Monde­linge vragen Dringend FUP's nodig in de Vaartsche Rijn


Indiendatum: 16 mei 2019

Mondelinge vragen 7, 16 mei 2019

Op 8 mei 2019 stond op de site van het AD een artikel over een dierenbeul die bij de Diamantweg een kat in de Vaartsche Rijn had gegooid of geschopt. Zie www.ad.nl/utrecht/laffe-daad-kat-in-water-van-vaartsche-rijn-gegooid-brandweer-redt-het-beestje~aaf8d01f. De kat kon zichzelf ternauwernood redden door op een klein (maar wel heel hoog) randje bij de Oranjebrug te klimmen, maar kon vervolgens geen kant meer op. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier te redden.

Bij de Vaartsche Rijn zijn erg hoge kademuren aangelegd, waardoor katten, honden, kleine watervogels en amfibieën onmogelijk uit het water kunnen komen. De Partij voor de Dieren heeft sinds haar aantreden in de gemeenteraad diverse keren gepleit voor FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen) op dit soort plekken in Utrecht, maar het komt hier en elders nog steeds niet van de grond. Zeker na dit vreselijke incident moeten er nu echt maatregelen komen bij de Vaartsche Rijn. Via Twitter verwees de gemeente eerst naar Rijkswaterstaat voor maatregelen, maar Rijkswaterstaat verwijst weer terug naar de gemeente. Een medewerker van de gemeente (^MK) gaf op 14 mei aan de vraag intern uitgezet te hebben of FUP’s in gang gezet kunnen worden.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er hoognodig FUP’s aan de kades bij de Vaartsche Rijn moeten komen? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe kan het dat er verwarring bestaat bij de gemeente over wie verantwoordelijk is voor wateren en kades in Utrecht? Wie is nu het bevoegd gezag?

3. Is het college bereid om op korte termijn (niet wachtend op werk-met-werk maken), FUP’s aan te leggen in de Vaartsche Rijn om dieren te redden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 16 mei 2019
Antwoorddatum: 16 mei 2019

Mondelinge vragen 7, 16 mei 2019

Op 8 mei 2019 stond op de site van het AD een artikel over een dierenbeul die bij de Diamantweg een kat in de Vaartsche Rijn had gegooid of geschopt. Zie www.ad.nl/utrecht/laffe-daad-kat-in-water-van-vaartsche-rijn-gegooid-brandweer-redt-het-beestje~aaf8d01f. De kat kon zichzelf ternauwernood redden door op een klein (maar wel heel hoog) randje bij de Oranjebrug te klimmen, maar kon vervolgens geen kant meer op. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier te redden.

Bij de Vaartsche Rijn zijn erg hoge kademuren aangelegd, waardoor katten, honden, kleine watervogels en amfibieën onmogelijk uit het water kunnen komen. De Partij voor de Dieren heeft sinds haar aantreden in de gemeenteraad diverse keren gepleit voor FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen) op dit soort plekken in Utrecht, maar het komt hier en elders nog steeds niet van de grond. Zeker na dit vreselijke incident moeten er nu echt maatregelen komen bij de Vaartsche Rijn. Via Twitter verwees de gemeente eerst naar Rijkswaterstaat voor maatregelen, maar Rijkswaterstaat verwijst weer terug naar de gemeente. Een medewerker van de gemeente (^MK) gaf op 14 mei aan de vraag intern uitgezet te hebben of FUP’s in gang gezet kunnen worden.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er hoognodig FUP’s aan de kades bij de Vaartsche Rijn moeten komen? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe kan het dat er verwarring bestaat bij de gemeente over wie verantwoordelijk is voor wateren en kades in Utrecht? Wie is nu het bevoegd gezag?

Inmiddels zijn er in Utrecht al heel wat fauna-uittreedplaatsen. Er zijn fauna-uittreedplaatsen gerealiseerd bij de Minstroom, de Stadsbuitengracht, de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel. Het is onze gewoonte om dat te koppelen aan werkzaamheden aan kades en beschoeiingen. Als wij dat niet zouden doen, maar apart zouden programmeren, loopt het in de papieren. Daar hebben wij geen budget voor. Hier aan de Vaartsche Rijn is hetzelfde aan de hand. Daar zijn op dit moment geen werkzaamheden. Dan zouden wij dit apart moeten programmeren. Wij hebben een zeer grove inschatting gemaakt: ongeveer € 150.000. Het is een kanaal waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, behoudens wat particuliere kaden. Het feit dat via Twitter is gemeld dat het Rijkswaterstaat zou zijn, is een omissie.

3. Is het college bereid om op korte termijn (niet wachtend op werk-met-werk maken), FUP’s aan te leggen in de Vaartsche Rijn om dieren te redden? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben niet zomaar € 150.000 klaarliggen. Ik zie geen mogelijkheden om dat voor 2019 of 2020 te programmeren.

Aanvullende vraag mevrouw Sasbrink: Dank voor de antwoorden. Het is spijtig om te moeten horen dat voor het redden van levens van dieren niets is gepland.
Ik weet dat er aan de Hopakker in de Vogelenbuurt alternatieven zijn met touwen. Ik kan mij niet voorstellen dat die € 150.000 kosten. Kan de wethouder toezeggen te bekijken of er betaalbare tijdelijke oplossingen zijn om de Vaartsche Rijn toch wat diervriendelijker te maken?

Touwen zijn inderdaad goedkoper, maar daarbij is geen volledige ecologische voorziening nodig. Voor zover ik weet, kunnen alleen katten van touwen gebruikmaken. Wij willen liever ook andere dieren, bijvoorbeeld egels, een kans geven om uit het water te komen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren