Monde­linge vragen Aan te leggen parkeer­terrein Mere­veld­seweg


Indiendatum: 18 dec. 2014

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van parkeerplaatsen bij Boerderij Mereveld bij Amelisweerd. Hierover is al gesproken in de raadsvergadering van 26 september 2013 en al eerder, in 2007. Toen was de raad nog tegen de aanleg van deze parkeerplaatsen.

Volgens amendement 56, waar in 2013 in meerderheid vóór werd gestemd, zou er ruimte worden gecreëerd voor 50 parkeerplaatsen. Echter, nu gaan geluiden op vanuit omwonenden en Tuinvereniging De Nijvere Pier dat de gemeente en Boerderij Mereveld zich niet aan de afspraken houden. Al eerder hebben diverse reclamanten bezwaar gemaakt tegen de aanleg van parkeerplaatsen in dit gebied.

De fracties van de Partij voor de Dieren, de SP en Stadsbelang Utrecht hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. De Tuinvereniging geeft aan dat er al begonnen is aan werkzaamheden in het weiland. Er vinden grondwerkzaamheden plaats, inclusief de aanleg van kabels voor verlichting en hemelwaterafvoer. Klopt het dat hier nog geen bouwvergunning voor is verleend?

2. Volgens de Tuinvereniging wordt er nu een parkeerplaats aangelegd op een kavel van ca. 100 bij 30 meter, voldoende voor zeker 100 auto’s. De afspraak was dat er ruimte gemaakt zou worden voor maximaal 50 auto’s. Kunt u hier een toelichting op geven? En indien er inderdaad ruimte is voor meer dan 50 auto’s, hoe zit dit?

3. Er zou ruimte zijn bij de Boerderij voor maximaal 3 tot 6 evenementen per jaar, om de verkeersdruk in het gebied te beperken. Op welke manier garandeert de gemeente dat het aantal evenementen bij Boerderij Mereveld inderdaad niet boven het genoemde aantal uitkomt? Oftewel, hoe wordt hierop gehandhaafd? Indien er in de tussentijd iets veranderd is in het afgesproken aantal evenementen, kunt u ons hier dan meer over vertellen?

Er zou volgens de indieners van het amendement geen verkeersaantrekkende werking uitgaan van het aanleggen van de parkeerplaats. Oud-wethouder Isabella gaf in de vergadering van 26 september 2013 aan: “Het college wil opmerken dat het wel degelijk aantoonbaar is dat het creëren van parkeerplekken ook een aanzuigende werking heeft en tot een intensivering van het verkeer zal leiden.”

4. Op welke manier wil de gemeente deze aanzuigende werking en de intensivering van het verkeer tegengaan?

5. Er wordt aangegeven dat een parkeervoorziening het mogelijk maakt om parkeren in de bermen aan de Mereveldseweg fysiek onmogelijk te maken. Hoe ziet u dit voor zich? Als mensen besluiten toch dichtbij de boerderij te parkeren in de berm, hoe wordt hen dit dan fysiek onmogelijk gemaakt?

6. De parkeerplekken zouden na sluitingstijd van de boerderij afgesloten worden. Is dit nog steeds het geval en op welke manier wilt u dit bewerkstelligen? Acht u de kans dan niet groot dat mensen alsnog in de berm gaan parkeren?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 18 dec. 2014
Antwoorddatum: 18 dec. 2014

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van parkeerplaatsen bij Boerderij Mereveld bij Amelisweerd. Hierover is al gesproken in de raadsvergadering van 26 september 2013 en al eerder, in 2007. Toen was de raad nog tegen de aanleg van deze parkeerplaatsen.

Volgens amendement 56, waar in 2013 in meerderheid vóór werd gestemd, zou er ruimte worden gecreëerd voor 50 parkeerplaatsen. Echter, nu gaan geluiden op vanuit omwonenden en Tuinvereniging De Nijvere Pier dat de gemeente en Boerderij Mereveld zich niet aan de afspraken houden. Al eerder hebben diverse reclamanten bezwaar gemaakt tegen de aanleg van parkeerplaatsen in dit gebied.

De fracties van de Partij voor de Dieren, de SP en Stadsbelang Utrecht hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. De Tuinvereniging geeft aan dat er al begonnen is aan werkzaamheden in het weiland. Er vinden grondwerkzaamheden plaats, inclusief de aanleg van kabels voor verlichting en hemelwaterafvoer. Klopt het dat hier nog geen bouwvergunning voor is verleend?

2. Volgens de Tuinvereniging wordt er nu een parkeerplaats aangelegd op een kavel van ca. 100 bij 30 meter, voldoende voor zeker 100 auto’s. De afspraak was dat er ruimte gemaakt zou worden voor maximaal 50 auto’s. Kunt u hier een toelichting op geven? En indien er inderdaad ruimte is voor meer dan 50 auto’s, hoe zit dit?

3. Er zou ruimte zijn bij de Boerderij voor maximaal 3 tot 6 evenementen per jaar, om de verkeersdruk in het gebied te beperken. Op welke manier garandeert de gemeente dat het aantal evenementen bij Boerderij Mereveld inderdaad niet boven het genoemde aantal uitkomt? Oftewel, hoe wordt hierop gehandhaafd? Indien er in de tussentijd iets veranderd is in het afgesproken aantal evenementen, kunt u ons hier dan meer over vertellen?

Er zou volgens de indieners van het amendement geen verkeersaantrekkende werking uitgaan van het aanleggen van de parkeerplaats. Oud-wethouder Isabella gaf in de vergadering van 26 september 2013 aan: “Het college wil opmerken dat het wel degelijk aantoonbaar is dat het creëren van parkeerplekken ook een aanzuigende werking heeft en tot een intensivering van het verkeer zal leiden.”

4. Op welke manier wil de gemeente deze aanzuigende werking en de intensivering van het verkeer tegengaan?

5. Er wordt aangegeven dat een parkeervoorziening het mogelijk maakt om parkeren in de bermen aan de Mereveldseweg fysiek onmogelijk te maken. Hoe ziet u dit voor zich? Als mensen besluiten toch dichtbij de boerderij te parkeren in de berm, hoe wordt hen dit dan fysiek onmogelijk gemaakt?

6. De parkeerplekken zouden na sluitingstijd van de boerderij afgesloten worden. Is dit nog steeds het geval en op welke manier wilt u dit bewerkstelligen? Acht u de kans dan niet groot dat mensen alsnog in de berm gaan parkeren?

Eva van Esch (Partij voor de Dieren), Tim Schipper (SP), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)

Antwoord wethouder Jansen

Het klopt dat er geen omgevingsvergunning, de nieuwe naam voor een bouwvergunning, is verleend voor het aanleggen van de parkeerplaats. Hiervoor is ook geen vergunning nodig. Wel is er recentelijk een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen en plaatsen van lantaarnpalen. Deze aanvraag is nog niet compleet.

Gevraagd is hoe de gemeente garandeert dat het aantal evenementen bij boerderij Mereveld niet boven het genoemde aantal van drie tot zes evenementen per jaar uitkomt, om de verkeersdruk in het gebied te beperken. De parkeerplaats is bedoeld voor reguliere activiteiten op of bij boerderij Mereveld. De boerderij kan een vergunning voor een evenement aanvragen. De aanvraag wordt per keer aan de geldende regelgeving getoetst.

Mevrouw Van Esch vroeg voorts hoe de gemeente de intensivering en de aanzuigende werking van de parkeerplaatsen wil tegengaan. Een eventuele aanzuigende werking en de intensivering van het verkeer zijn inherent aan de beslissing van de raad om deze parkeerplaats te realiseren. Dat is de consequentie van het amendement dat destijds op een meerderheid in de raad kon rekenen. Mochten er in de toekomst nog meer parkeerplaatsen nodig zijn, dan is het denkbaar dat we de groene parkeerplaatsen bij Fort Vechten die de provincie inmiddels heeft aangelegd, per pendelbus bereikbaar maken. Dat is echter pas op dat moment aan de orde.

Het is het college onduidelijk waar aangegeven is dat de parkeervoorziening parkeren in de bermen van de Mereveldseweg fysiek onmogelijk kan maken. Misschien heeft iemand dit ooit gezegd, maar het is ons niet duidelijk waar dit gebeurd is.

Ten slotte heeft mevrouw Van Esch gevraagd hoe het college wil bewerkstelligen dat de parkeerplekken gesloten worden na sluitingstijd van de boerderij. Het is aan boerderij Mereveld om het gebruik van het parkeerterrein te reguleren naar gelang de noodzaak voor haar bedrijfsvoering. Het college heeft overeenkomstig het amendement de bestemmingsplanregels en de verbeelding aangepast. In het amendement is overigens niet opgenomen dat voor het gebruik van de parkeerplaats nadere regels moeten worden opgenomen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gratis plastic tasjes in Utrecht

Lees verder

Mondelinge vragen Asielzoekers niet aan Ganzenstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer