Monde­linge vragen Klimaatklok in Utrecht


Indiendatum: 16 mrt. 2023

Mondelinge vragen 3, 16 maart 2023

6 jaar, 134 dagen en nog 22 uur en 24 minuten. Die tijd, aflopend naar nul, werd afgelopen donderdag door Extinction Rebellion Utrecht op de Domtoren geprojecteerd. Ondertussen hield Janna van Zanen, burgemeester van Utrecht aan Zee, teruggereisd vanuit de toekomst naar het nu, een vurig pleidooi om in actie te komen tegen klimaatverandering. Want de geprojecteerde tijd geeft aan hoe weinig tijd wij als mensheid nog hebben om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Zo'n klimaatklok, zoals deze tijdsprojectie genoemd wordt, kan samen met toelichtende informatie bijdragen aan bewustwording over de ernst van de klimaatcrisis, vinden meerdere steden in binnen- en buitenland die al een klimaatklok hebben. Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter, Volt en CU zien een klimaatklok ook voor Utrecht zitten en hebben de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van het idee om ook in Utrecht een klimaatklok te plaatsen om zo meer bewustwording over de klimaatcrisis te bevorderen?
  2. Aan welke vorm denkt het college: een projectie, zoals afgelopen donderdag, of een fysieke aftelklok, en dan op wisselende publiek toegankelijke plekken of juist één vaste plek?
  3. Is het college bereid om de klok op te hangen op een zo goed mogelijk zichtbare plek voor zoveel mogelijk Utrechters, bijvoorbeeld in de Binnenstad? Zo ja, aan welke locatie denkt het college?
  4. Is het college het met ons eens dat de klok moet aftellen naar het door het IPCC: Climate Clock berekende cruciale moment?
  5. En komt er dan ook een informatiebord met het hoe en waarom van de klok, voorzien van een link naar een site met toegankelijke informatie over het Utrechtse klimaatbeleid?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Ralph Peters, D66
Joachim Cornielje, PvdA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Veerle Smit, Volt
Rick van der Graaf, CU