Monde­linge vragen Ook in Utrecht mag niemand uit de schuld­hulp­ver­lening vallen


Indiendatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 8 september 2022

Zaterdag 03/09 jl. kopte de NOS “Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door hoge energierekening”. Weer een artikel, die in deze turbulente tijden nog meer zorgen oproept over hen die, door stijgende kosten, het water aan de lippen staat. Nu dreigt een groep, die al hard werkt aan het oplossen van hun financiële problemen, alsnog of weer kopje onder te gaan. In het artikel wordt gedeeld dat de gemeente Tilburg mensen in de schuldhulp al extra hulp biedt in de vorm van aanvullende inkomenssteun. Ook in Utrecht willen we het niet laten gebeuren dat inwoners uit de schuldhulpverlening vallen en daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens, dat het niet mag gebeuren dat mensen die hard aan de slag zijn gegaan met een schuldhulptraject door de stijgende kosten teruggeworpen worden in een leven met schulden en alle gevolgen van dien?

2. Ziet de wethouder mogelijkheden om, binnen de maatwerkoplossingen deze groep extra inkomenssteun of andere oplossingen te bieden, zodat we dit kunnen voorkomen? En zijn de voorzieningen die we in Utrecht hebben bestand tegen de naar verwachting hoge instroom in het najaar en de winter? Hoe gaat de wethouder zich hierop voorbereiden en ons over informeren?

3. Met de kennis, die nu beschikbaar is, wat voor kosten en inzet zouden voor dergelijke maatregelen geraamd moeten worden? Welke mogelijkheden ziet het college om hier steun van het Rijk voor te krijgen?

4. Is de wethouder daarnaast bereid in samenwerking met de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) en schuldeisers gesprekken te voeren hoe voorkomen kan worden dat de groep inwoners verder in de problemen komt?

Venita Dada-Anthonij, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Anton Stam, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Bina Chirino, ChristenUnie
Stevie Nolten & Noura Oul Fakir, BIJ1
Ilse Raaijmakers, PvdA
David Bosch, PVV
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter