Monde­linge vragen Voort­be­staan Villa Vrede


Indiendatum: 23 nov. 2017

Mondelinge vragen 2, 23 november 2017

De dagopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen 'Villa Vrede' dreigt per 1 januari 2018 dakloos te worden. Mensen uit deze kwetsbare doelgroep zullen dan overdag geen plek meer hebben waar ze rust kunnen vinden voor bezinning op de toekomst. Het gebouw van de Marcuskerk waar Villa Vrede nu gebruik van maakt, zal voor andere doeleinden gebruikt worden en de huur is opgezegd.

Net als veel andere initiatieven uit de stad is Villa Vrede al langer op zoek naar onderdak - een onderwerp waar onze raad al langer aandacht voor vraagt. De nieuwe beoogde locatie voor Villa Vrede - bij het Rode Kruis aan de Koningsweg - dreigt nu niet door te kunnen gaan. Wij vernemen dat omwonenden bezwaar hebben ingediend bij de gemeente en dat de toezegging van geen bezwaar aan het Rode Kruis is ingetrokken door de gemeente. De afdeling vastgoed zegt nu dat een ontheffing moet worden aangevraagd op het bestemmingsplan en ernstige twijfels te hebben of deze ontheffing zal worden verleend.

GroenLinks, de Partij voor de Dieren, D66, CDA, PvdA, Christenunie en de SP hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met deze partijen eens dat Villa Vrede een belangrijke rol speelt in de opvang van en begeleiding aan ongedocumenteerden in Utrecht?

2. Klopt het dat omwonenden bezwaar hebben ingediend bij de gemeente en dat de toezegging van geen bezwaar is ingetrokken? Zo ja, wat heeft het college gedaan om te bemiddelen tussen Villa Vrede en omwonenden?

3. Kan het college zorg dragen voor goede begeleiding aan Villa Vrede (door bijvoorbeeld het Makelpunt), zodat zij beter op de hoogte zijn van de benodigde bestemmingen en ontheffingen?

4. Welke mogelijkheden ziet het college op dit moment verder voor Villa Vrede en wat kan de gemeente hierin betekenen?

5. Is het college bereid al het mogelijke in het werk te stellen - via het Makelpunt en/of via andere (maatschappelijke) partners in de stad - om te zorgen voor een nieuwe locatie voor Villa Vrede en te zorgen dat gebruikers niet in de kou komen te staan in het nieuwe jaar?

Tara Scally, GroenLInks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Annemarijke Podt, D66
Marloes Metaal, CDA
Bouchra Dibi, PvdA
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Nicole van Gemert, SP

Indiendatum: 23 nov. 2017
Antwoorddatum: 23 nov. 2017

Mondelinge vragen 2, 23 november 2017

De dagopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen 'Villa Vrede' dreigt per 1 januari 2018 dakloos te worden. Mensen uit deze kwetsbare doelgroep zullen dan overdag geen plek meer hebben waar ze rust kunnen vinden voor bezinning op de toekomst. Het gebouw van de Marcuskerk waar Villa Vrede nu gebruik van maakt, zal voor andere doeleinden gebruikt worden en de huur is opgezegd.

Net als veel andere initiatieven uit de stad is Villa Vrede al langer op zoek naar onderdak - een onderwerp waar onze raad al langer aandacht voor vraagt. De nieuwe beoogde locatie voor Villa Vrede - bij het Rode Kruis aan de Koningsweg - dreigt nu niet door te kunnen gaan. Wij vernemen dat omwonenden bezwaar hebben ingediend bij de gemeente en dat de toezegging van geen bezwaar aan het Rode Kruis is ingetrokken door de gemeente. De afdeling vastgoed zegt nu dat een ontheffing moet worden aangevraagd op het bestemmingsplan en ernstige twijfels te hebben of deze ontheffing zal worden verleend.

GroenLinks, de Partij voor de Dieren, D66, CDA, PvdA, Christenunie en de SP hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met deze partijen eens dat Villa Vrede een belangrijke rol speelt in de opvang van en begeleiding aan ongedocumenteerden in Utrecht?

Villa Vrede speelt een onafhankelijke rol. Ze organiseert dagactiviteiten voor een zeer diverse groep ongedocumenteerden. Uit maatschappelijk perspectief hebben wij daar waardering voor. Tegelijkertijd maakt Villa Vrede om een aantal redenen geen deel uit van de gemeentelijke keten in het kader van Bed, bad, brood en begeleiding. Villa Vrede krijgt derhalve geen gemeentelijke financiering. Het is een echt particulier initiatief op ideele grond.

2. Klopt het dat omwonenden bezwaar hebben ingediend bij de gemeente en dat de toezegging van geen bezwaar is ingetrokken? Zo ja, wat heeft het college gedaan om te bemiddelen tussen Villa Vrede en omwonenden?

Het huidige bestemmingsplan "kantoor, industrieel" laat op deze locatie de dagactiviteiten van Villa Vrede niet toe. Er zijn door verscheidene bedrijven en omwonenden bezwaren geuit. Bemiddelen is wat ons betreft niet aan de orde. De locatie blijkt geen reele optie te zijn.

3. Kan het college zorg dragen voor goede begeleiding aan Villa Vrede (door bijvoorbeeld het Makelpunt), zodat zij beter op de hoogte zijn van de benodigde bestemmingen en ontheffingen?

Zie antwoord op vraag 5

4. Welke mogelijkheden ziet het college op dit moment verder voor Villa Vrede en wat kan de gemeente hierin betekenen?

Zie antwoord op vraag 5

5. Is het college bereid al het mogelijke in het werk te stellen - via het Makelpunt en/of via andere (maatschappelijke) partners in de stad - om te zorgen voor een nieuwe locatie voor Villa Vrede en te zorgen dat gebruikers niet in de kou komen te staan in het nieuwe jaar?

Wij vinden dat Villa Vrede zelf primair verantwoordelijk is voor het vinden van een alternatieve locatie. De gemeente kan daarbij vanuit het makelpunt een steunende en faciliterende rol spelen. Ze heeft dat gedaan en zal dat de komende tijd blijven doen. Villa Vrede is de afgelopen periode vanuit het makelpunt gefaciliteerd met enkele tientallen opties. Dat heeft helaas tot nog toe niet tot een match geleid. Momenteel zijn er geen nieuwe mogelijkheden voor locaties voorhanden. Het makelpunt houdt uiteraard voor Villa Vrede de oren en ogen open. De gemeente zal blijven meedenken en nauw met Villa Vrede in contact blijven. De gemeente kan echter de zoektocht niet overnemen. Dat is primair aan de organisatie zelf. Mogelijkheden voor Villa Vrede zijn het verkennen van de verhuurmarkt. Het lijkt logisch om samen met de huidige verhuurder, de Marcuskerk of met andere kerken in Utrecht te zoeken naar een oplossing.