Monde­linge vragen vertraging Skaeve Huse en studen­ten­huis­vesting Leidsche Rijn


Indiendatum: 4 jun. 2015

Mondelinge vragen 2, 4 juni 2015

In 2013 is het besluit genomen om in Leidsche Rijn zeven Skaeve Huse en circa 500 studenteneenheden te bouwen. Voor dit begeleid wonen is een lange wachtlijst. Volgens planning zou begin 2015 de bouw starten.

Via RTV Utrecht hebben wij vernomen dat de bouw zeker nog tot december van dit jaar vertraagd is. Dat zou een vertraging betekenen van minimaal een jaar. De aanbesteding voor dit project zou zeer problematisch zijn verlopen en de problemen zouden nog steeds aan de orde zijn. De wethouder heeft de raad nog niet geïnformeerd.

De PvdA, PvdD, D66, GL, CU, CDA, VVD, SBU, S&S en SP vinden dit een vreemde gang van zaken en hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat de bouw van Skaeve Huse en studenteneenheden in Leidsche Rijn een forse vertraging heeft? Zo ja, kan het college aangeven wat hier de reden van is?

2. Klopt het dat de aanbesteding van dit project zeer problematisch is verlopen? Kan het college aangeven wat de problemen zijn en of deze zijn opgelost?

3. Is er een contract getekend met de betrokken partijen? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel geld heeft deze vertraging de gemeente gekost tot nu toe? (inclusief de problemen rondom de aanbesteding)

5. Klopt het dat het college eerst RTV Utrecht heeft geïnformeerd over de vertraging? Waarom is de raad niet geïnformeerd over deze problemen?

6. Wat gaat het college doen om de nodige Skeave Huse en studenteneenheden zo snel mogelijk op te leveren en wilt u de raad hierover informeren?

B.Dibi (PvdA) namens alle partijen in de gemeenteraad

Indiendatum: 4 jun. 2015
Antwoorddatum: 4 jun. 2015

Mondelinge vragen 2, 4 juni 2015

In 2013 is het besluit genomen om in Leidsche Rijn zeven Skaeve Huse en circa 500 studenteneenheden te bouwen. Voor dit begeleid wonen is een lange wachtlijst. Volgens planning zou begin 2015 de bouw starten.

Via RTV Utrecht hebben wij vernomen dat de bouw zeker nog tot december van dit jaar vertraagd is. Dat zou een vertraging betekenen van minimaal een jaar. De aanbesteding voor dit project zou zeer problematisch zijn verlopen en de problemen zouden nog steeds aan de orde zijn. De wethouder heeft de raad nog niet geïnformeerd.

De PvdA vindt dit een vreemde gang van zaken en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat de bouw van Skaeve Huse en studenteneenheden in Leidsche Rijn een forse vertraging heeft? Zo ja, kan het college aangeven wat hier de reden van is?

Er is inderdaad vertraging opgetreden, want volgens de huidige planning wordt de bouw eind dit jaar verwacht. De gekozen partij had moeite met het vinden van financiering.

2. Klopt het dat de aanbesteding van dit project zeer problematisch is verlopen? Kan het college aangeven wat de problemen zijn en of deze zijn opgelost?

Er heeft geen openbare aanbesteding plaatsgevonden, maar een tender. Hierbij is een partij geselecteerd en daarmee zijn we nog in gesprek.

3. Is er een contract getekend met de betrokken partijen? Zo nee, waarom niet?

Nee, het huurcontract is nog niet ondertekend, want de partij heeft moeite met financiering. Daarom heeft de ondertekening vertraging opgelopen.

4. Hoeveel geld heeft deze vertraging de gemeente gekost tot nu toe? (inclusief de problemen rondom de aanbesteding)

Bij een vertraging van een jaar kost het ongeveer 43.000 euro aan huurinkomsten van de grond en dan ook nog de plankosten. Hier heb ik nu even geen inzicht in.

5. Klopt het dat het college eerst RTV Utrecht heeft geïnformeerd over de vertraging? Waarom is de raad niet geïnformeerd over deze problemen?

Het college heeft RTV Utrecht op 3 juni niet proactief geïnformeerd, maar heeft antwoord gegeven op gestelde vragen. Deze antwoorden zijn in lijn met het plan stedelijke ontwikkeling. Er is onzekerheid over de afzet van de studentenwoningen. Start bouw was begin/medio 2015 gepland en de oplevering naar verwachting in 2016. Dit heeft dus nu vertraging, maar we willen dit project wel realiseren. Achteraf bezien had het college de raad toen al een bericht moeten sturen, maar we hadden toen nog geen inzicht in wanneer we wel met de start kunnen beginnen.

6. Wat gaat het college doen om de nodige Skeave Huse en studenteneenheden zo snel mogelijk op te leveren en wilt u de raad hierover informeren?

Het college is constant bezig om dit project z.s.m. te realiseren. We hopen deze maand het contract te ondertekenen en we verwachten dan ook dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. We zullen de raad voor de start van de bouw informeren. Er is goede hoop op financiering, maar het is nog niet rond.

B.Dibi (PvdA) namens alle partijen in de gemeenteraad