Monde­linge Vragen Ja/ja stickers in 2017


Indiendatum: 8 dec. 2016

Gisteren werd bekend dat het college in Amsterdam voorstelt om vanaf 1 juni het systeem om met brievenbus-stickers aan te geven of men wel of geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen wil ontvangen omdraait. In plaats van een sticker te plakken wanneer men geen folders wil ontvangen, geven Amsterdammers vanaf juni 2017 met een sticker op de brievenbus aan dat als ze wél folders willen ontvangen.

In de commissiebrief over dit onderwerp gaf het college aan de ontwikkelingen in Amsterdam af te wachten vóór verdere uitvoering te geven aan motie 137 om met een plan van aanpak te komen voor de invoering van dit systeem in Utrecht. Daarom hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het nieuws uit Amsterdam?

2. Gaat u nu verder met het uitvoeren van motie 137? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

3. Gezien de ontwikkelingen in Amsterdam, kan Utrecht ook volgend jaar het opt-in systeem voor reclamefolders invoeren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 8 dec. 2016
Antwoorddatum: 8 dec. 2016

Gisteren werd bekend dat het college in Amsterdam voorstelt om vanaf 1 juni het systeem om met brievenbus-stickers aan te geven of men wel of geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen wil ontvangen omdraait. In plaats van een sticker te plakken wanneer men geen folders wil ontvangen, geven Amsterdammers vanaf juni 2017 met een sticker op de brievenbus aan dat als ze wél folders willen ontvangen.

In de commissiebrief over dit onderwerp gaf het college aan de ontwikkelingen in Amsterdam af te wachten vóór verdere uitvoering te geven aan motie 137 om met een plan van aanpak te komen voor de invoering van dit systeem in Utrecht. Daarom hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het nieuws uit Amsterdam?

Ja voorzitter , we zijn bekend met gegeven dat Amsterdam dat gisteren bekend heeft gemaakt

2. Gaat u nu verder met het uitvoeren van motie 137? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven in mijn brief een maand geleden onderzoek ik mogelijkheden voor opt-in systeem. Amsterdam heeft met dit besluit aangegeven te willen invoeren per 1 juni. Maar de kanttekeningen over juridische en praktische consequenties blijven echter nog onbeantwoord. Ook juridische consequenties dat er ook dat de branche beroep aan kan tekenen. Maar het proces in Amsterdam kan hier wel inzicht in geven. Dat heb ik ook in mijn brief aangegeven. We gaan juist het proces in Amsterdam nauwgezet volgen om te kijken wat er uiteindelijk de mogelijkheden voor Utrecht zijn.

3. Gezien de ontwikkelingen in Amsterdam, kan Utrecht ook volgend jaar het opt-in systeem voor reclamefolders invoeren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Zoals ik aangegeven heb biedt dit besluit in eerste instantie nog geen antwoorden op aantal kanttekeningen die ik in de commissiebrief heb weergegeven. Maar we zullen het uiteraard goed volgen wat in Amsterdam gebeurt. Ook wat de branche doet en of die juridische stappen onderneemt en wat daar uitkomt zodat er meer duidelijk wordt over de mogelijkheden van zo’n systeem. En dan zal ik u medio 2017 informeren wat branche doet in Amsterdam.

Aanvullende vraag Eva van Esch:

Er is een motie aangenomen die u oproept dit systeem in Utrecht te onderzoeken en dan met een plan van aanpak te komen voor invoer van het systeem in Utrecht. Wilt u dan als APV gewijzigd moet worden daar ook een voorstel toe doen?

Antwoord Wethouder Geldof: We bekijken alle mogelijkheden. Als het voorstel is dat we het in Utrecht kunnen invoeren omdat het juridisch mogelijk is dan moeten we de APV veranderen. Dan zou uw raad dat verhaal mee moeten nemen want die stelt de APV vast. Ik ben blij dat ze in Amsterdam dit besluit genomen hebben want dan gaat het balletje rollen en krijgen we informatie over juridische consequenties zodat we dat kunnen vormgeven.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Primark en Hudson's Bay

Lees verder

Schriftelijke vragen Utrecht aardgasvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer