Schrif­te­lijke vragen Corona en asiel en inte­gratie


Indiendatum: 14 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Kan het college in de volgende brief over de corona maatregelen iets opnemen over de gevolgen hiervan op de inburgering van statushouders – in hoeverre kunnen zij, nu ze niet meer naar inburgeringslessen kunnen en wellicht ook geen devices hebben, hun taal- en oriëntatieoefeningen voortzetten? Is hierover contact met de verschillende taalscholen en zijn statushouders voldoende op de hoogte van de consequenties (bijvoorbeeld het uitstellen van de inburgeringsexamens)?

Woordvoerders Asiel en Integratie:
D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
SP
VVD
CU
CDA
PvdA

Indiendatum: 14 apr. 2020
Antwoorddatum: 17 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Kan het college in de volgende brief over de corona maatregelen iets opnemen over de gevolgen hiervan op de inburgering van statushouders – in hoeverre kunnen zij, nu ze niet meer naar inburgeringslessen kunnen en wellicht ook geen devices hebben, hun taal- en oriëntatieoefeningen voortzetten? Is hierover contact met de verschillende taalscholen en zijn statushouders voldoende op de hoogte van de consequenties (bijvoorbeeld het uitstellen van de inburgeringsexamens)?

Het is belangrijk dat inburgeringsplichtigen ook in deze tijd doorgaan met het leren van de Nederlandse taal en kennis opdoen over de Nederlandse samenleving. Wouter Koolmees (minister SZW) heeft hierover op 10 april 2020 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over ‘Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering’. Onder andere de G4, maar ook diverse andere partijen, hadden gevraagd om deze versoepeling. In deze brief staan de huidige maatregelen opgenomen: “Inburgeraars kunnen in plaats van klassikale lessen onder voorwaarden inburgeringsonderwijs via e-learning volgen. Sinds 13 maart zijn alle toetslocaties van DUO gesloten, in ieder geval tot en met 28 april. De reeds ingeplande examens zullen op een later tijdstip opnieuw moeten worden ingepland en afgenomen. Nu inburgeringsplichtigen geen examen kunnen afleggen en er vertraging te verwachten is bij het afleggen van examens, wordt de inburgeringstermijn van alle inburgeringsplichtigen verlengd met twee maanden. SZW en DUO werken samen om inburgeringsplichtigen zo goed als mogelijk te informeren.” DUO stelt ook de Utrechtse inburgeraars actief op de hoogte via brieven en de website. De gemeente Utrecht deelt actuele informatie omtrent inburgering via social media, beantwoordt vragen en zorgt dat dit onderwerp aan de orde komt tijdens gesprekken met inburgeraars. Daarnaast heeft ook Vluchtelingenwerk contact hierover met de inburgeraars die zij begeleiden. Inburgeraars kunnen gebruik maken van eigen devices (bijvoorbeeld mobiele telefoon of laptop) of kunnen in sommige gevallen een laptop lenen van de taalschool. Het verschilt per taalschool wat de mogelijkheden hiervoor zijn. De gemeente Utrecht heeft regelmatig contact met de taalscholen om goed te volgen wat de consequenties zijn van het coronavirus op de inburgeringstrajecten.

Woordvoerders Asiel en Integratie:
D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
SP
VVD
CU
CDA
PvdA

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Met de bezem door de bouwplaats

Lees verder

Mondelinge vragen Toekomst onderdak Alles Onder Een Dak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer