Monde­linge vragen Opruimen, dat zwervend bouwafval


Indiendatum: 13 jan. 2022

Mondelinge vragen 4, 13 januari 2022

Zwerfafval is een groot probleem voor mens, dier en natuur. Zwerfafval draagt bij aan de vorming van plastic soep in de omgeving en ver daarbuiten. Grond- en waterkwaliteit lijden eronder. Dieren raken erin verstrikt, kunnen erin stikken of gaan dood omdat ze het voor voedsel aanzien. De Partij voor de Dieren ergert zich aan het vele zwerfafval in Utrecht en ruimt met regelmaat zwerfafval op tijdens een cleanup. Iets wat overbodig zou moeten zijn: want afval moet niet zwerven. Helaas constateerden we afgelopen zaterdag tijdens een cleanup in en rond Leeuwesteyn enorme hoeveelheden troep. We hadden helaas een van de grootste opbrengsten ooit. Tussen het zwerfafval troffen we heel veel materiaal aan dat te herleiden is tot de bouwwerkzaamheden in Leeuwsteyn en Leidsche Rijn Centrum Oost langs het Amsterdam-Rijnkanaal: plastic, piepschuim en purschuim, bouwmaterialen en ook enorm veel blikjes, koffiebekertjes en plastic verpakkingen van voedingsmiddelen. We prikten een hele container aan afval bij elkaar en zijn ons rot geschrokken. Daarom de volgende vragen:

1. Heeft een aannemer niet gewoon te de taak om de omgeving tijdens en na bouwwerkzaamheden schoon te houden? Wat gaat hier in de ogen van het college mis?

2. Is het college bereid om aannemers en bouwbedrijven aan te spreken op de hoeveelheid zwerfafval die zij veroorzaken en hen te vragen dit zelf op te ruimen? Zo nee, waarom niet?

3. Wat kan het college doen richting aannemers en bouwbedrijven om het ontstaan van zwerfafval vanaf nu te voorkomen?

4. Kan het college toezeggen om toezicht te gaan houden op het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden door de aannemer en te handhaven als afval in de omgeving terechtkomt? Zo nee, waarom niet?

5. Bedrijven zijn verplicht om hun zelf veroorzaakte zwerfval in een straal van 25 meter op te ruimen. Zaterdag is nog maar eens gebleken dat deze regel onvoldoende werkt. Is het college bereid om deze 25 meter-regel aan te passen in een opruimplicht in een straal van 150 meter en hierop te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren