Monde­linge vragen Loslo­pende honden


Indiendatum: 25 aug. 2022

Mondelinge vragen 2, 25 augustus 2022

De gemeente Utrecht kent een aanlijngebod voor honden dat geldt voor de gehele stad, met uitzondering van de aangewezen hondenspeelweiden. Dit vinden GroenLinks en de Partij voor de Dieren belangrijk, omdat het uitlaten van honden op die manier veilig kan en met zo min mogelijk schade en stress voor natuur en dieren. Hoewel het beleid op het oog eenduidig lijkt, blijkt er toch verwarring te zijn over plekken waar honden wel en niet mogen loslopen. De gemeente liet recentelijk – via een wijkboa - aan een inwoner weten dat het vrij lopen van honden is toegestaan in natuurgebieden (ook binnen de bebouwde kom – de vraag ging over loslopende honden in Park Vechtoever en het natuurgebied tussen Overvecht en het kasteel Oud Zuilen). Deze uitzondering is voor ons niet als zodanig terug te vinden in het beleid en eerder is ons verteld dat dit niet het geval was, omdat honden nooit mogen loslopen in natuurgebieden in Utrecht. Los daarvan lijkt een dergelijke uitzondering ons ook niet wenselijk: juist in natuurgebieden verstoren loslopende honden veel dieren, zoals broedende vogels. Wij kunnen ons echter voorstellen dat het voor hondenbezitters niet altijd duidelijk is of hun hond al dan niet aangelijnd dient te worden, aangezien borden – in ieder geval bij de genoemde natuurgebieden – ontbreken. Ook hebben wij vernomen dat, in ieder geval in de twee genoemde natuurgebieden, geen groene boa’s actief zijn. Dit brengt ons op de volgende vragen:

1. Klopt het dat honden los mogen lopen in natuurgebieden binnen de bebouwde kom in Utrecht?

A. Zo ja, is het college het met ons eens dat honden juist daar ook aangelijnd zouden moeten worden en is het college dus bereid dit beleid herzien?
B. Zo nee, is het college bereid het staande beleid extra onder de aandacht van de wijkbureaus, wijkboa’s en groene boa’s te brengen, aangezien hier dan kennelijk misverstanden over bestaan?

2. Kan het college ervoor zorgen dat bij natuurgebieden bordjes worden geplaatst die aangeven of honden al dan niet aangelijnd moeten worden? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel zogenaamde Groene Boa’s kent de gemeente Utrecht en in welke gebieden patrouilleren zij?

4. Is het college bereid ervoor zorg te dragen dat Groene Boa’s ook natuurgebieden waar een losloopverbod voor honden geldt mee te nemen in hun werkgebied? Zo nee, waarom niet?

Rachel Heijne, GroenLinks
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 aug. 2022
Antwoorddatum: 25 aug. 2022

Mondelinge vragen 2, 25 augustus 2022

De gemeente Utrecht kent een aanlijngebod voor honden dat geldt voor de gehele stad, met uitzondering van de aangewezen hondenspeelweiden. Dit vinden GroenLinks en de Partij voor de Dieren belangrijk, omdat het uitlaten van honden op die manier veilig kan en met zo min mogelijk schade en stress voor natuur en dieren. Hoewel het beleid op het oog eenduidig lijkt, blijkt er toch verwarring te zijn over plekken waar honden wel en niet mogen loslopen. De gemeente liet recentelijk – via een wijkboa - aan een inwoner weten dat het vrij lopen van honden is toegestaan in natuurgebieden (ook binnen de bebouwde kom – de vraag ging over loslopende honden in Park Vechtoever en het natuurgebied tussen Overvecht en het kasteel Oud Zuilen). Deze uitzondering is voor ons niet als zodanig terug te vinden in het beleid en eerder is ons verteld dat dit niet het geval was, omdat honden nooit mogen loslopen in natuurgebieden in Utrecht. Los daarvan lijkt een dergelijke uitzondering ons ook niet wenselijk: juist in natuurgebieden verstoren loslopende honden veel dieren, zoals broedende vogels. Wij kunnen ons echter voorstellen dat het voor hondenbezitters niet altijd duidelijk is of hun hond al dan niet aangelijnd dient te worden, aangezien borden – in ieder geval bij de genoemde natuurgebieden – ontbreken. Ook hebben wij vernomen dat, in ieder geval in de twee genoemde natuurgebieden, geen groene boa’s actief zijn. Dit brengt ons op de volgende vragen:

1. Klopt het dat honden los mogen lopen in natuurgebieden binnen de bebouwde kom in Utrecht?
A. Zo ja, is het college het met ons eens dat honden juist daar ook aangelijnd zouden moeten worden en is het college dus bereid dit beleid herzien?
B. Zo nee, is het college bereid het staande beleid extra onder de aandacht van de wijkbureaus, wijkboa’s en groene boa’s te brengen, aangezien hier dan kennelijk misverstanden over bestaan?

Antwoord: Nee, dat klopt niet. Er is voor honden een aanlijnplicht, met uitzondering van hondenspeelweiden en hulphonden. Wij zullen de huidige regels onder de aandacht brengen bij de boa's en de wijkbureaus.

2. Kan het college ervoor zorgen dat bij natuurgebieden bordjes worden geplaatst die aangeven of honden al dan niet aangelijnd moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Daar zijn wij heel terughoudend mee. Bordjes ontsieren de openbare ruimte, vooral bij regels die algemeen gelden. Dan moet men dat zo min mogelijk doen, want anders kun je wel bezig blijven. Wij plaatsen alleen bordjes op locaties die zijn aangewezen als hondenspeelvelden. Uitzonderingen zijn huisregels bij stadsparken. Dat doen wij wel. Locaties van de hondenspeelweiden zijn terug te vinden op www.utrecht.nl/hondenuitlaten.

3. Hoeveel zogenaamde Groene Boa’s kent de gemeente Utrecht en in welke gebieden patrouilleren zij?

Antwoord: Hoeveel groene boa's hebben wij? Twee, voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen allebei één.

4. Is het college bereid ervoor zorg te dragen dat Groene Boa’s ook natuurgebieden waar een losloopverbod voor honden geldt mee te nemen in hun werkgebied? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, want in die gebieden zijn al boa's actief. Die moeten dit onderwerp bij hun surveillance betrekken. De inzet van de twee groene boa's in het huidige gebied is ook al geen overbodige luxe. Dat lijkt mij echt niet verstandig.

Rachel Heijne, GroenLinks

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren