Monde­linge Vragen Land­bouwgif tegen de eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: 16 apr. 2020

Deze mondelinge vragen hebben wij ingetrokken naar aanleiding van het prachtige bericht van Ctgb van 15 april 2020 dat zij de proefontheffing voor Vertimec heeft ingetrokken! Met dank aan Partij voor de Dieren Brabant en Partij voor de Dieren Kamerlid Frank Wassenberg voor hun inzet en oplettendheid.

Afgelopen week berichtten de NOS en Omroep Brabant over een proef met het landbouwgif Vertimec, dat wordt ingezet tegen de eikenprocessierups. Eind vorige maand keurde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het middel goed voor maximaal 2.500 bomen in de gemeente Utrecht en andere gemeenten, met name in de provincie Brabant.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het gebruik van dit middel. Bomen worden geïnjecteerd met landbouwgif. Dat doodt niet alleen de eikenprocessierups, maar ook alle andere insecten. Een grote aanslag op de biodiversiteit.

Gelukkig kon de Utrechtse stadsecoloog al in het paasweekend het bericht tegenspreken dat Utrecht zou meedoen aan een proef met gifgebruik. Toch blijft de Partij voor de Dieren met enkele vragen zitten:

1. Waar komt het gerucht in het oorspronkelijke bericht vandaan dat de gemeente Utrecht wél zou meedoen aan de proef?

2. Kan het college het bericht van de stadsecoloog bevestigen en bij dezen aangeven dat Utrecht niet aan deze of een vergelijkbare werkwijze meedoet?

Biodiversiteit houdt niet op bij de gemeentegrens: als buurgemeenten wel gebruik maken van dit gif, kan dit ook gevolgen hebben voor de biodiversiteit waar de gemeente Utrecht zich zo voor zegt in te zetten.

3. Is het bij de gemeente bekend of andere gemeenten in de regio Utrecht wel gaan experimenteren met Vertimec of ander landbouwgif tegen de eikenprocessierups?

4. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om zich regionaal of landelijk uit te spreken tegen het gebruik van dit dodelijke landbouwgif in de openbare ruimte?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 16 apr. 2020
Antwoorddatum: 16 apr. 2020

Deze mondelinge vragen hebben wij ingetrokken naar aanleiding van het prachtige bericht van Ctgb van 15 april 2020 dat zij de proefontheffing voor Vertimec heeft ingetrokken! Met dank aan Partij voor de Dieren Brabant en Partij voor de Dieren Kamerlid Frank Wassenberg voor hun inzet en oplettendheid.

Afgelopen week berichtten de NOS en Omroep Brabant over een proef met het landbouwgif Vertimec, dat wordt ingezet tegen de eikenprocessierups. Eind vorige maand keurde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het middel goed voor maximaal 2.500 bomen in de gemeente Utrecht en andere gemeenten, met name in de provincie Brabant.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het gebruik van dit middel. Bomen worden geïnjecteerd met landbouwgif. Dat doodt niet alleen de eikenprocessierups, maar ook alle andere insecten. Een grote aanslag op de biodiversiteit.

Gelukkig kon de Utrechtse stadsecoloog al in het paasweekend het bericht tegenspreken dat Utrecht zou meedoen aan een proef met gifgebruik. Toch blijft de Partij voor de Dieren met enkele vragen zitten:

1. Waar komt het gerucht in het oorspronkelijke bericht vandaan dat de gemeente Utrecht wél zou meedoen aan de proef?

2. Kan het college het bericht van de stadsecoloog bevestigen en bij dezen aangeven dat Utrecht niet aan deze of een vergelijkbare werkwijze meedoet?

Biodiversiteit houdt niet op bij de gemeentegrens: als buurgemeenten wel gebruik maken van dit gif, kan dit ook gevolgen hebben voor de biodiversiteit waar de gemeente Utrecht zich zo voor zegt in te zetten.

3. Is het bij de gemeente bekend of andere gemeenten in de regio Utrecht wel gaan experimenteren met Vertimec of ander landbouwgif tegen de eikenprocessierups?

4. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om zich regionaal of landelijk uit te spreken tegen het gebruik van dit dodelijke landbouwgif in de openbare ruimte?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks