Monde­linge Vragen Nog meer toeristen naar het centrum


Indiendatum: 5 sep. 2019

Mondelinge vragen 4, 5 september 2019

Centrum Management Utrecht (CMU) lanceerde deze week een nieuwe campagne om meer toeristen naar het centrum te trekken. Veel inwoners van Utrecht klagen over de drukte in de stad. Uit notabene recent onderzoek onder binnenstadsbewoners in opdracht van het CMU zélf bleek dat de drukte (met geluidsoverlast) het grootste nadeel is van wonen in de binnenstad. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre vindt het college het gewenst en noodzakelijk dat er nog meer toeristen naar de binnenstad komen? Past dit volgens het college in het huidige spreidingsbeleid?

2. In hoeverre acht het college een eigen campagne van CMU gewenst en zinvol naast de campagnes van Utrecht Marketing, die wél meer inzetten op spreiding van toerisme over de hele gemeente in plaats van alleen de binnenstad?

3. Is het college het met ons eens dat de nieuwe campagne van CMU ongewenst is en dat het geld beter besteed had kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

4. In hoeverre is het college het met ons eens dat het financieren van campagnes voor meer toerisme onwenselijk is, omdat er in Nederland toch al sprake is van groei van toerisme met alle mogelijke gevolgen van dien?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA

Indiendatum: 5 sep. 2019
Antwoorddatum: 5 sep. 2019

Mondelinge vragen 4, 5 september 2019

Centrum Management Utrecht (CMU) lanceerde deze week een nieuwe campagne om meer toeristen naar het centrum te trekken. Veel inwoners van Utrecht klagen over de drukte in de stad. Uit notabene recent onderzoek onder binnenstadsbewoners in opdracht van het CMU zélf bleek dat de drukte (met geluidsoverlast) het grootste nadeel is van wonen in de binnenstad. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre vindt het college het gewenst en noodzakelijk dat er nog meer toeristen naar de binnenstad komen? Past dit volgens het college in het huidige spreidingsbeleid?

Dat wij in de eerste week na de vakantie spreken over toerisme, is misschien wel goed. Zoals ik het heb begrepen, is de campagne "Zin in Utrecht" primair gericht op meer bezoekers. Ik heb het woord "toeristen" daar niet zo duidelijk in gezien.

Wij richten ons in Utrecht primair op verblijfstoerisme en niet zozeer op massatoerisme. De nieuwe campagne van het centrummanagement is voor zover ik kan beoordelen erop gericht om meer bezoekers en klanten naar de winkels te halen. Dat doen de ondernemers op eigen titel, maar met een reden. Zij willen graag meer omzet en meer geld verdienen. Ook van de kleine ondernemers in de binnenstad is dat een grote wens.

2. In hoeverre acht het college een eigen campagne van CMU gewenst en zinvol naast de campagnes van Utrecht Marketing, die wél meer inzetten op spreiding van toerisme over de hele gemeente in plaats van alleen de binnenstad?

Centrummanagement Utrecht is een zelfstandige stichting en is zelf verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. Zij hebben die zelf betaald. Er is wel sprake van samenwerking met Utrecht Marketing en er is ook sprake van gezamenlijke acties en dergelijke. Wij doen dat om met het oog op de toekomst bij te dragen aan een aantrekkelijke binnenstad.

3. Is het college het met ons eens dat de nieuwe campagne van CMU ongewenst is en dat het geld beter besteed had kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Het Centrummanagement Utrecht zorgt voor een versterking van een aantrekkelijk en een gastvrij en bereikbaar centrum. Zij willen dat om bezoekers aan te trekken en om ervoor te zorgen dat de bezoekers terugkomen. Zij kiezen ervoor om de activiteiten daarop aan te passen. Ik nodig iedereen uit om een blik te werpen op de website. Daar staan leuke tips op over wat er allemaal in Utrecht is te doen. Op die manier dragen zij eraan bij om in de stad de leuke dingen te vinden. Zij kiezen voor activiteiten die daarbij passen en stemmen die af met partners.

4. In hoeverre is het college het met ons eens dat het financieren van campagnes voor meer toerisme onwenselijk is, omdat er in Nederland toch al sprake is van groei van toerisme met alle mogelijke gevolgen van dien?

De campagne van het centrummanagement Utrecht is gericht op extra bezoekers die komen winkelen. Zij hebben dit zelf betaald. Toerisme hebben zij er niet bij betrokken. Wij hebben dit al eerder met de raad gecommuniceerd.Campagne is gericht op extra bezoekers die komen winkelen, en CMU betaalt dit zelf.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Utrecht betaalt wel mee via eigen bijdrage 'ozb niet woningen' aan Ondernemersfonds, van waaruit CMU betaald wordt. Maar los daarvan: binnenstadsbewoners klagen over drukte. Is dan een nieuwe campagne wel gewenst?

Het college vindt de campagne wel gewenst, want het winkelgebied is groot en nieuwe bezoekers zijn welkom. En ik wijs de PvdD er graag op dat de ontwikkelde site echt leuk is.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Duurzaamheidsverslag

Lees verder

Mondelinge vragen Laatste deel liquiditeitssteun UCK niet betaald door gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer