Monde­linge vragen Kring­loop­winkel betaalt hoofd­prijs


Indiendatum: 21 feb. 2019

Mondelinge vragen 8, 21 februari 2019

Bewoners van Utrecht kunnen hun afgedankte spullen bij de kringloopwinkels brengen, daar worden de spullen uitgezocht, een deel wordt hergebruikt en een deel wordt alsnog afgevoerd omdat het oud, vies of kapot is. Kringloopwinkels zorgen zo voor het verminderen van afval en het beter benutten van spullen. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente: Utrecht circulair in 2050. Bewoners mogen hun spullen gratis storten, maar als de kringloopwinkel eerst selecteert, worden dezelfde spullen ineens bedrijfsafval. Uit artikelen die onlangs in Duic en in het AD verschenen, bleek dat Wawollie Kringloop Utrecht ruim 20.000 euro moest betalen voor het afvoeren van ‘bedrijfsafval’.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat kringloopwinkels een goede bijdrage leveren aan de doelstelling Utrecht Circulair in 2050, en dat we zulke initiatieven moeten omarmen en steunen?

In een reactie zegt de gemeente dat ze graag verder in gesprek gaat met Wawollie. Met andere kringloopwinkels zijn volgens de woordvoerder ook afspraken gemaakt.

2. Hoe kan het dat er met andere kringloopwinkels wel afspraken gemaakt konden worden en met Wawollie tot op heden niet?

3. Kan het college toezeggen dat u met Wawollie vergelijkbare afspraken kunt maken als met andere kringloopwinkels?

4. Kunt u eenduidig beleid maken voor het afvoeren van afval door kringloopwinkels en andere initiatieven die bijdragen aan de circulaire stad (zoals bv repair cafés), zodat in de toekomst initiatiefnemers sneller afspraken kunnen maken en gelijksoortige initiatieven gelijk behandeld worden? Zo nee, waarom niet?

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 feb. 2019
Antwoorddatum: 21 feb. 2019

Mondelinge vragen 8, 21 februari 2019

Bewoners van Utrecht kunnen hun afgedankte spullen bij de kringloopwinkels brengen, daar worden de spullen uitgezocht, een deel wordt hergebruikt en een deel wordt alsnog afgevoerd omdat het oud, vies of kapot is. Kringloopwinkels zorgen zo voor het verminderen van afval en het beter benutten van spullen. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente: Utrecht circulair in 2050. Bewoners mogen hun spullen gratis storten, maar als de kringloopwinkel eerst selecteert, worden dezelfde spullen ineens bedrijfsafval. Uit artikelen die onlangs in Duic en in het AD verschenen, bleek dat Wawollie Kringloop Utrecht ruim 20.000 euro moest betalen voor het afvoeren van ‘bedrijfsafval’.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat kringloopwinkels een goede bijdrage leveren aan de doelstelling Utrecht Circulair in 2050, en dat we zulke initiatieven moeten omarmen en steunen?

Elke kringloopwinkel in Utrecht moet voor zijn afval betalen. Het genoemde artikel suggereert helaas ten onrechte dat de gemeente afspraken maakt met kringloopwinkels over het gratis aanbieden van bedrijfsafval. Dat is niet zo. Wij zijn het met de fracties van GroenLinks en PvdD eens dat dit belangrijk is en dat dit initiatieven zijn die wij moeten omarmen en steunen.
In een reactie zegt de gemeente dat ze graag verder in gesprek gaat met Wawollie. Met andere kringloopwinkels zijn volgens de woordvoerder ook afspraken gemaakt.

2. Hoe kan het dat er met andere kringloopwinkels wel afspraken gemaakt konden worden en met Wawollie tot op heden niet?

Ik denk dat de woordvoerder doelt op de overeenkomsten van de gemeente met Emmaüs Haarzuilens, Maas Domstad en Kringloop De Arm.
De gemeente stelt ruimte beschikbaar op de drie afvalscheidingstations. Daar kan men kringloopgoederen naartoe brengen. Elke kringloopwinkel is aan een van de drie afvalscheidingstations gekoppeld. De afspraak die daarbij is gemaakt, behelst dat de drie kringloopwinkels de kringloopgoederen die zij krijgen op hun afvalscheidingstation mogen splitsen in delen die verkoopbaar zijn en delen die dat niet zijn. De niet verkoopbare delen mogen zij daar achterlaten. Dat is gratis.

Er is niet de afspraak gemaakt dat deze kringloopwinkels al hun goederen gratis naar een afvalscheidingsstation mogen brengen. Dat betreft alleen de goederen die burgers naar het afvalscheidingstation hebben gebracht en niet via een andere plek. Wij kunnen dus niet toezeggen dat wij met Wawollie vergelijkbare afspraken kunnen maken. Er is sprake van een afvalscheidingsprocedure en een aanbestedingsprocedure die is doorlopen.

3. Kan het college toezeggen dat u met Wawollie vergelijkbare afspraken kunt maken als met andere kringloopwinkels?

Op dit moment zijn er drie afvalscheidingstations en is er ruimte voor drie kringloopwinkels. Eind 2019 lopen de huidige overeenkomsten af. Wawollie kan zich dan inschrijven voor de aanbestedingsprocedure.

4. Kunt u eenduidig beleid maken voor het afvoeren van afval door kringloopwinkels en andere initiatieven die bijdragen aan de circulaire stad (zoals bv repair cafés), zodat in de toekomst initiatiefnemers sneller afspraken kunnen maken en gelijksoortige initiatieven gelijk behandeld worden? Zo nee, waarom niet?

Het beleid is eenduidig. Het algemene beleid waarbij kringloopwinkels hun afval gratis door de gemeente kunnen laten verwerken, is dus niet aan de orde, ook al vinden wij dat misschien jammer. Wettelijk betreft dit bedrijfsafval. Daarop is de afvalstoffenheffing niet van toepassing. Los daarvan dragen kringloopwinkels ook zelf verantwoordelijkheid voor wat zij verkoopbaar achten.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra: De wethouder zegt dat kringloopwinkels zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij binnenhalen en wat niet. Heeft de wethouder er zicht op wanneer iets voor kringloopwinkels teveel wordt? Ook het aantal goederen dat zij binnenkrijgen, neemt toe. Het wordt moeilijker voor kringloopwinkels om deze hoeveelheid aan te kunnen. Is de wethouder bereid om daarbij te helpen?

Ik vind de vraag te ingewikkeld om kort te kunnen beantwoorden. Inderdaad wordt zeer veel aangeboden. Het verkopen van wat opnieuw bruikbaar is, willen wij vanzelfsprekend stimuleren. Circulariteit hebben wij zeer hoog in het vaandel staan. Dat vraagt echter van de kringloopwinkel zelf capaciteit die moet worden ingezet om een goede splitsing te kunnen maken. Zij moeten niet alles accepteren dat wordt aangeboden. Ik begrijp dat ze steeds kritischer worden. Dat is een gezonde ontwikkeling. Een kringloopwinkel is geen afvalscheidingstation. De gemeente heeft drie afvalscheidingstations ingericht. Wij willen het gebruik daarvan graag stimuleren. Daarom hebben wij op alle drie de afvalscheidingstations een plek ingericht waar mensen hun spullen naartoe kunnen brengen waarvan zij denken dat die kunnen worden hergebruikt. Wij willen het gebruiken van deze mogelijkheid stimuleren.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Bescherm de bomen, red de vleermuis!

Lees verder

Schriftelijke Vragen Groenverwijdering door woningcorporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer