Monde­linge vragen Ja/ja stickers in 2018


Indiendatum: 23 nov. 2017

Mondelinge vragen 6, 23 november 2017

Gisteren werd bekend dat de gemeente Amsterdam van de rechter gelijk gekregen heeft en maatregelen mag invoeren om de verspreiding van reclamedrukwerk bij adressen die hier niet expliciet om vragen te verbieden. De Wet Milieubeheer geeft de gemeente volgens de rechter namelijk ruime wettelijke bevoegdheden om het milieu te beschermen en de opt-in regeling valt binnen deze bevoegdheden. De bezwaren van drukwerkproducenten en –verspreiders zijn door de rechter afgewezen.

In reactie op eerdere vragen van PvdD, GL en D66 over dit onderwerp gaf het college aan twijfels te hebben over de juridische haalbaarheid, op grond van de lopende procedures in Amsterdam.

Daarom hebben de fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en Student en Starter de volgende vragen:

1. Klopt het dat er, nu het juridische bezwaar ongegrond blijkt te zijn, geen belemmeringen meer zijn die de invoer van een opt-in systeem voor reclamefolders in Utrecht beperken?

2. Hoe ver is het college met uitvoering van het tweede punt van motie 2016/137, het maken van een plan van aanpak voor de invoering van dit systeem in Utrecht?

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018, een opt-in systeem voor reclamedrukwerk in te voeren in Utrecht?

Indiendatum: 23 nov. 2017
Antwoorddatum: 23 nov. 2017

Mondelinge vragen 6, 23 november 2017

Gisteren werd bekend dat de gemeente Amsterdam van de rechter gelijk gekregen heeft en maatregelen mag invoeren om de verspreiding van reclamedrukwerk bij adressen die hier niet expliciet om vragen te verbieden. De Wet Milieubeheer geeft de gemeente volgens de rechter namelijk ruime wettelijke bevoegdheden om het milieu te beschermen en de opt-in regeling valt binnen deze bevoegdheden. De bezwaren van drukwerkproducenten en –verspreiders zijn door de rechter afgewezen.

In reactie op eerdere vragen van PvdD, GL en D66 over dit onderwerp gaf het college aan twijfels te hebben over de juridische haalbaarheid, op grond van de lopende procedures in Amsterdam.

Daarom hebben de fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en Student en Starter de volgende vragen:

1. Klopt het dat er, nu het juridische bezwaar ongegrond blijkt te zijn, geen belemmeringen meer zijn die de invoer van een opt-in systeem voor reclamefolders in Utrecht beperken?

De rechtbank heeft geoordeeld dat de juridische bezwaren ongegrond zijn en het college bestudeert de uitspraak. De gemeenteraad moet de APV aanpassen. De reclamebranche heeft een hoger beroep aangekondigd, maar het college ziet nu aanleiding/mogelijkheden om het gevraagde onderzoek te gaan uitvoeren.

2. Hoe ver is het college met uitvoering van het tweede punt van motie 2016/137, het maken van een plan van aanpak voor de invoering van dit systeem in Utrecht?

zie 3

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018, een opt-in systeem voor reclamedrukwerk in te voeren in Utrecht?

Dit zal bijdragen aan de ambitie om het huishoudelijk afval te verminderen, daar is het college het mee eens. Het college is daarom in gesprek met ondernemers over de mogelijkheden voor het invoeren van de ja ja sticker. Voor eind 2017 krijgt de raad informatie over de voortgang. In overleg met ondernemers gaan we een plan van aanpak maken voor de introductie van de sticker in Utrecht. We nemen drie aspecten uit het dictum van de motie mee. Nu gaan we het tweede deel van de motie starten.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Waar laten we ons frituurvet?

Lees verder

Mondelinge vragen Buurttuin Anatomiegebouw Bekkerstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer