Monde­linge vragen Waar laten we ons frituurvet?


Indiendatum: 23 nov. 2017

Mondelinge vragen 7, 23 november 2017

Op 19 januari 2017 stelden de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid mondelinge vragen over het recyclen van frituurvet. Op onze vraag naar het aantal inzamelpunten en de verspreiding daarvan over de stad antwoordde de wethouder dat hij het overzicht van inzamelpunten zou bekijken en zou kijken of meer supermarkten geïnteresseerd zijn een inzamelpunt te faciliteren.

Onlangs kreeg de gemeenteraad een mail van een bewoner die vlakbij het Willem van Noortplein woont en aangaf dat op de site www.frituurvetrecyclehet.nl slechts enkele inzamelpunten vermeld staan. Die constatering deden de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid toen we in januari onze vorige vragen stelden ook. Vragenstellers onderschrijven het pleidooi van deze bewoner voor meer inzamelpunten en hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college het overzicht en de verspreiding van de inzamelpunten van frituurvet inmiddels bekeken?

2. Op deze site staan vier Utrechtse inzamelpunten, waarbij de gemeentelijke afvalscheidingsstations al worden meegerekend. Vindt het college ook niet dat dit veel te weinig inzamelpunten zijn?

3. Welke actie heeft het college na de beantwoording van onze vragen in januari ondernomen om het aantal en de verspreiding van inzamelpunten te bekijken en om het aantal inzamelpunten in Utrecht te vergroten en deze ook in het overzicht op www.frituurvetrecyclehet.nl te laten opnemen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA

Indiendatum: 23 nov. 2017
Antwoorddatum: 23 nov. 2017

Mondelinge vragen 7, 23 november 2017

Op 19 januari 2017 stelden de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid mondelinge vragen over het recyclen van frituurvet. Op onze vraag naar het aantal inzamelpunten en de verspreiding daarvan over de stad antwoordde de wethouder dat hij het overzicht van inzamelpunten zou bekijken en zou kijken of meer supermarkten geïnteresseerd zijn een inzamelpunt te faciliteren.

Onlangs kreeg de gemeenteraad een mail van een bewoner die vlakbij het Willem van Noortplein woont en aangaf dat op de site www.frituurvetrecyclehet.nl slechts enkele inzamelpunten vermeld staan. Die constatering deden de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid toen we in januari onze vorige vragen stelden ook. Vragenstellers onderschrijven het pleidooi van deze bewoner voor meer inzamelpunten en hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college het overzicht en de verspreiding van de inzamelpunten van frituurvet inmiddels bekeken?

Ja. Ook het college heeft het overzicht bekeken. Deze wethouder woont ook in de buurt van het Willem van Noortplein en is dus zeker geïnteresseerd.

2. Op deze site staan vier Utrechtse inzamelpunten, waarbij de gemeentelijke afvalscheidingsstations al worden meegerekend. Vindt het college ook niet dat dit veel te weinig inzamelpunten zijn?

Naar aanleiding van de vragen van de raad in januari jl. hebben wij bekeken of de bestaande spreiding van de frituurvetinzamelpunten voldoende was. Destijds ging het om ongeveer 12 punten verspreid over Utrecht die op de betreffende website werden aangegeven. Hieronder vallen ook de drie afvalscheidingstations. Op basis hiervan is geconstateerd dat de spreiding voldoende is, maar dat de informatie op de website en de afvalwijzer veel beter kan. Het huidige aantal vermelde inzamelpunten op de site, inderdaad 4, is niet alleen onvoldoende, maar klopt ook niet. Er zijn er meer.

Op 14 november jl. ontvingen wij een vraag van een buurtbewoner, het zou dezelfde kunnen zijn. Op basis van die vraag hebben wij het aantal punten op de site bekeken. Er is meteen geconstateerd dat de afvalscheidingstations er niet meer op staan en een aantal andere ook niet meer. Wethouder Geldof heeft het afgelopen weekend in het grootwinkelcentrum Overvecht geconstateerd dat ook daar een inzamelpunt is. Dat heeft hij mij vanmiddag laten weten. Ook die staat niet op de website.

3. Welke actie heeft het college na de beantwoording van onze vragen in januari ondernomen om het aantal en de verspreiding van inzamelpunten te bekijken en om het aantal inzamelpunten in Utrecht te vergroten en deze ook in het overzicht op www.frituurvetrecyclehet.nl te laten opnemen?

Wij zijn in overleg met de beheerder van de website om ervoor te zorgen dat het aantal weer correct wordt weergegeven. Uiteraard zijn de afvalscheidingstations gemakkelijker toe te voegen. Wij kunnen die zelf aangeven. Supermarkten zijn wat ingewikkelder, maar wij hebben de websitebeheerder gevraagd om hiermee zo snel mogelijk aan de gang te gaan zodat het voor onze inwoners duidelijk is waar men zijn frituurvet naartoe kan brengen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Voortbestaan Villa Vrede

Lees verder

Mondelinge vragen Ja/ja stickers in 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer