Monde­linge vragen Oppassen geblazen voor de blad­blazer


Indiendatum: 2 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 2 februari 2023

Op 26 januari jl. ontving de gemeenteraad een e-mail van Groengroep 507. Deze actieve bewonersgroep maakt zich zorgen om het verwijderen van bladeren uit openbaar groen door de inzet van bladblazers. Groengroep 507 geeft aan in ‘complex 507’ van woningcorporatie Bo-Ex met tientallen bewoners en met gemeentelijke subsidie ‘vele meters groen’ aan geveltuinen te hebben aangelegd, en alle boomspiegels in eigen beheer te hebben. Gevallen bladeren voegen zij toe aan de boomspiegels en de geveltuinen, omdat dit van toegevoegde waarde is voor de biodiversiteit. De groep geeft aan afgelopen november aan Stadsbedrijven te hebben verzocht geen bladeren uit het door hen aanlegde groen te verwijderen. Helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Al het blad uit de geveltuinen en boomspiegels is weggeblazen. Een daaropvolgend gesprek dat Groengroep 507 had met een medewerker van Stadsbedrijven lijkt er zelfs op te wijzen dat binnen Stadsbedrijven en bij uitvoerders de opvatting leeft dat blad verwijderd dient te worden uit openbaar groen. Het beleid is dat het juist niet wordt verwijderd. De fracties van PvdD, Volt, Utrecht Solidair en PvdA kunnen zich de teleurstelling van de bewoners goed voorstellen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij dan ook de volgende vragen:

1. Is het college het met de fracties eens dat het erg onwenselijk is dat bladblazers bladeren verwijderen uit openbaar groen?

2. Hoe kan het dat er blijkbaar binnen Stadsbedrijven en bij uitvoerders afwijkende opvattingen bestaan over het Utrechtse beleid ten aanzien van bladeren in openbaar groen?

Het beleid is dat blad zoveel mogelijk onaangetast wordt gelaten (op gras, in perken, in boomspiegels, et cetera). Het dient onder andere als schuilplaats voor insecten en andere dieren, maar het heeft ook een functie in de bescherming van vaste planten, of wanneer de bladeren gaan composteren. Voor de veiligheid worden bladeren soms weggehaald van de stoep of van fietspaden, maar niet van het openbaar groen.

3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat dit beleid algemeen bekend wordt binnen Stadsbedrijven en bij uitvoerders?

4. Hoe gaat het college er bovendien voor zorgen dat dit beleid in de praktijk navolging gaat krijgen, en dat situaties zoals zojuist geschetst voortaan worden voorkomen?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Joachim Cornielje, PvdA