Schrif­te­lijke vragen Boswachters met pensioen, en dan?


Indiendatum: 14 mrt. 2023

Schriftelijke vragen 54/2023

Onlangs ontving de Partij voor de Dieren bericht dat één van de boswachters van Amelisweerd aan het einde van dit jaar met pensioen gaat. Ook de andere boswachter nadert volgens het bericht de pensioengerechtigde leeftijd. De huidige boswachters bezitten enorm veel kennis van en liefde voor de landgoederen en alles wat daar leeft. De Partij voor de Dieren vernam dat er mogelijk plannen zijn om in plaats van nieuwe boswachters aan te stellen, de functies om te zetten naar ‘reguliere BOA’s’. Als dit gebeurt, zal er een enorme achteruitgang zijn in educatie aan het publiek, de omgang met de natuur, het zorgvuldig doden van dieren als dit écht niet anders kan (vanwege ziekte of ernstige verwondingen), specifieke kennis van de natuur, etc.

De Partij voor de Dieren maakt zich hierover zorgen en heeft dan ook de volgende vragen:

1. Klopt het dat er nu twee boswachters in Amelisweerd en Rhijnauwen zijn en dat zij beiden binnen niet al te lange tijd met pensioen gaan? Zo nee, hoe zit het dan?

2. Klopt het dat er plannen zijn om de functie van boswachter om te zetten naar de functie van reguliere BOA in deze gebieden? Zo nee, hoe zit het dan?

3. Indien het om groene BOA’s zou gaan: wat houdt dit volgens het college concreet in voor de landgoederen qua bevoegdheden en gewenste kennis en educatie?

4. Klopt het dat er nu 2 nieuwe mensen in opleiding zijn en zo ja, wat leren deze mensen dan, en welke bevoegdheden en rol krijgen zij? Zo nee, hoe zit het dan?

5. Hoe gaat het college het kennisniveau van de nieuwe medewerkers over dieren en natuur bevorderen en waarborgen?

A. En wat wordt hen meegegeven qua insteek? Wat staat er voorop: recreatie, natuur, biodiversiteit en ecologie, of iets anders? Graag een toelichting.

6. In de nieuwe situatie: hoeveel uren krijgen deze twee nieuwe mensen en hoe staat dit in verhouding tot de uren die de huidige boswachters aan hun werk besteden?

A. Zal er worden bezuinigd op de kosten voor de nieuwe medewerkers en zo ja, waarom en hoeveel?

7. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat 2 boswachters sowieso te weinig is voor deze drukbezochte landgoederen, en dat er minimaal 3 boswachters (met dezelfde kennis en bevoegdheden als de huidige boswachters) zouden moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

8. De huidige boswachters gaan uiterst terughoudend om met het doodschieten van wilde dieren, namelijk alleen als ze ernstig en uitzichtloos lijden door ziekte of verwondingen. Hoe zal dit gaan als zij met pensioen zijn? Wat wordt aan nieuwe boswachters of BOA’s meegegeven hierover?

A. En als het plan is om inderdaad reguliere BOA’s in te zetten die mogelijk juridisch gezien geen dieren mogen doden: wie gaat het dan wel doen en wat wordt de insteek dan? Ook dieren uitsluitend doden bij ernstig en uitzichtloos lijden, of iets anders? Zo ja, wat?

B. Kan het college toezeggen dat in geen enkel geval jagers (ook wel ‘faunabeheerders’) worden ingezet voor het doden van dieren op de landgoederen? Zo nee, waarom niet?

9. Concluderend: kan het college toezeggen dat de nieuwe medewerkers (liefst dus 3) net zo worden opgeleid en ingezet als de huidige boswachters, dus als volwaardige boswachters?

Zo nee, waarom niet?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren