Monde­linge vragen Onver­ze­kerde dakloze patiënten


Indiendatum: 25 jun. 2015

Afgelopen weekend berichtte het programma Nieuwsuur over de enorme toename aan onverzekerde, met name dakloze, patiënten. Straatdokters zien steeds meer onverzekerde patiënten op hun spreekuur. Die hebben onderzoek, behandeling of medicijnen nodig, maar kunnen dit niet zelf betalen en ziekenhuizen behandelen alleen bij acute of levensbedreigende situaties.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt daarop dat gemeenten en zorgverzekeraars hun systemen zo moeten inrichten dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat zij samen met de partijen een plan van aanpak gaat maken.

1. Is er een stijging in het aantal onverzekerde (dakloze) personen in Utrecht?

2. Wat betekent dit op dit moment voor de medische zorg aan daklozen? En voor de Utrechtse aanbieders van zorg aan daklozen?

3. In hoeverre is er al multidisciplinair overleg tussen de betrokken partijen (gemeente, ggz, nacht- en dagopvang, straatdokters, politie)?

4. Is de wethouder bereid de regie op dit dossier te nemen, in samenwerking met de Utrechtse aanbieders te komen tot een oplossing die deze groep voorziet van adequate zorg zolang er geen landelijk plan van aanpak is en de raad hiervan op de hoogte te houden? Zo nee, waarom niet?

Anne-Marijke Podt (D66), mede namens de fracties van PvdD, GroenLinks, VVD, SP, PvdA, CDA, CU, S&S

Indiendatum: 25 jun. 2015
Antwoorddatum: 25 jun. 2015

Afgelopen weekend berichtte het programma Nieuwsuur over de enorme toename aan onverzekerde, met name dakloze, patiënten. Straatdokters zien steeds meer onverzekerde patiënten op hun spreekuur. Die hebben onderzoek, behandeling of medicijnen nodig, maar kunnen dit niet zelf betalen en ziekenhuizen behandelen alleen bij acute of levensbedreigende situaties.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt daarop dat gemeenten en zorgverzekeraars hun systemen zo moeten inrichten dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat zij samen met de partijen een plan van aanpak gaat maken.

1. Is er een stijging in het aantal onverzekerde (dakloze) personen in Utrecht?

Er is in Utrecht geen substantiële stijging van onverzekerde daklozen. De aantallen door het jaar heen kunnen wel iets fluctueren, ook in onze stad.

2. Wat betekent dit op dit moment voor de medische zorg aan daklozen? En voor de Utrechtse aanbieders van zorg aan daklozen?

De gemeente Utrecht heeft sinds 1998 afspraken met reguliere huisartsen over de zorg voor dak- en thuislozen, buiten de spreekuren van de zogenaamde straatdokters om; dit betekent zowel overdag als 's nachts. Tot nu toe lukt het, de mensen van de noodzakelijke zorg te voorzien in samenwerking met de gemeente, huisartsen en ziekenhuizen.

3. In hoeverre is er al multidisciplinair overleg tussen de betrokken partijen (gemeente, ggz, nacht- en dagopvang, straatdokters, politie)?

Er bestaan diverse multidisciplinaire overlegvormen, zoals het Leefgebied Zorg onder leiding van een arts van volksgezondheid met alle ketenpartijen.

4. Is de wethouder bereid de regie op dit dossier te nemen, in samenwerking met de Utrechtse aanbieders te komen tot een oplossing die deze groep voorziet van adequate zorg zolang er geen landelijk plan van aanpak is en de raad hiervan op de hoogte te houden? Zo nee, waarom niet?

Zoals u uit de antwoorden kunt opmerken, zit de gemeente er op dit moment bovenop. De huidige werkwijze voldoet. Mochten er signalen komen dat dit verandert, dan zullen wij natuurlijk direct de betrokken partijen aan de tafel zetten.

Anne-Marijke Podt (D66), mede namens de fracties van PvdD, GroenLinks, VVD, SP, PvdA, CDA, CU, S&S