Monde­linge vragen Toekomst onderdak Alles Onder Een Dak


Indiendatum: 16 apr. 2020

Mondelinge vragen 1, 16 april 2020

In januari heeft de gemeente Utrecht besloten het huurcontract van het initiatief Alles Onder Eén Dak, dat tot 1 augustus 2020 loopt, daarna definitief stop te zetten. Dit besloten zonder dat er zicht was op een nieuwe locatie.

In maart zou de gemeenteraad hier meer over horen. Door de huidige crisis is het begrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd maar het maakt de nood er niet minder om. Bovendien zal het juist met de huidige crisis nog lastiger zijn om een nieuwe duurzame locatie te vinden.

De Voedselbank, de Dierenvoedselbank en de andere mooie initiatieven van Alles Onder Eén Dak zijn van groot belang voor Utrechters die niet rondkomen. Juist in deze tijd wordt dat weer des te meer duidelijk. Het is noodzakelijk dat deze initiatieven tijdig duidelijkheid hebben over een nieuwe locatie of anders langere huisvesting op de huidige locatie. De fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Is er inmiddels zicht op een nieuwe, duurzame locatie voor de genoemde initiatieven? Zo nee, welke alternatieve opties zijn er voor die nieuwe gebruiker(s)?

2. Kan het college aangeven waar de huidige locatie voor nodig is en per wanneer?

3. Kan het college toezeggen dat de initiatieven op de huidige locatie kunnen blijven, bij voorkeur zonder einddatum zolang er geen nieuwe locatie gevonden is?

Inmiddels hebben de fracties ook de evaluatie van Alles Onder Eén Dak ontvangen. Daarin staat: “De verwachtingen vanuit de gemeente op het gebied van professionalisering en financiële doorontwikkeling zijn niet formeel vastgelegd, en lijken alleen mondeling […] meegegeven.” De gemeente had meer regie moeten pakken om de samenwerking een succes te maken. Bij het Koersdocument Maatschappelijke Voorzieningen is bij motie ook om deze actieve rol gevraagd rondom maatschappelijke voorzieningen.

4. Kan het college toezeggen nog steeds de samenwerking van de verschillende initiatieven na te streven en daarbij gezamenlijke huisvesting als wens mee te nemen?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Eva Oosters, Student & Starter
Rachel Streefland, ChristenUnie

Indiendatum: 16 apr. 2020
Antwoorddatum: 16 apr. 2020

Mondelinge vragen 1, 16 april 2020

In januari heeft de gemeente Utrecht besloten het huurcontract van het initiatief Alles Onder Eén Dak, dat tot 1 augustus 2020 loopt, daarna definitief stop te zetten. Dit besloten zonder dat er zicht was op een nieuwe locatie.

In maart zou de gemeenteraad hier meer over horen. Door de huidige crisis is het begrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd maar het maakt de nood er niet minder om. Bovendien zal het juist met de huidige crisis nog lastiger zijn om een nieuwe duurzame locatie te vinden.

De Voedselbank, de Dierenvoedselbank en de andere mooie initiatieven van Alles Onder Eén Dak zijn van groot belang voor Utrechters die niet rondkomen. Juist in deze tijd wordt dat weer des te meer duidelijk. Het is noodzakelijk dat deze initiatieven tijdig duidelijkheid hebben over een nieuwe locatie of anders langere huisvesting op de huidige locatie. De fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Is er inmiddels zicht op een nieuwe, duurzame locatie voor de genoemde initiatieven? Zo nee, welke alternatieve opties zijn er voor die nieuwe gebruiker(s)?

Wij waren samen met de organisaties tot voor kort nog druk op zoek naar duurzame huisvesting, maar vanwege de coronamaatregelen hebben wij dat on hold moeten zetten. Het is niet mogelijk om met verschillende organisaties alternatieve locaties te bezoeken. Dat is logisch. Wethouder Van Ooijen en ik hebben in februari jl., mede naar aanleiding van die evaluatie, uitgebreid met de afzonderlijke initiatieven gesproken. Het lijkt erop dat wij na goed overleg tot alternatieve duurzame locaties voor de initiatieven kunnen komen. Dat vraagt echter wel om zorgvuldigheid, duidelijke afspraken en dus ook tijd. De organisaties zijn ervan op de hoogte dat wij het proces van de zoektocht naar nieuwe locaties nu on hold hebben gezet en dat wij met de initiatieven doorgaan zodra het kan. Gezien de onvoorziene vertraging zijn wij zeker bereid om als het nodig is het huurcontract van de huidige locatie met een aantal maanden te verlengen.

2. Kan het college aangeven waar de huidige locatie voor nodig is en per wanneer?

De locatie heeft nu de bestemming onderwijs en behoudt deze bestemming. De verwachting die ik van ambtelijke zijde heb gehoord, is dat het pand vanaf het schooljaar 2021/2022 opnieuw nodig zal zijn voor het huisvesten van onderwijs.

3. Kan het college toezeggen dat de initiatieven op de huidige locatie kunnen blijven, bij voorkeur zonder einddatum zolang er geen nieuwe locatie gevonden is?

Het antwoord op die vraag heb ik al in mijn eerste antwoord gegeven. Dat antwoord ging over de einddatum en dat de datum van 1 augustus nog niet helemaal vastligt.

Inmiddels hebben de fracties ook de evaluatie van Alles Onder Eén Dak ontvangen. Daarin staat: “De verwachtingen vanuit de gemeente op het gebied van professionalisering en financiële doorontwikkeling zijn niet formeel vastgelegd, en lijken alleen mondeling […] meegegeven.” De gemeente had meer regie moeten pakken om de samenwerking een succes te maken. Bij het Koersdocument Maatschappelijke Voorzieningen is bij motie ook om deze actieve rol gevraagd rondom maatschappelijke voorzieningen.

4. Kan het college toezeggen nog steeds de samenwerking van de verschillende initiatieven na te streven en daarbij gezamenlijke huisvesting als wens mee te nemen?

Zoals ik al heb gezegd, vormen alle conclusies en aanbevelingen van de evaluatie en de gesprekken met de afzonderlijke initiatieven de basis voor de zoektocht naar alternatieve, duurzame huisvesting. Dat is waar het ons om is begonnen, overigens niet alleen met betrekking tot deze locatie, maar ook tot de andere locaties van de voedselbank.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: De wethouder sprak over de zoektocht en de alternatieve locaties voor de initiatieven. Veel cliënten van de voedselbank en de dierenvoedselbank overlappen elkaar. Daarom is het praktischer en misschien laagdrempeliger om de twee voedselbanken op de nieuwe locatie bij elkaar te houden. Dat is wat het college erkent. Dat wordt betrokken bij de zoektocht naar een alternatieve plek.

Antwoord wethouder: Er is misschien sprake van overlapping als wij spreken over cliënten van de voedselbank van Ondiep, maar die overlap is er niet in het geval van cliënten van de voedselbank in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht. Die gebieden worden ook door de voedselbank bekeken. Wij bekijken ook aparte locaties.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Eva Oosters, Student & Starter
Rachel Streefland, ChristenUnie