Monde­linge vragen Kaalslag oevers Molenpark


Indiendatum: apr. 2020

Mondelinge vragen 6, 16 april 2020

De afgelopen week werd de Partij voor de Dieren er door omwonenden (waaronder een groenexpert die Lombok probeert te vergroenen) van het Molenpark op gewezen dat hier door de gemeente rigoureus gemaaid is, waarbij er een kaalslag plaatsgevonden heeft op de oevers, waarbij alle kruiden en bloemen zijn vernietigd. Het water ligt nu tevens vol met maaisel. Niet alleen schrijnend voor de betrokken en groenminnende bewoners, maar ook voor de vele insecten, egels, padden en kikkers die er leven, en voor wie de beschutting nu totaal verdwenen is. Ook is het kikkerdril rond de oevers/in het water verdwenen.

1. Klopt het dat er door het maaien op deze locatie - en op andere locaties in Utrecht – schuilplaatsen, foerageergebied en paaigebieden voor dieren vernietigd worden? Zo ja, hoe verklaart het college dit? Zo nee, in hoeverre is rekening gehouden met dieren?

2. Welke afweging is gemaakt voor dit drastische maaibeleid bij het Molenpark? (Gezien hier geen verkeersveiligheid in het geding is: waarom is er geen terughoudender maairegime toegepast?)

3. In het Molenpark is ook plastic meegemaaid. Hierdoor is het nog veel moeilijker om het uit het milieu te verwijderen. Kan het college toezeggen dit op te laten ruimen? Zo nee, waarom niet?

4. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich nóg makkelijker en verder verspreidt: kan het college toezeggen om in het vervolg éérst zwerfvuil te laten opruimen vóórdat een maaimachine gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 16 apr. 2020

Mondelinge vragen 6, 16 april 2020

De afgelopen week werd de Partij voor de Dieren er door omwonenden (waaronder een groenexpert die Lombok probeert te vergroenen) van het Molenpark op gewezen dat hier door de gemeente rigoureus gemaaid is, waarbij er een kaalslag plaatsgevonden heeft op de oevers, waarbij alle kruiden en bloemen zijn vernietigd. Het water ligt nu tevens vol met maaisel. Niet alleen schrijnend voor de betrokken en groenminnende bewoners, maar ook voor de vele insecten, egels, padden en kikkers die er leven, en voor wie de beschutting nu totaal verdwenen is. Ook is het kikkerdril rond de oevers/in het water verdwenen.

1. Klopt het dat er door het maaien op deze locatie - en op andere locaties in Utrecht – schuilplaatsen, foerageergebied en paaigebieden voor dieren vernietigd worden? Zo ja, hoe verklaart het college dit? Zo nee, in hoeverre is rekening gehouden met dieren?

2. Welke afweging is gemaakt voor dit drastische maaibeleid bij het Molenpark? (Gezien hier geen verkeersveiligheid in het geding is: waarom is er geen terughoudender maairegime toegepast?)

3. In het Molenpark is ook plastic meegemaaid. Hierdoor is het nog veel moeilijker om het uit het milieu te verwijderen. Kan het college toezeggen dit op te laten ruimen? Zo nee, waarom niet?

4. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich nóg makkelijker en verder verspreidt: kan het college toezeggen om in het vervolg éérst zwerfvuil te laten opruimen vóórdat een maaimachine gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Voorlopig uitgewerkt antwoord, wordt later aangepast als we de notulen van het Vragenuur hebben:

Het plastic gaan ze z.s.m. opruimen. Het is staand beleid dat dat eerst moet voor het maaien, maar dat gaan ze nu n.a.v. de vragen nogmaals onder de aandacht van de maaiers brengen.

Het Molenpark is 'gebruiksgroen': het gras is bedoeld om te zitten en te spelen voor mensen, dus het grootste deel heeft graslandbeheer. De oevers lenen zich natuurlijk wel voor hooilandbeheer. De gemeente stimuleert dat ook, maar ze wil dat bewoners erom vragen. Alle bewoners kunnen via het wijkbureau om een ander beheer vragen voor een locatie. De gemeente moedigt dit aan en wethouder Kees Diepeveen vroeg of wij aan de bewoners willen vragen of zij bij het wijkbureau de geschikte locaties aan willen geven waar ecologisch beheer kan.

Er is nu door omstandigheden later in het jaar gemaaid dan gebruikelijk. Daarom stond alles al hoger en lijkt het heftig. Maaien is nodig voor instandhouding van het groen, maar nu was het laat. Er zijn wel uitwijkmogelijkheden in de omgeving voor 'beestjes'.

We hebben onze aanvullende vraag gebruikt om door te gaan op dat later maaien, want dat heeft natuurlijk wel degelijk invloed, omdat de natuur dan ook verder is. Dat maaien an sich goed is om de grond schaars te houden en de vegetatie divers klopt wel. De wethouder zei dat hij het ons eens was dat later maaien inderdaad voor nu een wijziging is, volgend jaar doen ze het weer vroeger in het jaar.