Monde­linge vragen Onhaalbare regi­stra­tie­plicht kring­loop­winkels


Indiendatum: 23 mrt. 2023

Mondelinge vragen 3, 23 maart 2023

De komst van een digitaal opkoopregister heeft tot gevolg dat kringloopwinkels binnengekomen spullen moeten registreren. Kringloopwinkels, ook in onze gemeente, maken zich zorgen over deze nieuwe registratieplicht om heling tegen te gaan. Utrechtse kringloopwinkels vervullen een belangrijke functie in de Utrechtse maatschappij en in de stappen richting een Circulair Utrecht.

Ook zijn het plekken waar mensen werkervaring op kunnen doen en ondersteunen de kringloopwinkels met hun inkomsten vele initiatieven in onze gemeente. In gemeenten wordt verschillend met de registratieplicht omgegaan. Verder is er vanuit Den Haag de toezegging dat de registratieplicht aangepast gaat worden voor kringloopwinkels, maar daar gaat waarschijnlijk nog een hoop tijd overheen.

De fracties van de ChristenUnie, PVV, PvdA, Volt, D66, BIJ1, GroenLinks en PvdD vinden de registratie van alle binnengekomen spullen door kringloopwinkels niet werkbaar en veel te ver gaan en vrezen dat kringloopwinkels hierdoor hun deuren moeten sluiten. Daarom hebben ze de volgende vragen:

  1. Hoe kijkt het college naar de registratieplicht voor deze winkels en de impact die dit zal hebben op de bedrijfsvoering van kringloopwinkels?
  2. Is het college bereid hierover met de makers van de wet in gesprek te gaan?
  3. Kan het college toezeggen niet te gaan handhaven op het niet registeren van goederen in het digitale opkoopregister door kringloopwinkels?

Rik van der Graaf, ChristenUnie Utrecht
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Mohamed Talhaoui, PvdA
Veerle Smit, Volt
Joost Vasters, D66
Myrthe Minnaert, BIJ1
Julia Kleinrensink, GroenLinks

Indiendatum: 23 mrt. 2023
Antwoorddatum: 23 mrt. 2023

Mondelinge vragen 3, 23 maart 2023

De komst van een digitaal opkoopregister heeft tot gevolg dat kringloopwinkels binnengekomen spullen moeten registreren. Kringloopwinkels, ook in onze gemeente, maken zich zorgen over deze nieuwe registratieplicht om heling tegen te gaan. Utrechtse kringloopwinkels vervullen een belangrijke functie in de Utrechtse maatschappij en in de stappen richting een Circulair Utrecht.

Ook zijn het plekken waar mensen werkervaring op kunnen doen en ondersteunen de kringloopwinkels met hun inkomsten vele initiatieven in onze gemeente. In gemeenten wordt verschillend met de registratieplicht omgegaan. Verder is er vanuit Den Haag de toezegging dat de registratieplicht aangepast gaat worden voor kringloopwinkels, maar daar gaat waarschijnlijk nog een hoop tijd overheen.

De fracties van de ChristenUnie, PVV, PvdA, Volt, D66, BIJ1, GroenLinks en PvdD vinden de registratie van alle binnengekomen spullen door kringloopwinkels niet werkbaar en veel te ver gaan en vrezen dat kringloopwinkels hierdoor hun deuren moeten sluiten. Daarom hebben ze de volgende vragen:

  1. Hoe kijkt het college naar de registratieplicht voor deze winkels en de impact die dit zal hebben op de bedrijfsvoering van kringloopwinkels?
  2. Is het college bereid hierover met de makers van de wet in gesprek te gaan?
  3. Kan het college toezeggen niet te gaan handhaven op het niet registeren van goederen in het digitale opkoopregister door kringloopwinkels?

Rik van der Graaf, ChristenUnie Utrecht
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Mohamed Talhaoui, PvdA
Veerle Smit, Volt
Joost Vasters, D66
Myrthe Minnaert, BIJ1
Julia Kleinrensink, GroenLinks

Antwoord: In antwoord op de eerste vraag kan ik aangeven dat we in de basis de registratieplicht een goed middel vinden bij het voorkomen en bestrijden van heling en witwassen, maar we zien specifiek de problemen die deze plicht meebrengt voor de
bedrijfsvoering van kringloopwinkels. We waarderen hun aanwezigheid in de stad, zowel door de werkgelegenheid die ze bieden als hun bijdrage aan de circulaire stad. De registratieplicht zou meer tijd en mankracht kosten en die zijn er niet altijd. Ook zitten er wat ons betreft belemmeringen in dit plan voor de circulaire economie, waar kringloopwinkels een belangrijke rol bij spelen. Dit past dan ook niet bij de plannen die wij daar verder bij hebben. We kennen ondertussen ook het voornemen
van het ministerie om de registratieplicht voor kringloopwinkels aan te passen. We denken dat dit een goede richting is die meer beweegt naar een beperkte registratieplicht voor kringloopwinkels. Dat lijkt ons een betere middenweg dan de huidige situatie. We zijn ook bereid om daarover in gesprek te gaan met de makers van deze wet. Dat zijn we ook al; ambtelijk zitten wij net als andere steden in overleg met het ministerie over dit onderwerp met het oog op het voorkomen en bestrijden van heling en witwassen. Als de voorgenomen aanpassing van de wet wordt uitgevoerd, hebben kringloopwinkels een zeer beperkte registratieplicht en dat zoudenwij een goede richting vinden. Als dat niet zo is, is het college natuurlijk bereid om weer verder hetgesprek aan te gaan met het Rijk om hier toch een oplossing voor te vinden.

In antwoord op de derde vraag kan ik zeggen dat al sinds de invoering van het digitaal opkopersregister in 2016 en niet in actieve zin bij kringloopwinkels een aanmeld- en registratieplicht wordt gecontroleerd, tenzij er sterke vermoedens zijn van heling of strafbare feiten. De kringloopwinkels hebben een lagere prioriteit binnen de handhaving van het digitaal
opkoopregister en dat betekent dat we wel handhaven als er iets verdachts gebeurt bij een kringloopwinkel, dus vooral als er iets verdachts gebracht wordt. Dat gebeurt zelden, maar dan zullen we wel handhaven. Dan wordt De politie ingeschakeld. Dat is in Utrecht één keer gebeurd met een kogelvrij vest. De politie heeft dat toen meegenomen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Gezinnen door overheidsfout in armoede

Lees verder

Mondelinge vragen Geen vertraging herontwikkeling Thomas à Kempisplantsoen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer