Monde­linge vragen Laatste deel liqui­di­teits­steun UCK niet betaald door gemeente


ZZPers, externen en mede­werkers gedupeerd

Indiendatum: 5 sep. 2019

Mondelinge vragen 6, 5 september 2019

De Utrechtse gemeenteraad heeft met wethouder Klein afgesproken dat het UCK het cursusjaar 2018-2019 mag afmaken en dat hiervoor liquiditeitssteun ter beschikking wordt gesteld. Uit berichten die wij ontvangen blijkt dat deze belofte niet volledig is nagekomen. Zo schijnt de laatste betalingstermijn van de liquiditeitshulp eind juli niet betaald te zijn. Dit heeft soms grote financiële gevolgen voor ZZP’ers en externen die zijn ingehuurd maar nu niet (volledig) betaald worden en sommige medewerkers (bijvoorbeeld voor het niet uitbetalen van overuren). Bij externen gaat dit bijvoorbeeld om partijen die gecontracteerd zijn voordat bekend werd dat de subsidie aan het UCK zou stoppen, maar waarvan de geleverde dienst pas aan het einde van het seizoen geleverd is.

De PvdA, de Partij voor de Dieren en Student & Starter hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan de wethouder toelichten of, en zo ja, waarom de laatste termijn van de liquiditeitssteun niet is uitbetaald?

2. Kan de wethouder aangeven welk totaalbedrag van niet-betaalde facturen van ZZP’ers, externen en betalingen aan medewerkers waarvoor het UCK facturen heeft ingediend, nog openstaat?

3. Is er een mogelijkheid dat de gedupeerde ZZP-ers, externen en medewerkers alsnog het geld krijgen waarop zij recht hebben? Is de wethouder bereid zich hiervoor in te spannen? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er daartoe? Zo nee, waarom niet?

4. Wat is de stand van zaken m.b.t. het WOB-verzoek dat door de OR van het UCK is ingediend?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter

Indiendatum: 5 sep. 2019
Antwoorddatum: 5 sep. 2019

Mondelinge vragen 6, 5 september 2019

De Utrechtse gemeenteraad heeft met wethouder Klein afgesproken dat het UCK het cursusjaar 2018-2019 mag afmaken en dat hiervoor liquiditeitssteun ter beschikking wordt gesteld. Uit berichten die wij ontvangen blijkt dat deze belofte niet volledig is nagekomen. Zo schijnt de laatste betalingstermijn van de liquiditeitshulp eind juli niet betaald te zijn. Dit heeft soms grote financiële gevolgen voor ZZP’ers en externen die zijn ingehuurd maar nu niet (volledig) betaald worden en sommige medewerkers (bijvoorbeeld voor het niet uitbetalen van overuren). Bij externen gaat dit bijvoorbeeld om partijen die gecontracteerd zijn voordat bekend werd dat de subsidie aan het UCK zou stoppen, maar waarvan de geleverde dienst pas aan het einde van het seizoen geleverd is.

De PvdA, de Partij voor de Dieren en Student & Starter hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan de wethouder toelichten of, en zo ja, waarom de laatste termijn van de liquiditeitssteun niet is uitbetaald?

De liquiditeitssteun was toegezegd om het afgelopen cursusjaar af te maken. Er zijn afspraken gemaakt. Er is een maximum gesteld van € 500.000. Er zijn ook afspraken gemaakt over waarvoor de liquiditeitssteun is bedoeld, namelijk voor kosten die moesten worden gemaakt om het cursusjaar af te maken. Het is bekend dat dit elke twee weken zorgvuldig is afgewogen. Er werden ook prognoses gemaakt voor wat nodig was. Uit de laatste prognose bleek dat voldoende liquiditeit beschikbaar was om tot 31 juli jl. aan de verplichtingen te voldoen. Het UCK heeft vervolgens zelf gekozen waar de liquiditeitssteun aan is besteed. Ik weet dat er soms hoge advocaatkosten zijn gemaakt die geen deel uitmaakten van de doelen van de liquiditeitssteun.

2. Kan de wethouder aangeven welk totaalbedrag van niet-betaalde facturen van ZZP’ers, externen en betalingen aan medewerkers waarvoor het UCK facturen heeft ingediend, nog openstaat?

Sinds het faillissement is een curator aangesteld. Die heeft het overzicht en voert de regie over onder andere de crediteuren en de debiteuren van het UCK.

3. Is er een mogelijkheid dat de gedupeerde ZZP-ers, externen en medewerkers alsnog het geld krijgen waarop zij recht hebben? Is de wethouder bereid zich hiervoor in te spannen? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er daartoe? Zo nee, waarom niet?

Het is aan de curator om daarover te beslissen.

4. Wat is de stand van zaken m.b.t. het WOB-verzoek dat door de OR van het UCK is ingediend?

Het Wob-verzoek hebben wij de indieners afgelopen donderdag toegestuurd. Dat zal zo spoedig mogelijk op de website van de gemeente staan.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Nog meer toeristen naar het centrum

Lees verder

Mondelinge vragen Onwenselijke salafistische instellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer