Monde­linge vragen Monicahof


Indiendatum: 12 jan. 2017

In navolging van de schriftelijke vragen die GroenLinks september vorig jaar indiende kwamen de omwonenden van de Monicahof met een brief en een lange handtekeningenlijst tegen het bouwplan voor de Monicahof.

In de beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen gaf het college aan dat het huidige plan niet ‘maatschappelijk gevoelig’ lag. Wel werd erkend dat er in 2012 nog “veel weerstand” tegen het plan was maar daar leek, volgens het college, nu geen sprake meer van te zijn. Los van wat het college, of wij, van dit bouwplan vinden geeft de brief met de petitie aan dat er wél nog steeds veel weerstand bestaat tegen het plan.

Het college is bevoegd om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan te verlenen. Voor dit bouwplan is een vergunning nodig die ook wel ‘projectbesluit’ wordt genoemd. Voor een projectbesluit is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. De gemeenteraad heeft een algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven, om te bevorderen dat het college wenselijke bouwontwikkelingen voortvarend kan afhandelen. In het geval van maatschappelijk en politiek gevoelige plannen maakt het college in principe geen gebruik van de algemene verklaring.

Naar aanleiding hiervan hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vraag:

1. Is het college het met de fracties van GroenLinks en de PvdD eens dat vanwege de maatschappelijke gevoeligheid van het plan en de daarbij behorende weerstand van omwonenden hier geen gebruik gemaakt dient te worden van de door de raad afgegeven algemene verklaring van geen bezwaar maar dat hier een bestemmingsplanprocedure gevoerd moet worden?

Indiendatum: 12 jan. 2017
Antwoorddatum: 12 jan. 2017

In navolging van de schriftelijke vragen die GroenLinks september vorig jaar indiende kwamen de omwonenden van de Monicahof met een brief en een lange handtekeningenlijst tegen het bouwplan voor de Monicahof.

In de beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen gaf het college aan dat het huidige plan niet ‘maatschappelijk gevoelig’ lag. Wel werd erkend dat er in 2012 nog “veel weerstand” tegen het plan was maar daar leek, volgens het college, nu geen sprake meer van te zijn. Los van wat het college, of wij, van dit bouwplan vinden geeft de brief met de petitie aan dat er wél nog steeds veel weerstand bestaat tegen het plan.

Het college is bevoegd om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan te verlenen. Voor dit bouwplan is een vergunning nodig die ook wel ‘projectbesluit’ wordt genoemd. Voor een projectbesluit is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. De gemeenteraad heeft een algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven, om te bevorderen dat het college wenselijke bouwontwikkelingen voortvarend kan afhandelen. In het geval van maatschappelijk en politiek gevoelige plannen maakt het college in principe geen gebruik van de algemene verklaring.

Naar aanleiding hiervan hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vraag:

1. Is het college het met de fracties van GroenLinks en de PvdD eens dat vanwege de maatschappelijke gevoeligheid van het plan en de daarbij behorende weerstand van omwonenden hier geen gebruik gemaakt dient te worden van de door de raad afgegeven algemene verklaring van geen bezwaar maar dat hier een bestemmingsplanprocedure gevoerd moet worden?

Het college is niet van mening dat voor een dergelijk klein bouwplan een bestemmingsprocedure doorlopen moet worden, het gaat om 6 woningen en 2 kantoortjes. Gemiddeld 50m2 per unit. Op het moment dat de procedure voor een afwijkingsbesluit gestart is, in april vorig jaar, was er naar onze mening geen sprake van veel weerstand zoals dat nu blijkt uit die handtekeningenlijst.

Hoe hebben we dat geconstateerd, op 15 maart is er een bewonersavond geweest en daarin is geconstateerd dat behoudens enkele geharnaste tegenstanders die de afgelopen 10 jaar altijd al tegen waren, dat er geen sprake was van grote aantallen mensen die tegen het bouwplan waren.

En misschien goed om kort iets te zeggen over de historie. De eerste aanvraag van dit bouwplan dateert van 11 februari 2008, bijna 9 jaar geleden. Ging oorspronkelijk om een bouwplan van 870 m2 vloeroppervlakte. Dat is teruggebracht naar 4x135 m2. Dus er is ongeveer 30 tot 40% vanaf gegaan. Er is sprake geweest van een gebouw met een footprint van ongeveer 290 m2 en dat is nu teruggebracht naar 135m2. Maximale hoogte is ongeveer 15 meter geweest en zit nu op 12,5 meter. Kortom, er is in die 9 jaar tijd behoorlijk meebewogen met de kritiek en suggesties uit de buurt. Het is altijd spijtig als er dan aan het eind van de rit nog geen 100% consensus is, dan druk ik me misschien voorzichtig uit. Aan de andere kant is het wel vrij gebruikelijk is mijn observatie dat als er in de stad ingebreid wordt dat dat niet altijd op grote instemming van omwonenden kan rekenen.

Het college is overigens bereid om de raad wat voorbeelden te geven van binnenterreinen in de omgeving en elders. Dit is overigens het grootste binnenterrein wat we in de binnenstad hebben en ik kan vele voorbeelden laten zien van hoe recente verbouwingen eruit hebben gezien. De achterkant van de Damstraat zullen sommigen van u nog op het netvlies hebben. Die een iets andere dichtheid hebben en ook andere afstanden van de achtergevel tot achtergevel. Kortom we leven wel in een grote stad, er zijn mensen die hier graag willen wonen. De huur is nu 800 euro voor 50 vierkante meter. Dat is voor Utrechtse begrippen een stuk schappelijker dan bijvoorbeeld de huur van het project bij het PTT sorteercentrum waar we net documenten over gestuurd hebben. Dus mijn advies zou zijn: tel uw zegeningen.

In antwoord op aanvullende vragen:

We zijn al 9 jaar in gesprek met bewoners, dat heeft al geleid tot substantiële wijzigingen. Er komt een omgevingsbesluit/projectbesluit en daar kan men gewoon zienswijzen op indienen. Al weet ik niet wat we daar per saldo op winnen. Maar het leek me toch goed om u even een beeld te geven wat de historie is en dat er toch stapsgewijs wel degelijk aardig wat water bij de wijn is gedaan.

Ik ben bereid bereid om het tweekolommenstuk dat dan voor het college wordt voorbereid ook te verspreiden in de raad zodat eventueel de fracties die hier ernstig aan tillen aan de noodrem kunnen trekken als ze toch zien dat dat er met die reacties op ongewenste wijze wordt omgegaan.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Vuurwerkoverlast melden

Lees verder

Mondelinge vragen Kleinschalig Hieronymuserf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer