Monde­linge vragen Krijgen vrouwen evenveel betaald als mannen bij de gemeente Utrecht?


Indiendatum: 23 mei 2019

Mondelinge vragen 8, 23 mei 2019

Nog altijd krijgen vrouwen minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Gisteren maakte pensioenuitvoerder APG bekend dat zij tot actie overgaat om deze gender pay gap te dichten. De 13% vrouwen die om onverklaarbare redenen minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s, ontvangen een salarisverhoging. Women Inc., dat zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen, berekende eerder dat een vrouw in haar werkzame leven 300 duizend euro minder verdient dan een man.[1]

Dit brengt de fracties van D66, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren en SP bij de volgende vragen:

1. Is het college het met de fracties eens dat vrouwen en mannen gelijke arbeidsrechten hebben en daarom ook hetzelfde moeten verdienen voor hetzelfde werk?

2. Weet het college of er bij de gemeente Utrecht sprake is van een gender pay gap? Zo ja, kunnen deze cijfers gedeeld worden?

3. Wanneer dit niet bekend is, is het college bereid dit uit te zoeken en hierover op korte termijn te rapporteren aan de raad?

4. Als blijkt dat vrouwen niet op hetzelfde niveau beloond worden als hun mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, leeftijd, ervaring en dienstjaren, is het college bereid het voorbeeld van APG te volgen en het gat te dichten? Zo niet, waarom niet?

Has Bakker (D66)
Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren)
Eva Oosters (Student & Starter)
Rick van der Zweth (PvdA)
Ruurt Wiegant (SP)

[1] Zie: https://www.volkskrant.nl/economie/pensioenuitvoerder-apg-trekt-onverklaarbare-salarisverschillen-recht-vrouwen-krijgen-evenveel-betaald-als-mannen~b03b5d45/

Indiendatum: 23 mei 2019
Antwoorddatum: 23 mei 2019

Mondelinge vragen 8, 23 mei 2019

Nog altijd krijgen vrouwen minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Gisteren maakte pensioenuitvoerder APG bekend dat zij tot actie overgaat om deze gender pay gap te dichten. De 13% vrouwen die om onverklaarbare redenen minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s, ontvangen een salarisverhoging. Women Inc., dat zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen, berekende eerder dat een vrouw in haar werkzame leven 300 duizend euro minder verdient dan een man.[1]

Dit brengt de fracties van D66, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren en SP bij de volgende vragen:

1. Is het college het met de fracties eens dat vrouwen en mannen gelijke arbeidsrechten hebben en daarom ook hetzelfde moeten verdienen voor hetzelfde werk?

Ja, wij zijn het met de vragenstellers eens.

2. Weet het college of er bij de gemeente Utrecht sprake is van een gender pay gap? Zo ja, kunnen deze cijfers gedeeld worden?

Via het Utrechtse functiehuis is elke functie binnen de organisatie ingedeeld in een schaal. Een medewerker die voor een bepaalde functie wordt aangenomen, komt in de schaal die bij die functie hoort. Loon is dus geen kwestie van onderhandeling van werkgever en werknemer. Daarmee is gelijke beloning bij gelijk werk via het functiehuis geregeld. Er is derhalve geen sprake van een gender pay gap. Bij de gemeente Utrecht worden mannen en vrouwen gelijk betaald.

3. Wanneer dit niet bekend is, is het college bereid dit uit te zoeken en hierover op korte termijn te rapporteren aan de raad

4. Als blijkt dat vrouwen niet op hetzelfde niveau beloond worden als hun mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, leeftijd, ervaring en dienstjaren, is het college bereid het voorbeeld van APG te volgen en het gat te dichten? Zo niet, waarom niet?

Deze vragen zijn in het licht van de antwoorden op de vragen 1 en 2 niet meer van toepassing.

Has Bakker (D66)
Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren)
Eva Oosters (Student & Starter)
Rick van der Zweth (PvdA)
Ruurt Wiegant (SP)

[1] Zie: https://www.volkskrant.nl/economie/pensioenuitvoerder-apg-trekt-onverklaarbare-salarisverschillen-recht-vrouwen-krijgen-evenveel-betaald-als-mannen~b03b5d45/

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Lijmplanken in de horeca

Lees verder

Mondelinge vragen Meer geluidshinder van motorcrossclub

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer