ja, wij zijn graag bereid mee te denken over hoe een introductietijd veilig kan worden vormgegeven. Wij blijven daarbij wel gehouden aan de geldende noodverordening en het gemeentelijke afwegingskader, maar u gaat zelf over initiatieven in de openbare ruimte.

3. Kan het college zorgen dat er een vast contactpersoon bij de gemeente is voor de studentenverenigingen die deze zomer op verantwoordelijke wijze een fysieke introductie voor Utrechtse studenten realiseren? Het afstemmen van de fysieke activiteiten is hierbij belangrijk.

Ja, wij zorgen ervoor dat de studentenverenigingen weten waar en bij wie zij met hun vragen en initiatieven terechtkunnen.

4. Acht het college het, net als Student & Starter, wenselijk dat introductieactiviteiten door de bijzondere omstandigheden meer ruimte krijgen gedurende het academisch jaar? Willen zij hierover in overleg gaan met de hogere onderwijsinstellingen?

Over de meerwaarde van de introductie heb ik in mijn antwoord op vraag 1 al iets gezegd. Het gemeentelijke afwegingskader blijft leidend voor de verdeling van de schaarse openbare ruimte in de stad.

5. Tijdens de zomer is het gebruikelijk dat veel aankomende studenten logeren bij Utrechtse studenten om zo de stad beter te leren kennen. Dit gaat om ‘logeerprojecten’ van grote schaal. Is dit ook in de huidige tijd mogelijk volgens het college?

Het is op dit moment niet bekend op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze logeerprojecten. In algemene zin geldt voor bezoek thuis het RIVM-advies: houdt anderhalve meter afstand en neem de hygiëneregels in acht.

6. De communicatie vanuit de gemeente is voor veel studenten(verenigingen) niet voldoende. De SSH wordt aangedragen als partner die helder communiceert gedurende de crisis. Wil de gemeente met SSH in gesprek om te leren van hun wijze van communicatie?

Op verschillende manieren wordt door de gemeente met studenten gecommuniceerd: social media, website en filmpjes, bijvoorbeeld van mij. Daarnaast hebben wij verscheidene keren contact gehad met Stichting Studenten Huisvesting (SSH) over de coronamaatregelen en communicatie daarover met studenten. Suggesties over hoe wij de communicatie met studenten kunnen verbeteren, zijn altijd welkom.

7. Utrechtse studentenverenigingen, koepels en raden hebben behoefte aan een blik naar de toekomst. Kan het college ook hen aanhaken bij het organiseren van een traject voor jongerenparticipatie?

De behoefte aan een blik op de toekomst bestaat bij velen in de samenleving. Het college is graag en zeker bereid om jongeren te betrekken wanneer dit wordt vormgegeven.

Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
VVD
CU
D66
CDA
GroenLinks
SBU
PVV
DENK
SP
PvdA