Monde­linge vragen Móeten solli­ci­teren bij Primark


Indiendatum: 13 jun. 2019

Mondelinge vragen 5, 13 juni 2019

Iedereen die wil en kan werken, moet die kans ook krijgen. Daarom is het goed dat mensen in een uitkering de mogelijkheid wordt geboden in contact te komen met verschillende werkgevers. Utrecht gaat hier echter wel erg ver in.

Eind vorig jaar organiseerde de gemeente een “speedmeet” met Primark. Een bedrijf dat bekend staat om wegwerpartikelen, het schenden van mensenrechten en het schaden van het milieu in het productieproces en om onzekere contracten met lage lonen. De gemeente slaat echter een andere toon aan en verspreidde een reclamefolder “WERKEN BIJ PRIMARK IS VOOR IEDEREEN” waar Primark groots en positief in de etalage werd gezet (zie afbeeldingen). Mensen met een uitkering móesten naar de bijeenkomst komen, afmelden mocht alleen bij zwaarwegende redenen, en voor bezwaren tegen het soort bedrijf was geen ruimte.

We wisten al dat dit college de Primark feestelijk heeft geopend en dat de gemeente via constructies als Flextensie mensen aan het werk helpt bij bedrijven zoals de Primark. De gemeente betaalt via deze constructie (een flink deel van de) arbeidskosten van het personeel voor de werkgever. En nu lijkt de gemeente ook nog een deel van de werving en selectie te organiseren voor het bedrijf. De PvdA en PvdD hebben hierover de volgende vragen:

1. In de flyer van de gemeente staat dat mensen bij de Primark “een goed salaris” krijgen en “flexibel in te delen uren” als een positief punt. Vindt de wethouder dat Primark een voorbeeld is van goed werk (fatsoenlijk loon, voldoende zekerheid en andere goede arbeidsvoorwaarden)?

2. Is de wethouder het met de PvdA en PvdD eens dat mensen vooral aan góed werk moeten worden geholpen en dat de gemeente daarom selectief moet zijn met welke werkgevers hiervoor wordt samengewerkt? Zo ja, waarom maakt de gemeente dan reclame voor een bedrijf als Primark en doet zij de werving en selectie voor dit bedrijf?

3. Is de wethouder bereid voorwaarden op te stellen waar werkgevers aan moeten voldoen om in aanraking te komen voor deze dienstverlening van de gemeente? Zo ja, wanneer mag de gemeenteraad dit verwachten?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 jun. 2019
Antwoorddatum: 13 jun. 2019

Mondelinge vragen 5, 13 juni 2019

Iedereen die wil en kan werken, moet die kans ook krijgen. Daarom is het goed dat mensen in een uitkering de mogelijkheid wordt geboden in contact te komen met verschillende werkgevers. Utrecht gaat hier echter wel erg ver in.

Eind vorig jaar organiseerde de gemeente een “speedmeet” met Primark. Een bedrijf dat bekend staat om wegwerpartikelen, het schenden van mensenrechten en het schaden van het milieu in het productieproces en om onzekere contracten met lage lonen. De gemeente slaat echter een andere toon aan en verspreidde een reclamefolder “WERKEN BIJ PRIMARK IS VOOR IEDEREEN” waar Primark groots en positief in de etalage werd gezet (zie afbeeldingen). Mensen met een uitkering móesten naar de bijeenkomst komen, afmelden mocht alleen bij zwaarwegende redenen, en voor bezwaren tegen het soort bedrijf was geen ruimte.

We wisten al dat dit college de Primark feestelijk heeft geopend en dat de gemeente via constructies als Flextensie mensen aan het werk helpt bij bedrijven zoals de Primark. De gemeente betaalt via deze constructie (een flink deel van de) arbeidskosten van het personeel voor de werkgever. En nu lijkt de gemeente ook nog een deel van de werving en selectie te organiseren voor het bedrijf. De PvdA en PvdD hebben hierover de volgende vragen:

1. In de flyer van de gemeente staat dat mensen bij de Primark “een goed salaris” krijgen en “flexibel in te delen uren” als een positief punt. Vindt de wethouder dat Primark een voorbeeld is van goed werk (fatsoenlijk loon, voldoende zekerheid en andere goede arbeidsvoorwaarden)?

De heer Van der Zweth heeft mij drie vragen gesteld. De eerste gaat over of ik vind dat Primark een voorbeeld is van goed werk. Hij noemt loon, zekerheid en andere goede arbeidsvoorwaarden. Voor wat de arbeidsvoorwaarden betreft, is het duidelijk dat Primark minimaal het CAO-loon betaalt en zelfs iets meer. Het bedrijf biedt flexibele dagdeelcontracten aan, waardoor werken door mensen met jonge schoolgaande kinderen ook aantrekkelijk is. Ook zijn er kansen op een vast contract. Dat zijn zaken die wij erg belangrijk vinden met betrekking tot mensen die nu geen werk hebben. Werken bij Primark en andere detailhandel is van belang voor mensen die door hun opleiding of het ontbreken daarvan moeilijk aan werk kunnen komen. Overigens wil ik daaraan toevoegen dat anders dan de PvdA-fractie suggereert de vacatures niet via Flextensie worden ingevuld. Zoals de heer Van der Zweth ook wel weet, wordt Flextensie in Utrecht alleen toegepast als mensen dat zelf willen. Wij hebben daarover een raadsinformatiebijeenkomst gehad.

2. Is de wethouder het met de PvdA en PvdD eens dat mensen vooral aan góed werk moeten worden geholpen en dat de gemeente daarom selectief moet zijn met welke werkgevers hiervoor wordt samengewerkt? Zo ja, waarom maakt de gemeente dan reclame voor een bedrijf als Primark en doet zij de werving en selectie voor dit bedrijf?

Primark dient zich net als andere Utrechtse werkgevers aan de wet te houden. De gemeente moet selectief zijn met welke werkgevers wordt samengewerkt. Dat ben ik met de heer Van der Zweth eens. Met werkgevers die zich niet aan de wet houden, willen wij niet samenwerken. Zodra ons concrete signalen bereiken dat daarvan sprake is, ondernemen wij actie. Vooralsnog zie ik geen aanleiding om de samenwerking met de Utrechtse vestiging te verbreken.

3. Is de wethouder bereid voorwaarden op te stellen waar werkgevers aan moeten voldoen om in aanraking te komen voor deze dienstverlening van de gemeente? Zo ja, wanneer mag de gemeenteraad dit verwachten?

Inzake werkgeversdienstverlening is voor wat ons betreft de voorwaarde dat de werkgever zich aan de wet houdt. Ik heb van de raad een grote opdracht gekregen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Als wij al bij voorbaat werkgevers moeten boycotten, wordt het moeilijker om aan die opdracht te voldoen.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra: Kan de wethouder zich voorstellen dat er mensen zijn die morele bezwaren hebben tegen het werken bij een bedrijf als Primark dat mensenrechten schendt en niet dan wel weinig op hebben met het milieu? Wat wil het college doen om ervoor te zorgen dat de mensen die niet bij zo'n bedrijf willen werken niet worden beboet?

Ik kan mij dat voorstellen. Als mensen dat vinden, kunnen zij dat aangeven. Voor zover ik weet, hebben wij geen signalen ontvangen dat mensen om principiële redenen het werk niet willen doen.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren