Monde­linge vragen Intro­ductie Utrechtse studenten


Indiendatum: 18 jun. 2020

We leven in bijzondere tijden, die veel tradities en gebruiken dwars doorkruisen. Utrechtse studenten zullen dit jaar op een heel andere manier kennis maken met de stad. Geen grote Utrechtse Introductie Tijd, met duizenden studenten die staan te trappelen om Utrecht te ontdekken. Toch zijn de Utrechtse studenten hard aan de slag gegaan met het organiseren van een alternatieve introductietijd. Dit is volgens de gehele Utrechtse raad van groot belang. Het is belangrijk dat ook de nieuwe studenten medestudenten ontmoeten, om zo sociaal isolement aan het begin van de studie te voorkomen en zo zorg te dragen voor hun mentale gezondheid. Het organiseren van een alternatieve introductietijd vraagt veel verantwoordelijkheid. Student & Starter hoopt, net als alle andere Utrechtse fracties, dat de gemeente de verenigingen en initiatieven in de stad wil ondersteunen. De fracties hebben hierover de volgende vragen.

1. Hogeschool- en Universiteit Utrecht hebben toegezegd dat de verenigingen introducties met fysieke aspecten mogen inrichten. In hoeverre is het mogelijk voor verenigingen een fysieke introductietijd of kennismakingstijd te organiseren indien zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM?

2. Kan het college toezeggen met de verenigingen mee te denken over hoe een introductietijd veilig kan worden vormgegeven?

3. Kan het college zorgen dat er een vast contactpersoon bij de gemeente is voor de studentenverenigingen die deze zomer op verantwoordelijke wijze een fysieke introductie voor Utrechtse studenten realiseren? Het afstemmen van de fysieke activiteiten is hierbij belangrijk.

4. Acht het college het, net als Student & Starter, wenselijk dat introductieactiviteiten door de bijzondere omstandigheden meer ruimte krijgen gedurende het academisch jaar? Willen zij hierover in overleg gaan met de hogere onderwijsinstellingen?

5. Tijdens de zomer is het gebruikelijk dat veel aankomende studenten logeren bij Utrechtse studenten om zo de stad beter te leren kennen. Dit gaat om ‘logeerprojecten’ van grote schaal. Is dit ook in de huidige tijd mogelijk volgens het college?

6. De communicatie vanuit de gemeente is voor veel studenten(verenigingen) niet voldoende. De SSH wordt aangedragen als partner die helder communiceert gedurende de crisis. Wil de gemeente met SSH in gesprek om te leren van hun wijze van communicatie?

7. Utrechtse studentenverenigingen, koepels en raden hebben behoefte aan een blik naar de toekomst. Kan het college ook hen aanhaken bij het organiseren van een traject voor jongerenparticipatie?

Student & Starter
Partij voor de Dieren
VVD
CU
D66
CDA
GroenLinks
SBU
PVV
DENK
SP
PvdA

Indiendatum: 18 jun. 2020
Antwoorddatum: 18 jun. 2020