Monde­linge vragen Na saneren komt compen­seren (tuinen Lombok)


Indiendatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 7, 10 januari 2019

De gemeente saneert ten minste 19 tuinen in de Utrechtse wijk Lombok. In de tuinen zit te veel lood in de bodem. Deze tuinen, of een deel daarvan, bevinden zich aan de JP Coenstraat, de Pieter Bothstraat en Abeltasmanstraat. De financiële waarde van deze groene tuinen is getaxeerd en bewoners krijgen een vergoeding van de gemeente voor de herinrichting ervan.

De Partij voor de Dieren heeft hierover berichten ontvangen van bewoners. Zij vrezen dat veel minder groen terug wordt geplant na de sanering, omdat niet duidelijk zou zijn welke voorwaarden worden gesteld aan de besteding van de financiële compensatie. De Partij voor de Dieren begrijpt dat particuliere grondeigenaren een vrije keus van tuininrichting hebben. Daarbij is de Partij voor de Dieren echter wel van mening dat de sanering van de tuinen uiteindelijk niet ten koste moet gaan van de waarde van deze tuinen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Er geldt geen herplantplicht voor een deel van de bomen, maar voor de tuinen als geheel wordt een financiële compensatie uitgekeerd door de gemeente. De Partij voor de Dieren is van mening dat aan die compensatie de voorwaarde zou moeten worden gesteld dat het moet worden geïnvesteerd in het kwalitatief en kwantitatief herstellen van de oorspronkelijke groene waarden.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel bomen, wel én niet vergunningplichtig, worden gekapt in deze tuinen?

2. Is er naast de taxatie van de financiële waarde van de tuinen ook in kaart gebracht wat de waarde was van het groen in de tuinen voor biodiversiteit en klimaat?

3. Klopt het dat tuineigenaren 120% van de waarde van hun oorspronkelijke tuininrichting vergoed krijgen?

4. Hoe is de rolverdeling tussen en invloed van bewoners van de benedenwoningen, bewoners van de bovenwoningen en de gemeente ten aanzien van de compensatie van groene waarden?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is dat de financiële compensatie voor de te verwijderen wel én niet vergunningplichtige bomen en ander groen, geïnvesteerd wordt in nieuwe bomen en planten, en niet in bijvoorbeeld terrastegels?

6. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de tuinen voor en na de sanering minimaal een gelijke waarde vertegenwoordigen voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid vertegenwoordigen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 jan. 2019
Antwoorddatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 7, 10 januari 2019

De gemeente saneert ten minste 19 tuinen in de Utrechtse wijk Lombok. In de tuinen zit te veel lood in de bodem. Deze tuinen, of een deel daarvan, bevinden zich aan de JP Coenstraat, de Pieter Bothstraat en Abeltasmanstraat. De financiële waarde van deze groene tuinen is getaxeerd en bewoners krijgen een vergoeding van de gemeente voor de herinrichting ervan.

De Partij voor de Dieren heeft hierover berichten ontvangen van bewoners. Zij vrezen dat veel minder groen terug wordt geplant na de sanering, omdat niet duidelijk zou zijn welke voorwaarden worden gesteld aan de besteding van de financiële compensatie. De Partij voor de Dieren begrijpt dat particuliere grondeigenaren een vrije keus van tuininrichting hebben. Daarbij is de Partij voor de Dieren echter wel van mening dat de sanering van de tuinen uiteindelijk niet ten koste moet gaan van de waarde van deze tuinen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Er geldt geen herplantplicht voor een deel van de bomen, maar voor de tuinen als geheel wordt een financiële compensatie uitgekeerd door de gemeente. De Partij voor de Dieren is van mening dat aan die compensatie de voorwaarde zou moeten worden gesteld dat het moet worden geïnvesteerd in het kwalitatief en kwantitatief herstellen van de oorspronkelijke groene waarden.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel bomen, wel én niet vergunningplichtig, worden gekapt in deze tuinen?

Er worden vier bomen gekapt die voldoen aan de voorwaarden van een kapvergunning. Er worden acht bomen gekapt die klein en jong zijn. Er blijven twee bomen staan. Voor de bomen waarvoor een kapvergunning is gegeven, geldt vanzelfsprekend een herplantplicht.

2. Is er naast de taxatie van de financiële waarde van de tuinen ook in kaart gebracht wat de waarde was van het groen in de tuinen voor biodiversiteit en klimaat?

Er is een flora- en fauna-inventarisatie gedaan. Daaruit bleek dat amfibieën een risico lopen. Daarom is in oktober 2018 de tuin opnieuw bezocht. Er bleken geen maatregelen te hoeven worden genomen.

3. Klopt het dat tuineigenaren 120% van de waarde van hun oorspronkelijke tuininrichting vergoed krijgen?

Dat klopt en is gebaseerd op de prijzen in 2018.

4. Hoe is de rolverdeling tussen en invloed van bewoners van de benedenwoningen, bewoners van de bovenwoningen en de gemeente ten aanzien van de compensatie van groene waarden?

Juridisch hebben alleen de eigenaren van de benedenwoningen zeggenschap over de inrichting van de tuin. De gemeente heeft echter alle bewoners, ook die van de bovenverdiepingen, gelegenheid gegeven om over de inrichting van de tuinen consensus te bereiken. Dit gebeurt via wijkberichten, informatieavonden en begeleiding van het wijkbureau. Op de informatieavond van 30 oktober jl. is door Utrecht Natuurlijk, de stichting die de natuurcommunicatie voor de gemeente verzorgt, uitgebreid verteld over de potentiële waarde inzake biodiversiteit en klimaat. Er zijn voorbeelden getoond van mogelijke groene inrichtingen die aan deze waarde een bijdrage leveren. Er is samenwerking van buurtbewoners over de aanplant van nieuwe bomen. Mede hierdoor is door de buurtbewoners een bomenplan opgesteld. De bomenexpert die de taxatie van de tuinen heeft uitgevoerd, heeft daarbij geholpen. Ook wordt de gezamenlijke inkoop van planten, bomen en struiken bekeken. De aannemer helpt bij het planten van bomen door het graven van plantgaten.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is dat de financiële compensatie voor de te verwijderen wel én niet vergunningplichtige bomen en ander groen, geïnvesteerd wordt in nieuwe bomen en planten, en niet in bijvoorbeeld terrastegels?

Ja, dat is zeker wenselijk, maar wij kunnen dat niet verplicht stellen.

6. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de tuinen voor en na de sanering minimaal een gelijke waarde vertegenwoordigen voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid vertegenwoordigen?

Los van de herplantplicht zullen wij blijven informeren, stimuleren en waar mogelijk faciliteren.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren