Monde­linge vragen Lijm­planken in de horeca


Indiendatum: 16 mei 2019

Mondelinge vragen 8, 16 mei 2019

Van diverse medewerkers van Utrechtse restaurants (ze willen anoniem blijven en hebben ook de namen van de restaurants niet genoemd, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen) kregen we recentelijk signalen dat er op hun werk nog steeds gebruik gemaakt wordt van lijmplanken om muizen te doden. Zoals u weet is het gebruik van deze wrede lijmplanken al jaren verboden, zie onder meer www.trouw.nl/home/lijmplank-is-wreed-en-verboden~a2d5ff3c en www.ad.nl/utrecht-stad/boete-van-1200-euro-voor-muizen-vangen-met-lijmplankje~ada43353. Uit een ander artikel: “Toch is ongediertebestrijder Berends blij dat het gebruik van de plankjes verboden is. ‘Ik heb wel eens beelden gezien dat de muizen zichzelf tot bloedens toe uit elkaar trokken. Dat wil je het beest eigenlijk niet aandoen.’”. De planken zijn helaas ook nog steeds te koop op websites van ‘bestrijdingsbedrijven’.

Het college zegt dierenwelzijn erg belangrijk te vinden, evenals preventieve maatregelen als het gaat om ‘overlastgevende dieren’. Dit geldt voor de openbare ruimte en ook zegt het college dit te benadrukken in de communicatie richting bewoners.

Omdat het verkrijgen van meer informatie via de ambtelijke weg niet lukte, stelt de Partij voor de Dieren daarom nu de volgende vragen:

1. Communiceert het college ook in de richting van horeca en andere bedrijven dat zij dierenwelzijn belangrijk vindt en preventieve maatregelen verkiest als het gaat om ‘overlastgevende dieren’?

2. En in dit geval: lijmplanken zijn verboden. Heeft het college de Utrechtse horeca hier op aangesproken? Zo ja, zeggen ondernemers dan toe lijmplanken niet meer te gebruiken?

3. Zo nee, welke manieren heeft het college om de horeca hierop aan te spreken? En is het college bereid dit op korte termijn daadwerkelijk te doen?

4. Welke instrumenten heeft het college om hierop te handhaven: kan het college boetes uitdelen aan horecagelegenheden die in overtreding zijn of kan alleen de NVWA dat?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

------------------------

Zie ook:

www.peta.nl/blog/6-stappen-om-dieren-te-redden-die-vastzitten-op-lijmplankjes

www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvangcentrum-rotterdam/nieuws/vastgeplakte-kat

https://indebuurt.nl/denhaag/dieren/uil-zit-vast-op-zelfgemaakt-lijmplankje~83028 (dit is buiten gebeurd, maar is een goede illustratie van het dierenleed dat erbij komt kijken)

Indiendatum: 16 mei 2019
Antwoorddatum: 16 mei 2019

Mondelinge vragen 8, 16 mei 2019

Van diverse medewerkers van Utrechtse restaurants (ze willen anoniem blijven en hebben ook de namen van de restaurants niet genoemd, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen) kregen we recentelijk signalen dat er op hun werk nog steeds gebruik gemaakt wordt van lijmplanken om muizen te doden. Zoals u weet is het gebruik van deze wrede lijmplanken al jaren verboden, zie onder meer www.trouw.nl/home/lijmplank-is-wreed-en-verboden~a2d5ff3c en www.ad.nl/utrecht-stad/boete-van-1200-euro-voor-muizen-vangen-met-lijmplankje~ada43353. Uit een ander artikel: “Toch is ongediertebestrijder Berends blij dat het gebruik van de plankjes verboden is. ‘Ik heb wel eens beelden gezien dat de muizen zichzelf tot bloedens toe uit elkaar trokken. Dat wil je het beest eigenlijk niet aandoen.’”. De planken zijn helaas ook nog steeds te koop op websites van ‘bestrijdingsbedrijven’.

Het college zegt dierenwelzijn erg belangrijk te vinden, evenals preventieve maatregelen als het gaat om ‘overlastgevende dieren’. Dit geldt voor de openbare ruimte en ook zegt het college dit te benadrukken in de communicatie richting bewoners.

Omdat het verkrijgen van meer informatie via de ambtelijke weg niet lukte, stelt de Partij voor de Dieren daarom nu de volgende vragen:

1. Communiceert het college ook in de richting van horeca en andere bedrijven dat zij dierenwelzijn belangrijk vindt en preventieve maatregelen verkiest als het gaat om ‘overlastgevende dieren’?

2. En in dit geval: lijmplanken zijn verboden. Heeft het college de Utrechtse horeca hier op aangesproken? Zo ja, zeggen ondernemers dan toe lijmplanken niet meer te gebruiken?

Lijmplankjes zijn niet voor niets verboden. Als die toch worden gebruikt, is dat niet oorbaar en niet in het belang van dierenwelzijn. Wij zijn zeker bereid om dit probleem met de horecasector te bespreken. Wij hebben dat nog niet gedaan, maar kunnen dat zeker wél doen. Het is moeilijk om er zicht op te hebben. Het is illegaal. Wij hebben er geen bevoegdheden voor. Wij zijn niet de handhavende partij. Wij kunnen dat ook niet zijn. Dat is inderdaad de NVWA.

3. Zo nee, welke manieren heeft het college om de horeca hierop aan te spreken? En is het college bereid dit op korte termijn daadwerkelijk te doen?

4. Welke instrumenten heeft het college om hierop te handhaven: kan het college boetes uitdelen aan horecagelegenheden die in overtreding zijn of kan alleen de NVWA dat?

Het college werkt aan een plan met betrekking tot plaagdieren. Wij zijn van harte bereid om daarin specifiek op de horeca in te gaan. Ook zal in het plan aan de orde komen wat ons handelingsperspectief kan zijn.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

------------------------

Zie ook:

www.peta.nl/blog/6-stappen-om-dieren-te-redden-die-vastzitten-op-lijmplankjes

www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvangcentrum-rotterdam/nieuws/vastgeplakte-kat

https://indebuurt.nl/denhaag/dieren/uil-zit-vast-op-zelfgemaakt-lijmplankje~83028 (dit is buiten gebeurd, maar is een goede illustratie van het dierenleed dat erbij komt kijken)