Monde­linge vragen Stop kerst­boom­ver­bran­dingen


Indiendatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 8, 10 januari 2019

Op 20 december diende de Partij voor de Dieren de actuele motie ‘Hohoho tegen de wegwerpboom’ in om kerstbomen niet langer als wegwerpproduct te beschouwen, maar in te zetten op duurzame en circulaire bomen. De wethouder heeft gezegd de geest van de circulaire gedachte zoals verwoord in de actuele motie tot zich te zullen nemen en de communicatie naar burgers aan te zullen passen.

In het AD van 5 januari van dit jaar staat een artikel over het verbranden van kerstbomen. Hierin oppert een gemeentelijke woordvoerder de mogelijkheid om de kerstboom klein te zagen en in een vuurkorf of open haard te verbranden. De Partij voor de Dieren vindt dit opmerkelijk, omdat de uitspraak indruist tegen de circulaire geest van de motie en daarmee een tegengesteld signaal wordt afgegeven aan inwoners. Bovendien is verbranding van kerstbomen slecht voor het milieu en de volksgezondheid.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het college de uitspraak van de woordvoerder van de gemeente over het verbranden van kerstbomen?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het collectief dan wel thuis verbranden van kerstbomen niet duurzaam en circulair is, en dat het ongelukkig is dat nota bene een woordvoerder namens de gemeente deze suggestie in de krant doet?

3. Is het college, met het oog op volksgezondheid, milieu en klimaat, bereid om het collectief verbranden van kerstbomen te verbieden en het thuis verbranden ervan te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 jan. 2019
Antwoorddatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 8, 10 januari 2019

Op 20 december diende de Partij voor de Dieren de actuele motie ‘Hohoho tegen de wegwerpboom’ in om kerstbomen niet langer als wegwerpproduct te beschouwen, maar in te zetten op duurzame en circulaire bomen. De wethouder heeft gezegd de geest van de circulaire gedachte zoals verwoord in de actuele motie tot zich te zullen nemen en de communicatie naar burgers aan te zullen passen.

In het AD van 5 januari van dit jaar staat een artikel over het verbranden van kerstbomen. Hierin oppert een gemeentelijke woordvoerder de mogelijkheid om de kerstboom klein te zagen en in een vuurkorf of open haard te verbranden. De Partij voor de Dieren vindt dit opmerkelijk, omdat de uitspraak indruist tegen de circulaire geest van de motie en daarmee een tegengesteld signaal wordt afgegeven aan inwoners. Bovendien is verbranding van kerstbomen slecht voor het milieu en de volksgezondheid.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het college de uitspraak van de woordvoerder van de gemeente over het verbranden van kerstbomen?

Het gesprek ging juist over het inzamelen van kerstbomen en over hoe je er meer mee kunt doen. Door de bomen huis-aan-huis op te halen bieden we meer service. Het verbranden van bomen kunnen we niet verbieden. Daar gaan mensen zelf over.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het collectief dan wel thuis verbranden van kerstbomen niet duurzaam en circulair is, en dat het ongelukkig is dat nota bene een woordvoerder namens de gemeente deze suggestie in de krant doet?

Zie vraag 1.

3. Is het college, met het oog op volksgezondheid, milieu en klimaat, bereid om het collectief verbranden van kerstbomen te verbieden en het thuis verbranden ervan te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Het collectief verbranden van kerstbomen mag niet en gebeurt ook maar spaarzaam. In Utrecht bestaat er een traditie in Zuilen en die verbranding ging niet door.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren