Monde­linge vragen Prijs­stijging deel­vervoer slechte stimulans voor duurzame keuzes


Indiendatum: 2 feb. 2023

Mondelinge vragen 1, 2 februari 2023

“Alles wordt duurder, dus prijzen deelvervoer in Utrecht stijgen ook,” kopte de Utrechtse nieuwswebsite DUIC afgelopen week. Een alarmerend gegeven vindt onze partij. Met de geleidelijke invoering van betaald parkeren in de stad proberen we als gemeente inwoners zoveel mogelijk aan te moedigen gebruik te maken van duurzaam deelvervoer. Een ware uitdaging bleek ook uit de vele reacties die we kregen na aankondiging van invoering van dit beleid. Gelukkig bleef vorig jaar het aantal duurzame alternatieve vervoersmiddelen toenemen, zorgvuldig kregen verschillende partijen in afstemming met de gemeente een plek in de stad. Onder andere de elektrische fietsen van Tier, de deelbakfietsen van Cargaroo en het autovervoer van MyWheels moeten mensen in de toekomst meer en meer stimuleren duurzamere mobiliteitskeuzes te maken. Dat deze partijen de prijzen van hun diensten nu fors laten stijgen zien wij als een klap in het gezicht van Utrechters die welwillend zijn en hun steentje aan een goed klimaat willen bijdragen, maar nu hard in de portemonnee geraakt worden. Denk aan ouders die hun kinderen met de deelbakfiets naar de sportvelden brengen in het weekend, en nu al voor een uur 6,- euro kwijt zijn, loopt die tijd op dan kan het al gauw in de papieren lopen. Hetgeen de auto al snel weer aantrekkelijker maakt. De onderstaande partijen hebben heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wij met de invoering van betaald parkeren in de stad een betaalbaar alternatief in deelvervoer moeten kunnen garanderen ook voor Utrechters met een kleinere portemonnee?

2. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met deze deelvervoeraanbieders om te kijken hoe verdere prijsstijgingen voor de consument binnen de perken kunnen blijven?

3. Kan de wethouder inzichtelijk maken in hoeverre de deelaanbieders contractueel gebonden zijn wat betreft prijzen-(verhogingen)?

4. Zijn er andere manieren waarop de gemeente inwoners alsnog kan stimuleren gebruik te maken van deelvervoer ondanks deze stijgende prijzen? Bijvoorbeeld door kortingen of door andere aantrekkelijke regelingen beschikbaar te stellen in afstemming met de deelvervoeraanbieders?

Mohamed Talhaoui, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Fred Dekkers, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Joost Vasters, D66