Monde­linge vragen Prijs­stijging deel­vervoer slechte stimulans voor duurzame keuzes


Indiendatum: 2 feb. 2023

Mondelinge vragen 1, 2 februari 2023

“Alles wordt duurder, dus prijzen deelvervoer in Utrecht stijgen ook,” kopte de Utrechtse nieuwswebsite DUIC afgelopen week. Een alarmerend gegeven vindt onze partij. Met de geleidelijke invoering van betaald parkeren in de stad proberen we als gemeente inwoners zoveel mogelijk aan te moedigen gebruik te maken van duurzaam deelvervoer. Een ware uitdaging bleek ook uit de vele reacties die we kregen na aankondiging van invoering van dit beleid. Gelukkig bleef vorig jaar het aantal duurzame alternatieve vervoersmiddelen toenemen, zorgvuldig kregen verschillende partijen in afstemming met de gemeente een plek in de stad. Onder andere de elektrische fietsen van Tier, de deelbakfietsen van Cargaroo en het autovervoer van MyWheels moeten mensen in de toekomst meer en meer stimuleren duurzamere mobiliteitskeuzes te maken. Dat deze partijen de prijzen van hun diensten nu fors laten stijgen zien wij als een klap in het gezicht van Utrechters die welwillend zijn en hun steentje aan een goed klimaat willen bijdragen, maar nu hard in de portemonnee geraakt worden. Denk aan ouders die hun kinderen met de deelbakfiets naar de sportvelden brengen in het weekend, en nu al voor een uur 6,- euro kwijt zijn, loopt die tijd op dan kan het al gauw in de papieren lopen. Hetgeen de auto al snel weer aantrekkelijker maakt. De onderstaande partijen hebben heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wij met de invoering van betaald parkeren in de stad een betaalbaar alternatief in deelvervoer moeten kunnen garanderen ook voor Utrechters met een kleinere portemonnee?

2. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met deze deelvervoeraanbieders om te kijken hoe verdere prijsstijgingen voor de consument binnen de perken kunnen blijven?

3. Kan de wethouder inzichtelijk maken in hoeverre de deelaanbieders contractueel gebonden zijn wat betreft prijzen-(verhogingen)?

4. Zijn er andere manieren waarop de gemeente inwoners alsnog kan stimuleren gebruik te maken van deelvervoer ondanks deze stijgende prijzen? Bijvoorbeeld door kortingen of door andere aantrekkelijke regelingen beschikbaar te stellen in afstemming met de deelvervoeraanbieders?

Mohamed Talhaoui, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Fred Dekkers, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Joost Vasters, D66

Indiendatum: 2 feb. 2023
Antwoorddatum: 2 feb. 2023

Mondelinge vragen 1, 2 februari 2023

“Alles wordt duurder, dus prijzen deelvervoer in Utrecht stijgen ook,” kopte de Utrechtse nieuwswebsite DUIC afgelopen week. Een alarmerend gegeven vindt onze partij. Met de geleidelijke invoering van betaald parkeren in de stad proberen we als gemeente inwoners zoveel mogelijk aan te moedigen gebruik te maken van duurzaam deelvervoer. Een ware uitdaging bleek ook uit de vele reacties die we kregen na aankondiging van invoering van dit beleid. Gelukkig bleef vorig jaar het aantal duurzame alternatieve vervoersmiddelen toenemen, zorgvuldig kregen verschillende partijen in afstemming met de gemeente een plek in de stad. Onder andere de elektrische fietsen van Tier, de deelbakfietsen van Cargaroo en het autovervoer van MyWheels moeten mensen in de toekomst meer en meer stimuleren duurzamere mobiliteitskeuzes te maken. Dat deze partijen de prijzen van hun diensten nu fors laten stijgen zien wij als een klap in het gezicht van Utrechters die welwillend zijn en hun steentje aan een goed klimaat willen bijdragen, maar nu hard in de portemonnee geraakt worden. Denk aan ouders die hun kinderen met de deelbakfiets naar de sportvelden brengen in het weekend, en nu al voor een uur 6,- euro kwijt zijn, loopt die tijd op dan kan het al gauw in de papieren lopen. Hetgeen de auto al snel weer aantrekkelijker maakt. De onderstaande partijen hebben heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wij met de invoering van betaald parkeren in de stad een betaalbaar alternatief in deelvervoer moeten kunnen garanderen ook voor Utrechters met een kleinere portemonnee?

2. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met deze deelvervoeraanbieders om te kijken hoe verdere prijsstijgingen voor de consument binnen de perken kunnen blijven?

3. Kan de wethouder inzichtelijk maken in hoeverre de deelaanbieders contractueel gebonden zijn wat betreft prijzen-(verhogingen)?

4. Zijn er andere manieren waarop de gemeente inwoners alsnog kan stimuleren gebruik te maken van deelvervoer ondanks deze stijgende prijzen? Bijvoorbeeld door kortingen of door andere aantrekkelijke regelingen beschikbaar te stellen in afstemming met de deelvervoeraanbieders?

Mohamed Talhaoui, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Fred Dekkers, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Joost Vasters, D66

Beantwoording Wethouder:

Voorzitter! Dank voor de vragen. Ja, er moeten alternatieven zijn. Dat is helder. Gelukkig zijn die er natuurlijk ook. We hebben wat dat betreft een stad met rijke keuzes. Voor meer dan 80% van de ritten binnen de stad wordt geen gebruik meer gemaakt van de auto. Dat is dus iets minder dan 20%, maar er zijn dus gelukkig mensen die de alternatieven weten te vinden. We hebben ook wel een aantal dingen in de aanbieding voor mensen met een smalle beurs, meestal gedefinieerd als U-pashouder, bijvoorbeeld fietsdeals maar ook het gereduceerde tarief van Tier. We hebben ons echter ook voorgenomen om dat palet uit te breiden. Dat moedigt u ook altijd terecht aan. Later in dit kwartaal zullen we daar ook de stand van zaken van geven. Los van de vaste aanbiedingen zijn we namelijk ook bezig met allerlei probeeracties. We moeten altijd kijken hoe lang onze polsstok is. Wij willen dat echter doorzetten en dat, als het mogelijk en nuttig is, ook verbinden aan de invoering van betaald parkeren.

We zijn met aanbieders van deelmobiliteit in gesprek over die gereduceerde tarieven. Zoals gezegd, heeft Tier dat al gedaan. We maken nu een convenant met de aanbieders van deelauto's, waarmee we ook over dit thema in gesprek zijn. Ook zijn we bezig met een heel specifiek project met Cargaroo, de bakfietsen. Er lopen dus verschillende zaken.

Wat betreft de tariefsverhogingen kan ik melden dat er nu natuurlijk nog sprake is van een markt. Dat kan in de toekomst veranderen. Een tijd geleden heeft de raad mij aangemoedigd om eens goed naar die marktordening te kijken. Dat zal een breder gesprek zijn dan alleen in Utrecht, maar dat zullen we wel voeren. Op dit moment zijn het in ieder geval marktpartijen en zullen zij ook onder de streep moeten uitkomen. De tariefsverhoging van Tier is in ieder geval besproken; die ligt rond het niveau van de inflatie. Daar zijn ook afspraken over gemaakt in de vergunning. We hebben ook met elkaar afgesproken dat er geen verhoging meer bijkomt dit jaar. Bij Cargaroo en deelauto's hebben we dat haakje in de regelgeving niet.