Monde­linge vragen Toekomst onderdak Alles Onder Een Dak


Indiendatum: apr. 2020

Mondelinge vragen 1, 16 april 2020

In januari heeft de gemeente Utrecht besloten het huurcontract van het initiatief Alles Onder Eén Dak, dat tot 1 augustus 2020 loopt, daarna definitief stop te zetten. Dit besloten zonder dat er zicht was op een nieuwe locatie.

In maart zou de gemeenteraad hier meer over horen. Door de huidige crisis is het begrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd maar het maakt de nood er niet minder om. Bovendien zal het juist met de huidige crisis nog lastiger zijn om een nieuwe duurzame locatie te vinden.

De Voedselbank, de Dierenvoedselbank en de andere mooie initiatieven van Alles Onder Eén Dak zijn van groot belang voor Utrechters die niet rondkomen. Juist in deze tijd wordt dat weer des te meer duidelijk. Het is noodzakelijk dat deze initiatieven tijdig duidelijkheid hebben over een nieuwe locatie of anders langere huisvesting op de huidige locatie. De fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Is er inmiddels zicht op een nieuwe, duurzame locatie voor de genoemde initiatieven? Zo nee, welke alternatieve opties zijn er voor die nieuwe gebruiker(s)?

2. Kan het college aangeven waar de huidige locatie voor nodig is en per wanneer?

3. Kan het college toezeggen dat de initiatieven op de huidige locatie kunnen blijven, bij voorkeur zonder einddatum zolang er geen nieuwe locatie gevonden is?

Inmiddels hebben de fracties ook de evaluatie van Alles Onder Eén Dak ontvangen. Daarin staat: “De verwachtingen vanuit de gemeente op het gebied van professionalisering en financiële doorontwikkeling zijn niet formeel vastgelegd, en lijken alleen mondeling […] meegegeven.” De gemeente had meer regie moeten pakken om de samenwerking een succes te maken. Bij het Koersdocument Maatschappelijke Voorzieningen is bij motie ook om deze actieve rol gevraagd rondom maatschappelijke voorzieningen.

4. Kan het college toezeggen nog steeds de samenwerking van de verschillende initiatieven na te streven en daarbij gezamenlijke huisvesting als wens mee te nemen?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Eva Oosters, Student & Starter
Rachel Streefland, ChristenUnie