Monde­linge vragen Klimaatklok in Utrecht


Indiendatum: 16 mrt. 2023

Mondelinge vragen 3, 16 maart 2023

6 jaar, 134 dagen en nog 22 uur en 24 minuten. Die tijd, aflopend naar nul, werd afgelopen donderdag door Extinction Rebellion Utrecht op de Domtoren geprojecteerd. Ondertussen hield Janna van Zanen, burgemeester van Utrecht aan Zee, teruggereisd vanuit de toekomst naar het nu, een vurig pleidooi om in actie te komen tegen klimaatverandering. Want de geprojecteerde tijd geeft aan hoe weinig tijd wij als mensheid nog hebben om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Zo'n klimaatklok, zoals deze tijdsprojectie genoemd wordt, kan samen met toelichtende informatie bijdragen aan bewustwording over de ernst van de klimaatcrisis, vinden meerdere steden in binnen- en buitenland die al een klimaatklok hebben. Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter, Volt en CU zien een klimaatklok ook voor Utrecht zitten en hebben de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van het idee om ook in Utrecht een klimaatklok te plaatsen om zo meer bewustwording over de klimaatcrisis te bevorderen?
  2. Aan welke vorm denkt het college: een projectie, zoals afgelopen donderdag, of een fysieke aftelklok, en dan op wisselende publiek toegankelijke plekken of juist één vaste plek?
  3. Is het college bereid om de klok op te hangen op een zo goed mogelijk zichtbare plek voor zoveel mogelijk Utrechters, bijvoorbeeld in de Binnenstad? Zo ja, aan welke locatie denkt het college?
  4. Is het college het met ons eens dat de klok moet aftellen naar het door het IPCC: Climate Clock berekende cruciale moment?
  5. En komt er dan ook een informatiebord met het hoe en waarom van de klok, voorzien van een link naar een site met toegankelijke informatie over het Utrechtse klimaatbeleid?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Ralph Peters, D66
Joachim Cornielje, PvdA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Veerle Smit, Volt
Rick van der Graaf, CU

Indiendatum: 16 mrt. 2023
Antwoorddatum: 16 mrt. 2023

Mondelinge vragen 3, 16 maart 2023

6 jaar, 134 dagen en nog 22 uur en 24 minuten. Die tijd, aflopend naar nul, werd afgelopen donderdag door Extinction Rebellion Utrecht op de Domtoren geprojecteerd. Ondertussen hield Janna van Zanen, burgemeester van Utrecht aan Zee, teruggereisd vanuit de toekomst naar het nu, een vurig pleidooi om in actie te komen tegen klimaatverandering. Want de geprojecteerde tijd geeft aan hoe weinig tijd wij als mensheid nog hebben om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Zo'n klimaatklok, zoals deze tijdsprojectie genoemd wordt, kan samen met toelichtende informatie bijdragen aan bewustwording over de ernst van de klimaatcrisis, vinden meerdere steden in binnen- en buitenland die al een klimaatklok hebben. Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter, Volt en CU zien een klimaatklok ook voor Utrecht zitten en hebben de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van het idee om ook in Utrecht een klimaatklok te plaatsen om zo meer bewustwording over de klimaatcrisis te bevorderen?
  2. Aan welke vorm denkt het college: een projectie, zoals afgelopen donderdag, of een fysieke aftelklok, en dan op wisselende publiek toegankelijke plekken of juist één vaste plek?
  3. Is het college bereid om de klok op te hangen op een zo goed mogelijk zichtbare plek voor zoveel mogelijk Utrechters, bijvoorbeeld in de Binnenstad? Zo ja, aan welke locatie denkt het college?
  4. Is het college het met ons eens dat de klok moet aftellen naar het door het IPCC: Climate Clock berekende cruciale moment?
  5. En komt er dan ook een informatiebord met het hoe en waarom van de klok, voorzien van een link naar een site met toegankelijke informatie over het Utrechtse klimaatbeleid?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Ralph Peters, D66
Joachim Cornielje, PvdA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Veerle Smit, Volt
Rick van der Graaf, CU

Antwoord: Dank voor de vragen, van een breed gezelschap. Laat ik beginnen met te zeggen dat wij de urgentie natuurlijk delen. Die tikkende klok houdt mij ook weleens wakker en voel ik ook in mijn buik. Toch is het college van mening dat de gemeente niet het initiatief moet nemen tot zo’n klok, maar dat wij al onze tijd, energie en focus willen zetten op de daadwerkelijke actie die emissies terugbrengen en die mensen handelingsperspectief moeten geven in de organisatie van de transitie in onze eigen gemeente. Als we ons hieraan als gemeente aan verbinden, bevestigen vooral de heer Van Heuven en ik nog eens dat wij het hiermee zeer eens zijn, maar zien wij ook dat een aantal mensen zich eerder verder van ons verwijdert. De afgelopen weken is echter gebleken dat niets in de weg staat aan het feit dat dit maatschappelijk wel gebeurt. Het is
een maatschappelijk proces om deze urgentie te benadrukken.
Daarmee heb ik eigenlijk op alle vragen een antwoord gegeven. Vragen als hoe dat eruit moet zien of welke toelichting erbij moet, worden hiermee minder relevant. Als er een maatschappelijk initiatief komt – overigens staat in Utrecht het Initiatievenfonds daarvoor open – is het belangrijk om uit te leggen wat het is en waar het over gaat. Dan lijkt het mij ook wijs om dat op basis van algemeen aanvaarde rapporten te doen en om mensen te verwijzen naar het handelingsperspectief dat de
gemeente kan leveren.
Tot slot wil ik opmerken dat in de aanloop naar de COP27 in Egypte ook onder leiding van deburgemeester een bijeenkomst plaatsvond waar Extinction Rebellion een koffertje overhandigde met allerlei uitkomsten van gesprekken met passanten. Als je die terugleest, zie je dat die ook grotendeels over dat handelingsperspectief gaan. Als mensen zeggen dat de overheid wat moet
doen, vragen zij eigenlijk vooral wat zij zelf kunnen en moeten doen en wat er van hen gevraagd wordt. Wat ons betreft is onze inzet daar ook op gericht.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Boswachters met pensioen, en dan?

Lees verder

Schriftelijke vragen Persoonsgegevens demonstranten op grote schaal opgevraagd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer