Monde­linge vragen Asiel­zoekers niet aan Ganzen­straat


Indiendatum: 18 dec. 2014

Het afgelopen jaar hebben conflicten over de hele wereld gezorgd voor een toename aan het aantal asielzoekers dat in ons land een veilige haven zoekt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is daarom dringend op zoek naar gebouwen voor opvang. Deze raad heeft het college eerder gevraagd met spoed op zoek te gaan naar een (tijdelijke) extra locatie om asielzoekers op te vangen in Utrecht. Op 20 november ontvingen wij hierover een brief, die aangaf dat het voormalige Pieter Baan Centrum (aan de Ganzenstraat) in beeld was als locatie. In het AD/UN van 16 december wordt echter aangegeven dat deze locatie niet geschikt zou zijn, omdat het de eerste jaren nog niet vrij komt.

D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat de gemeente Utrecht haar verantwoordelijkheid neemt en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het bericht uit het AD/UN dat het voormalige Pieter Baan Centrum de komende jaren niet vrij komt en wordt het daarom niet langer als locatie overwogen?

In hetzelfde bericht wordt aangegeven dat ook de voormalige Wolvenplein gevangenis niet geschikt zou zijn.

2. Heeft het college haar zoektocht inmiddels uitgebreid naar andere locaties in de stad? Zo nee, waarom niet?

3. Kan de wethouder, vóór de commissievergadering waarin de opvang van asielzoekers geagendeerd staat (20/22 januari) de raad een korte stand-van-zaken doen toekomen over de zoektocht naar een spoedige, geschikte opvanglocatie voor deze mensen? Zo nee, waarom niet?

Anne-Marijke Podt (D66)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Tara Scally (GL)
Maarten van Ooijen (ChristenUnie)

Indiendatum: 18 dec. 2014
Antwoorddatum: 18 dec. 2014

Het afgelopen jaar hebben conflicten over de hele wereld gezorgd voor een toename aan het aantal asielzoekers dat in ons land een veilige haven zoekt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is daarom dringend op zoek naar gebouwen voor opvang. Deze raad heeft het college eerder gevraagd met spoed op zoek te gaan naar een (tijdelijke) extra locatie om asielzoekers op te vangen in Utrecht. Op 20 november ontvingen wij hierover een brief, die aangaf dat het voormalige Pieter Baan Centrum (aan de Ganzenstraat) in beeld was als locatie. In het AD/UN van 16 december wordt echter aangegeven dat deze locatie niet geschikt zou zijn, omdat het de eerste jaren nog niet vrij komt.

D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat de gemeente Utrecht haar verantwoordelijkheid neemt en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het bericht uit het AD/UN dat het voormalige Pieter Baan Centrum de komende jaren niet vrij komt en wordt het daarom niet langer als locatie overwogen?

Voorzitter! Ik dank mevrouw Podt voor de vragen namens D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Ik beantwoord ze mede namens wethouder Jongerius, die over de AZC's gaat. Ik ga over de stedenbouwkundige steun voor dit project.

Het klopt dat de panden niet op korte termijn beschikbaar komen. Dat wist de raad, want dat heeft het college eerder gemeld. Het klopt niet dat het COA er geen interesse voor heeft. Het COA is zelfs vanmorgen gaan kijken. Het heeft alleen tijd nodig om te na te gaan of het complex aan zijn criteria voldoet. Vervolgens gaan COA en het Rijksvastgoedbedrijf daarover in gesprek. Het COA heeft een voorkeursrecht op vrijkomende rijkspanden, dus het kan claimen dat deze locatie daarvoor gebruikt wordt, mits zij stedenbouwkundig inpasbaar is. Wij hebben erop aangedrongen dat het COA en het Rijksvastgoedbedrijf haast maken met de evaluatie. Daarop kom ik in mijn antwoord op de derde vraag terug.

In hetzelfde bericht wordt aangegeven dat ook de voormalige Wolvenplein gevangenis niet geschikt zou zijn.

2. Heeft het college haar zoektocht inmiddels uitgebreid naar andere locaties in de stad? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft naar andere locaties gezocht. Daarover is de raad geïnformeerd. Het college heeft met het COA contact gehad over alternatieven. Die zijn bezocht met het COA. Toen is geconstateerd dat de locatie Gansstraat de enige locatie is die op grond van de criteria interessant is. Daarover lopen de gesprekken.

3. Kan de wethouder, vóór de commissievergadering waarin de opvang van asielzoekers geagendeerd staat (20/22 januari) de raad een korte stand-van-zaken doen toekomen over de zoektocht naar een spoedige, geschikte opvanglocatie voor deze mensen? Zo nee, waarom niet?

Mijn antwoord op de derde vraag is dat ik ten eerste aanneem dat in plaats van de wethouder het college wordt bedoeld. Dat kan uiteraard een update geven, als we pech hebben in de vorm van een heel korte brief. Er is voor 6 februari aanstaande een bestuurlijk overleg met het COA, het Rijksvastgoedbedrijf, wethouder Jongerius en mij gepland. Wij namen aan dat de evaluatie dan klaar zou zijn. De mogelijkheid bestaat evenwel dat we daarover pas na 6 februari aanstaande iets kunnen melden. In dat geval wordt de brief van 20 januari aanstaande dus erg kort. Daarom vraag ik mij af of het zinnig is om op die datum een commissievergadering over dit onderwerp te hebben.

Anne-Marijke Podt (D66)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Tara Scally (GL)
Maarten van Ooijen (ChristenUnie)

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Aan te leggen parkeerterrein Mereveldseweg

Lees verder

Schriftelijke vragen Overvolle ondergrondse afvalcontainers Lepelenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer