Monde­linge vragen Ook in Utrecht mag niemand uit de schuld­hulp­ver­lening vallen


Indiendatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 8 september 2022

Zaterdag 03/09 jl. kopte de NOS “Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door hoge energierekening”. Weer een artikel, die in deze turbulente tijden nog meer zorgen oproept over hen die, door stijgende kosten, het water aan de lippen staat. Nu dreigt een groep, die al hard werkt aan het oplossen van hun financiële problemen, alsnog of weer kopje onder te gaan. In het artikel wordt gedeeld dat de gemeente Tilburg mensen in de schuldhulp al extra hulp biedt in de vorm van aanvullende inkomenssteun. Ook in Utrecht willen we het niet laten gebeuren dat inwoners uit de schuldhulpverlening vallen en daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens, dat het niet mag gebeuren dat mensen die hard aan de slag zijn gegaan met een schuldhulptraject door de stijgende kosten teruggeworpen worden in een leven met schulden en alle gevolgen van dien?

2. Ziet de wethouder mogelijkheden om, binnen de maatwerkoplossingen deze groep extra inkomenssteun of andere oplossingen te bieden, zodat we dit kunnen voorkomen? En zijn de voorzieningen die we in Utrecht hebben bestand tegen de naar verwachting hoge instroom in het najaar en de winter? Hoe gaat de wethouder zich hierop voorbereiden en ons over informeren?

3. Met de kennis, die nu beschikbaar is, wat voor kosten en inzet zouden voor dergelijke maatregelen geraamd moeten worden? Welke mogelijkheden ziet het college om hier steun van het Rijk voor te krijgen?

4. Is de wethouder daarnaast bereid in samenwerking met de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) en schuldeisers gesprekken te voeren hoe voorkomen kan worden dat de groep inwoners verder in de problemen komt?

Venita Dada-Anthonij, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Anton Stam, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Bina Chirino, ChristenUnie
Stevie Nolten & Noura Oul Fakir, BIJ1
Ilse Raaijmakers, PvdA
David Bosch, PVV
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter

Indiendatum: 8 sep. 2022
Antwoorddatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 8 september 2022

Zaterdag 03/09 jl. kopte de NOS “Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door hoge energierekening”. Weer een artikel, die in deze turbulente tijden nog meer zorgen oproept over hen die, door stijgende kosten, het water aan de lippen staat. Nu dreigt een groep, die al hard werkt aan het oplossen van hun financiële problemen, alsnog of weer kopje onder te gaan. In het artikel wordt gedeeld dat de gemeente Tilburg mensen in de schuldhulp al extra hulp biedt in de vorm van aanvullende inkomenssteun. Ook in Utrecht willen we het niet laten gebeuren dat inwoners uit de schuldhulpverlening vallen en daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens, dat het niet mag gebeuren dat mensen die hard aan de slag zijn gegaan met een schuldhulptraject door de stijgende kosten teruggeworpen worden in een leven met schulden en alle gevolgen van dien?

Antwoord: Ik ben dat helemaal met mevrouw Antonij eens. De stad Utrecht zet zich maximaal in om mensen met geldproblemen perspectief te bieden. De raad heeft mij al in 2019 de rol gegeven om te doen wat nodig is om in Utrecht schuldenvrij te worden. Op dit moment is er meer nodig dan ooit tevoren. Daarom zeg ik dat wij geen schuldhulpverleningstraject beëindigen vanwege inflatie en een hoge energierekening. Dat moet duidelijk zijn.

2. Ziet de wethouder mogelijkheden om, binnen de maatwerkoplossingen deze groep extra inkomenssteun of andere oplossingen te bieden, zodat we dit kunnen voorkomen? En zijn de voorzieningen die we in Utrecht hebben bestand tegen de naar verwachting hoge instroom in het najaar en de winter? Hoe gaat de wethouder zich hierop voorbereiden en ons over informeren?

Antwoord: Ja, wij hebben daar ook al maatregelen voor genomen. Wij geven boven op de categoriale bijstand - de € 800 plus € 500 - ook nog individuele bijzondere bijstand voor burgers die door de
energierekening niet meer rondkomen. Daarmee stutten wij de budgetten zo veel mogelijk. Als mensen om andere redenen toch niet kunnen aflossen, kunnen wij de aflossing pauzeren zonder dat de schuldhulpverlening moet worden beëindigd. Dat is natuurlijk geen langetermijnoplossing, maar wij kunnen daarmee wel een periode overbruggen tot de koopkrachtregelingen van het Rijk ingaan.

Wij hebben een maatwerkvoorziening. Ik doe er alles aan om die zo toegankelijk en bekend mogelijk te maken. Ik verwacht dus ook een toename. Mensen die dit soort aanvragen kunnen beoordelen, zijn momenteel echter schaars. Daarom bereiden wij ons erop voor de flexibele schil uit te breiden. Dat is waarmee wij regelingen als TOZO, Leefgeld Oekraïners en dergelijke uitvoeren.
Helaas heeft Werk en Inkomen daar ervaring mee, maar ook dat komt van pas.

Hoe ik de raad hiervan op de hoogte zal houden. De raad ontvangt volgende week de dashboardbrief Werk en Inkomen en ook een brief over de koopkracht in Utrecht en over wat wij daar zelf aan kunnen doen. Kort na Prinsjesdag komt er een brief voor de commissie OWE over de duiding voor Utrecht. Op de 29ste september spreken wij elkaar dan in de commissievergadering over armoede. Vervolgens kom ik in het najaar met een brief over de inzet van de armoederegelingen in 2023. Als er tussendoor nog informatiemomenten nodig zijn, weet men mij te vinden. Natuurlijk weet ik u daarvoor ook te vinden.

3. Met de kennis, die nu beschikbaar is, wat voor kosten en inzet zouden voor dergelijke maatregelen geraamd moeten worden? Welke mogelijkheden ziet het college om hier steun van het Rijk voor te krijgen?

Antwoord: Ik kan geen specifiek getal noemen. Ik betaal het maatwerk nu uit het budget voor de energietoeslag. Dat is voorlopig genoeg. Ik verwacht ook volgend jaar zo'n budget, maar dit hangt verder af van Prinsjesdag.

4. Is de wethouder daarnaast bereid in samenwerking met de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) en schuldeisers gesprekken te voeren hoe voorkomen kan worden dat de groep inwoners verder in de problemen komt?

Antwoord: De gesprekken voert de NVVK al met schuldeisers namens ons. Wij hebben heel regelmatig contact. De NVVK weet ook dat als zij zouden denken dat het helpt dat ik aanschuif bij die gesprekken, ik dat graag doe. Vooralsnog is dat niet het geval, maar als ze het nodig vinden, ben ik er.

Venita Dada-Anthonij, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Anton Stam, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Bina Chirino, ChristenUnie
Stevie Nolten & Noura Oul Fakir, BIJ1
Ilse Raaijmakers, PvdA
David Bosch, PVV
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Uitsterfbeleid Fossiele Tankstations

Lees verder

Schriftelijke vragen Verban de vleesreclames

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer